Trønderburet As
Juridisk navn:  Trønderburet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94735801
Fossegrenda 3 Fossegrenda 3 Fax:
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 863002052
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/1/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.49%
Resultat  
  
147.41%
Egenkapital  
  
6.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.487.000 1.185.000 1.190.000 1.375.000 1.339.000
Resultat: 334.000 135.000 115.000 96.000 128.000
Egenkapital: 153.000 144.000 148.000 180.000 109.000
Regnskap for  Trønderburet As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.487.000 1.185.000 1.190.000 1.375.000 1.339.000
Driftskostnader -1.151.000 -1.050.000 -1.075.000 -1.278.000 -1.211.000
Driftsresultat 337.000 135.000 115.000 97.000 127.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 -2.000 0
Finans -3.000 -1.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 334.000 135.000 115.000 96.000 128.000
Skattekostnad -75.000 -30.000 -26.000 -26.000 -35.000
Årsresultat 259.000 105.000 89.000 71.000 93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 56.000 13.000 3.000 9.000
Sum omløpsmidler 619.000 415.000 430.000 368.000 416.000
Sum eiendeler 653.000 471.000 443.000 371.000 425.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 44.000 48.000 80.000 9.000
Sum egenkapital 153.000 144.000 148.000 180.000 109.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 500.000 325.000 295.000 191.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 653.000 471.000 443.000 372.000 425.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.485.000 1.185.000 1.190.000 1.375.000 1.339.000
Andre inntekter 2.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.487.000 1.185.000 1.190.000 1.375.000 1.339.000
Varekostnad -202.000 -246.000 -207.000 -215.000 -223.000
Lønninger -551.000 -463.000 -535.000 -733.000 -617.000
Avskrivning -3.000 -6.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -398.000 -338.000 -327.000 -324.000 -362.000
Driftskostnader -1.151.000 -1.050.000 -1.075.000 -1.278.000 -1.211.000
Driftsresultat 337.000 135.000 115.000 97.000 127.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 -2.000 0
Finans -3.000 -1.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -110.000 -120.000 0 -130.000
Årsresultat 259.000 105.000 89.000 71.000 93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 2.000 5.000
Driftsløsøre 10.000 13.000 1.000 3.000
Sum varige driftsmidler 10.000 13.000 3.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 29.000 46.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 56.000 13.000 3.000 9.000
Varebeholdning 125.000 52.000 46.000 36.000 45.000
Kundefordringer 68.000 24.000 24.000 23.000 22.000
Andre fordringer 9.000 17.000 25.000 19.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 417.000 322.000 336.000 290.000 343.000
Sum omløpsmidler 619.000 415.000 430.000 368.000 416.000
Sum eiendeler 653.000 471.000 443.000 371.000 425.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 44.000 48.000 80.000 9.000
Sum egenkapital 153.000 144.000 148.000 180.000 109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 1.000 1.000
Leverandørgjeld 12.000 51.000 19.000 15.000 2.000
Betalbar skatt 82.000 28.000 27.000 26.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 109.000 45.000 45.000 79.000 65.000
Utbytte -250.000 -110.000 -120.000 0 -130.000
Annen kortsiktig gjeld 47.000 92.000 84.000 72.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 500.000 325.000 295.000 191.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 653.000 471.000 443.000 372.000 425.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 119.000 90.000 135.000 177.000 101.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.5 1.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 1.3 1.7 1.2
Soliditet 23.4 30.6 33.4 48.4 25.6
Resultatgrad 22.7 11.4 9.7 7.1 9.5
Rentedekningsgrad 112.3 1 48.5
Gjeldsgrad 3.3 2.3 2 1.1 2.9
Total kapitalrentabilitet 51.6 28.7 2 26.3 29.9
Signatur
17.01.2020
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.01.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex