Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trade Invest AS
Juridisk navn:  Trade Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66993577
Postboks 1856 Vika Bryggegata 22 Fax: 66991102
0123 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 938415633
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Moltzau Revisjon AS
Regnskapsfører: Nivo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
60.74%
Resultat  
  
93.62%
Egenkapital  
  
21.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.361.000 2.713.000 2.862.000 2.774.000 1.921.000
Resultat: 6.558.000 3.387.000 2.377.000 1.067.000 1.955.000
Egenkapital: 13.382.000 10.972.000 12.134.000 10.184.000 9.564.000
Regnskap for  Trade Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.361.000 2.713.000 2.862.000 2.774.000 1.921.000
Driftskostnader -416.000 -524.000 -821.000 -669.000 -645.000
Driftsresultat 3.944.000 2.189.000 2.040.000 2.106.000 1.276.000
Finansinntekter 2.777.000 3.814.000 1.703.000 1.341.000 997.000
Finanskostnader -164.000 -2.616.000 -1.367.000 -2.380.000 -318.000
Finans 2.613.000 1.198.000 336.000 -1.039.000 679.000
Resultat før skatt 6.558.000 3.387.000 2.377.000 1.067.000 1.955.000
Skattekostnad -848.000 -549.000 -427.000 -446.000 -368.000
Årsresultat 5.710.000 2.838.000 1.950.000 621.000 1.587.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.200.000 4.462.000 4.591.000 4.243.000 4.196.000
Sum omløpsmidler 12.606.000 9.095.000 10.006.000 8.467.000 7.486.000
Sum eiendeler 16.806.000 13.557.000 14.597.000 12.710.000 11.682.000
Sum opptjent egenkapital 13.016.000 10.206.000 7.368.000 5.418.000 4.797.000
Sum egenkapital 13.382.000 10.972.000 12.134.000 10.184.000 9.564.000
Sum langsiktig gjeld 306.000 365.000 422.000 362.000 434.000
Sum kortsiktig gjeld 3.118.000 2.219.000 2.041.000 2.164.000 1.684.000
Sum gjeld og egenkapital 16.806.000 13.556.000 14.597.000 12.710.000 11.681.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 4.361.000 2.713.000 2.862.000 2.774.000 1.921.000
Driftsinntekter 4.361.000 2.713.000 2.862.000 2.774.000 1.921.000
Varekostnad -75.000 -149.000 -348.000 -173.000 -91.000
Lønninger -57.000 -71.000 -92.000 -99.000 -168.000
Avskrivning -83.000 -104.000 -130.000 -98.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -201.000 -200.000 -251.000 -299.000 -264.000
Driftskostnader -416.000 -524.000 -821.000 -669.000 -645.000
Driftsresultat 3.944.000 2.189.000 2.040.000 2.106.000 1.276.000
Finansinntekter 2.777.000 3.814.000 1.703.000 1.341.000 997.000
Finanskostnader -164.000 -2.616.000 -1.367.000 -2.380.000 -318.000
Finans 2.613.000 1.198.000 336.000 -1.039.000 679.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 5.710.000 2.838.000 1.950.000 621.000 1.587.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 332.000 415.000 519.000 390.000 488.000
Sum varige driftsmidler 332.000 415.000 519.000 390.000 488.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.868.000 4.046.000 4.072.000 3.853.000 3.708.000
Sum anleggsmidler 4.200.000 4.462.000 4.591.000 4.243.000 4.196.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 231.000 404.000 57.000 158.000
Andre fordringer 2.407.000 15.000 0 6.000 1.000
Sum investeringer 9.554.000 8.059.000 7.136.000 1.251.000 6.397.000
Kasse, bank 590.000 785.000 2.462.000 6.819.000 597.000
Sum omløpsmidler 12.606.000 9.095.000 10.006.000 8.467.000 7.486.000
Sum eiendeler 16.806.000 13.557.000 14.597.000 12.710.000 11.682.000
Sum opptjent egenkapital 13.016.000 10.206.000 7.368.000 5.418.000 4.797.000
Sum egenkapital 13.382.000 10.972.000 12.134.000 10.184.000 9.564.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 29.000 37.000 34.000 44.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 306.000 365.000 422.000 362.000 434.000
Leverandørgjeld 9.000 52.000 66.000 26.000 7.000
Betalbar skatt 857.000 556.000 347.000 457.000 0
Skyldig offentlige avgifter 694.000 39.000 22.000 66.000 13.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 5.000 7.000 8.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 3.118.000 2.219.000 2.041.000 2.164.000 1.684.000
Sum gjeld og egenkapital 16.806.000 13.556.000 14.597.000 12.710.000 11.681.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.488.000 6.876.000 7.965.000 6.303.000 5.802.000
Likviditetsgrad 1 4.0 4.1 4.9 3.9 4.4
Likviditetsgrad 2 4.0 4.1 4.9 3.9 4.4
Soliditet 79.6 80.9 83.1 80.1 81.9
Resultatgrad 90.4 80.7 71.3 75.9 66.4
Rentedekningsgrad 24.0 0.8 1.5 0.9 4
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 40.0 44.3 25.6 27.1 19.5
Signatur
19.11.2021
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex