Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Traavik .Info
Juridisk navn:  Traavik .Info
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21924746
Øvre Gate 7 Øvre Gate 7 Fax:
0551 Oslo 551 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990112746
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/2006
Foretakstype: STI
Revisor: Plus Revisjon AS
Regnskapsfører: Pso Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.02%
Resultat  
  
397.5%
Egenkapital  
  
73.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.700.000 4.067.000 3.943.000 3.500.000 1.253.000
Resultat: 199.000 40.000 -554.000 817.000 -624.000
Egenkapital: 470.000 271.000 231.000 785.000 -31.000
Regnskap for  Traavik .Info
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.700.000 4.067.000 3.943.000 3.500.000 1.253.000
Driftskostnader -3.501.000 -4.028.000 -4.497.000 -2.684.000 -1.877.000
Driftsresultat 199.000 39.000 -554.000 816.000 -624.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Resultat før skatt 199.000 40.000 -554.000 817.000 -624.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 199.000 40.000 -554.000 817.000 -624.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 116.000 114.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 354.000 209.000 231.000 853.000 277.000
Sum eiendeler 470.000 323.000 231.000 853.000 277.000
Sum opptjent egenkapital 370.000 171.000 131.000 685.000 0
Sum egenkapital 470.000 271.000 231.000 785.000 -31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 53.000 0 68.000 309.000
Sum gjeld og egenkapital 470.000 324.000 231.000 853.000 278.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.700.000 4.067.000 3.500.000 3.500.000 1.253.000
Andre inntekter 0 0 443.000 0 0
Driftsinntekter 3.700.000 4.067.000 3.943.000 3.500.000 1.253.000
Varekostnad 0 0 -1.515.000 -1.482.000 -410.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.501.000 -4.028.000 -2.982.000 -1.202.000 -1.467.000
Driftskostnader -3.501.000 -4.028.000 -4.497.000 -2.684.000 -1.877.000
Driftsresultat 199.000 39.000 -554.000 816.000 -624.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 199.000 40.000 -554.000 817.000 -624.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 116.000 114.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 116.000 114.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 275.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 354.000 209.000 231.000 853.000 2.000
Sum omløpsmidler 354.000 209.000 231.000 853.000 277.000
Sum eiendeler 470.000 323.000 231.000 853.000 277.000
Sum opptjent egenkapital 370.000 171.000 131.000 685.000 0
Sum egenkapital 470.000 271.000 231.000 785.000 -31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 126.000 0 68.000 309.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 -74.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 53.000 0 68.000 309.000
Sum gjeld og egenkapital 470.000 324.000 231.000 853.000 278.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 354.000 156.000 231.000 785.000 -32.000
Likviditetsgrad 1 3.9 12.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0 3.9 0 12.5 0.9
Soliditet 1 83.6 1 9 -11.2
Resultatgrad 5.4 1 -14.1 23.3 -49.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.2 0 0.1 -10.0
Total kapitalrentabilitet 42.6 12.3 -239.4 95.7 -224.1
Signatur
05.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex