Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trøndelag Teater As
Juridisk navn:  Trøndelag Teater As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73805100
Postboks 3549 Hospitalsløkkan Prinsens Gate 18-20 Fax: 73805101
7419 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 916914261
Aksjekapital: 1.080.000 NOK
Antall ansatte: 182
Etableringsdato: 6/18/1937
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Økonomi Og Regnskapspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.06%
Resultat  
  
425.85%
Egenkapital  
  
53.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 127.229.000 125.897.000 135.880.000 123.659.000 132.907.000
Resultat: 5.774.000 -1.772.000 445.000 -3.748.000 143.000
Egenkapital: 16.544.000 10.771.000 12.544.000 12.099.000 15.846.000
Regnskap for  Trøndelag Teater As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 127.229.000 125.897.000 135.880.000 123.659.000 132.907.000
Driftskostnader -121.789.000 -127.784.000 -135.805.000 -127.534.000 -133.115.000
Driftsresultat 5.440.000 -1.887.000 75.000 -3.875.000 -208.000
Finansinntekter 408.000 196.000 511.000 251.000 466.000
Finanskostnader -74.000 -81.000 -141.000 -124.000 -115.000
Finans 334.000 115.000 370.000 127.000 351.000
Resultat før skatt 5.774.000 -1.772.000 445.000 -3.748.000 143.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 5.774.000 -1.772.000 445.000 -3.748.000 143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.625.000 25.593.000 32.833.000 24.384.000 18.252.000
Sum omløpsmidler 32.469.000 15.384.000 10.280.000 20.350.000 28.126.000
Sum eiendeler 52.094.000 40.977.000 43.113.000 44.734.000 46.378.000
Sum opptjent egenkapital 15.464.000 9.691.000 11.464.000 11.019.000 14.766.000
Sum egenkapital 16.544.000 10.771.000 12.544.000 12.099.000 15.846.000
Sum langsiktig gjeld 10.565.000 4.787.000 1.633.000 3.937.000 4.434.000
Sum kortsiktig gjeld 24.985.000 25.420.000 28.937.000 28.698.000 26.098.000
Sum gjeld og egenkapital 52.094.000 40.978.000 43.114.000 44.734.000 46.378.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.359.000 13.139.000 29.923.000 20.106.000 31.314.000
Andre inntekter 119.870.000 112.758.000 105.957.000 103.553.000 101.593.000
Driftsinntekter 127.229.000 125.897.000 135.880.000 123.659.000 132.907.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -90.526.000 -91.289.000 -91.576.000 -91.929.000 -97.212.000
Avskrivning -3.014.000 -3.014.000 -3.071.000 -2.808.000 -2.467.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -28.249.000 -33.481.000 -41.158.000 -32.797.000 -33.436.000
Driftskostnader -121.789.000 -127.784.000 -135.805.000 -127.534.000 -133.115.000
Driftsresultat 5.440.000 -1.887.000 75.000 -3.875.000 -208.000
Finansinntekter 408.000 196.000 511.000 251.000 466.000
Finanskostnader -74.000 -81.000 -141.000 -124.000 -115.000
Finans 334.000 115.000 370.000 127.000 351.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 5.774.000 -1.772.000 445.000 -3.748.000 143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 19.625.000 22.639.000 25.653.000 21.430.000 15.610.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.625.000 22.639.000 25.653.000 21.430.000 15.610.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.954.000 7.180.000 2.954.000 2.642.000
Sum anleggsmidler 19.625.000 25.593.000 32.833.000 24.384.000 18.252.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 45.000 436.000 2.277.000 2.324.000 255.000
Andre fordringer 3.155.000 2.498.000 5.550.000 4.894.000 4.504.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 29.269.000 12.450.000 2.453.000 13.132.000 23.367.000
Sum omløpsmidler 32.469.000 15.384.000 10.280.000 20.350.000 28.126.000
Sum eiendeler 52.094.000 40.977.000 43.113.000 44.734.000 46.378.000
Sum opptjent egenkapital 15.464.000 9.691.000 11.464.000 11.019.000 14.766.000
Sum egenkapital 16.544.000 10.771.000 12.544.000 12.099.000 15.846.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.565.000 4.787.000 1.633.000 3.937.000 4.434.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.565.000 4.787.000 1.633.000 3.937.000 4.434.000
Leverandørgjeld 3.830.000 4.822.000 4.693.000 3.220.000 7.153.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.272.000 5.475.000 5.679.000 6.733.000 6.562.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.883.000 15.123.000 18.565.000 18.745.000 12.383.000
Sum kortsiktig gjeld 24.985.000 25.420.000 28.937.000 28.698.000 26.098.000
Sum gjeld og egenkapital 52.094.000 40.978.000 43.114.000 44.734.000 46.378.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.484.000 -10.036.000 -18.657.000 -8.348.000 2.028.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.6 0.4 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 0.6 0.4 0.7 1.1
Soliditet 31.8 26.3 29.1 2 34.2
Resultatgrad 4.3 -1.5 0.1 -3.1 -0.2
Rentedekningsgrad 73.5 -23.3 0.5 -31.3 -1.8
Gjeldsgrad 2.1 2.8 2.4 2.7 1.9
Total kapitalrentabilitet 11.2 -4.1 1.4 -8.1 0.6
Signatur
02.06.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.06.2022
Prokura
Tiller Berit
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex