Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trade Invest AS
Juridisk navn:  Trade Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66993577
Postboks 1856 Vika Bryggegata 22 Fax: 66991102
0123 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 938415633
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Moltzau Revisjon AS
Regnskapsfører: Nivo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.21%
Resultat  
  
42.49%
Egenkapital  
  
-9.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.713.000 2.862.000 2.774.000 1.921.000 2.602.000
Resultat: 3.387.000 2.377.000 1.067.000 1.955.000 2.237.000
Egenkapital: 10.972.000 12.134.000 10.184.000 9.564.000 7.976.000
Regnskap for  Trade Invest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.713.000 2.862.000 2.774.000 1.921.000 2.602.000
Driftskostnader -524.000 -821.000 -669.000 -645.000 -1.036.000
Driftsresultat 2.189.000 2.040.000 2.106.000 1.276.000 1.566.000
Finansinntekter 3.814.000 1.703.000 1.341.000 997.000 1.011.000
Finanskostnader -2.616.000 -1.367.000 -2.380.000 -318.000 -339.000
Finans 1.198.000 336.000 -1.039.000 679.000 672.000
Resultat før skatt 3.387.000 2.377.000 1.067.000 1.955.000 2.237.000
Skattekostnad -549.000 -427.000 -446.000 -368.000 -413.000
Årsresultat 2.838.000 1.950.000 621.000 1.587.000 1.824.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.462.000 4.591.000 4.243.000 4.196.000 2.964.000
Sum omløpsmidler 9.095.000 10.006.000 8.467.000 7.486.000 5.910.000
Sum eiendeler 13.557.000 14.597.000 12.710.000 11.682.000 8.874.000
Sum opptjent egenkapital 10.206.000 7.368.000 5.418.000 4.797.000 3.210.000
Sum egenkapital 10.972.000 12.134.000 10.184.000 9.564.000 7.976.000
Sum langsiktig gjeld 365.000 422.000 362.000 434.000 503.000
Sum kortsiktig gjeld 2.219.000 2.041.000 2.164.000 1.684.000 395.000
Sum gjeld og egenkapital 13.556.000 14.597.000 12.710.000 11.681.000 8.874.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 2.713.000 2.862.000 2.774.000 1.921.000 2.602.000
Driftsinntekter 2.713.000 2.862.000 2.774.000 1.921.000 2.602.000
Varekostnad -149.000 -348.000 -173.000 -91.000 -125.000
Lønninger -71.000 -92.000 -99.000 -168.000 -509.000
Avskrivning -104.000 -130.000 -98.000 -122.000 -128.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -200.000 -251.000 -299.000 -264.000 -274.000
Driftskostnader -524.000 -821.000 -669.000 -645.000 -1.036.000
Driftsresultat 2.189.000 2.040.000 2.106.000 1.276.000 1.566.000
Finansinntekter 3.814.000 1.703.000 1.341.000 997.000 1.011.000
Finanskostnader -2.616.000 -1.367.000 -2.380.000 -318.000 -339.000
Finans 1.198.000 336.000 -1.039.000 679.000 672.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.838.000 1.950.000 621.000 1.587.000 1.824.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 415.000 519.000 390.000 488.000 610.000
Sum varige driftsmidler 415.000 519.000 390.000 488.000 610.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.046.000 4.072.000 3.853.000 3.708.000 2.354.000
Sum anleggsmidler 4.462.000 4.591.000 4.243.000 4.196.000 2.964.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 231.000 404.000 57.000 158.000 152.000
Andre fordringer 15.000 0 6.000 1.000 168.000
Sum investeringer 8.059.000 7.136.000 1.251.000 6.397.000 4.381.000
Kasse, bank 785.000 2.462.000 6.819.000 597.000 1.020.000
Sum omløpsmidler 9.095.000 10.006.000 8.467.000 7.486.000 5.910.000
Sum eiendeler 13.557.000 14.597.000 12.710.000 11.682.000 8.874.000
Sum opptjent egenkapital 10.206.000 7.368.000 5.418.000 4.797.000 3.210.000
Sum egenkapital 10.972.000 12.134.000 10.184.000 9.564.000 7.976.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 37.000 34.000 44.000 57.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 365.000 422.000 362.000 434.000 503.000
Leverandørgjeld 52.000 66.000 26.000 7.000 21.000
Betalbar skatt 556.000 347.000 457.000 0 130.000
Skyldig offentlige avgifter 39.000 22.000 66.000 13.000 116.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 7.000 8.000 38.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 2.219.000 2.041.000 2.164.000 1.684.000 395.000
Sum gjeld og egenkapital 13.556.000 14.597.000 12.710.000 11.681.000 8.874.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.876.000 7.965.000 6.303.000 5.802.000 5.515.000
Likviditetsgrad 1 4.1 4.9 3.9 4.4 1
Likviditetsgrad 2 4.1 4.9 3.9 4.4 1
Soliditet 80.9 83.1 80.1 81.9 89.9
Resultatgrad 80.7 71.3 75.9 66.4 60.2
Rentedekningsgrad 0.8 1.5 0.9 4 4.6
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 44.3 25.6 27.1 19.5 2
Signatur
19.11.2021
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex