Toten Eggpakkeri AS
Juridisk navn:  Toten Eggpakkeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61162150
Kraby Næringspark Krabyskogvegen 284 Kraby Næringspark Krabyskogvegen 284 Fax: 61162149
2850 Lena 2850 Lena
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 984500564
Aksjekapital: 622.500 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 3/6/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon & Rådgivning Øst As
Regnskapsfører: Skreia Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.69%
Resultat  
  
48%
Egenkapital  
  
22.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 68.387.000 62.920.000 56.010.000 54.946.000 50.064.000
Resultat: 2.593.000 1.752.000 738.000 591.000 2.351.000
Egenkapital: 10.944.000 8.922.000 7.555.000 6.967.000 6.496.000
Regnskap for  Toten Eggpakkeri AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 68.387.000 62.920.000 56.010.000 54.946.000 50.064.000
Driftskostnader -65.764.000 -61.046.000 -55.158.000 -54.246.000 -47.557.000
Driftsresultat 2.623.000 1.875.000 851.000 700.000 2.508.000
Finansinntekter 39.000 16.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -70.000 -139.000 -114.000 -111.000 -160.000
Finans -31.000 -123.000 -113.000 -110.000 -156.000
Resultat før skatt 2.593.000 1.752.000 738.000 591.000 2.351.000
Skattekostnad -571.000 -386.000 -149.000 -121.000 -493.000
Årsresultat 2.022.000 1.367.000 589.000 470.000 1.858.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.179.000 5.269.000 6.205.000 7.475.000 8.379.000
Sum omløpsmidler 18.012.000 14.882.000 11.335.000 11.503.000 10.791.000
Sum eiendeler 22.191.000 20.151.000 17.540.000 18.978.000 19.170.000
Sum opptjent egenkapital 10.321.000 8.299.000 6.933.000 6.344.000 5.874.000
Sum egenkapital 10.944.000 8.922.000 7.555.000 6.967.000 6.496.000
Sum langsiktig gjeld 2.781.000 3.385.000 3.767.000 7.085.000 8.026.000
Sum kortsiktig gjeld 8.467.000 7.845.000 6.217.000 4.926.000 4.648.000
Sum gjeld og egenkapital 22.192.000 20.152.000 17.540.000 18.978.000 19.171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 68.387.000 62.930.000 55.910.000 54.726.000 49.867.000
Andre inntekter -10.000 100.000 220.000 197.000
Driftsinntekter 68.387.000 62.920.000 56.010.000 54.946.000 50.064.000
Varekostnad -48.026.000 -43.494.000 -39.874.000 -38.354.000 -33.428.000
Lønninger -7.232.000 -7.358.000 -7.708.000 -7.256.000 -6.727.000
Avskrivning -1.104.000 -1.221.000 -1.246.000 -1.314.000 -1.346.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.402.000 -8.973.000 -6.330.000 -7.322.000 -6.056.000
Driftskostnader -65.764.000 -61.046.000 -55.158.000 -54.246.000 -47.557.000
Driftsresultat 2.623.000 1.875.000 851.000 700.000 2.508.000
Finansinntekter 39.000 16.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -70.000 -139.000 -114.000 -111.000 -160.000
Finans -31.000 -123.000 -113.000 -110.000 -156.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.022.000 1.367.000 589.000 470.000 1.858.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.899.000 4.930.000 6.052.000 7.289.000 8.294.000
Driftsløsøre 44.000 53.000 62.000 71.000 80.000
Sum varige driftsmidler 3.943.000 4.983.000 6.114.000 7.360.000 8.374.000
Sum finansielle anleggsmidler 237.000 286.000 91.000 115.000 5.000
Sum anleggsmidler 4.179.000 5.269.000 6.205.000 7.475.000 8.379.000
Varebeholdning 1.576.000 2.014.000 1.568.000 1.697.000 2.027.000
Kundefordringer 6.853.000 6.410.000 6.291.000 5.574.000 5.804.000
Andre fordringer 103.000 49.000 127.000 116.000 184.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.480.000 6.409.000 3.350.000 4.116.000 2.776.000
Sum omløpsmidler 18.012.000 14.882.000 11.335.000 11.503.000 10.791.000
Sum eiendeler 22.191.000 20.151.000 17.540.000 18.978.000 19.170.000
Sum opptjent egenkapital 10.321.000 8.299.000 6.933.000 6.344.000 5.874.000
Sum egenkapital 10.944.000 8.922.000 7.555.000 6.967.000 6.496.000
Sum avsetninger til forpliktelser 311.000 415.000 517.000 609.000 661.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.781.000 3.385.000 3.767.000 7.085.000 8.026.000
Leverandørgjeld 3.087.000 3.629.000 3.501.000 2.544.000 2.604.000
Betalbar skatt 675.000 488.000 241.000 39.000 -28.000
Skyldig offentlige avgifter 733.000 602.000 917.000 813.000 596.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.972.000 3.127.000 1.559.000 1.529.000 1.476.000
Sum kortsiktig gjeld 8.467.000 7.845.000 6.217.000 4.926.000 4.648.000
Sum gjeld og egenkapital 22.192.000 20.152.000 17.540.000 18.978.000 19.171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.545.000 7.037.000 5.118.000 6.577.000 6.143.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.9 1.8 2 2.3
Likviditetsgrad 2 1.9 1.6 1.6 2 1.9
Soliditet 49.3 44.3 43.1 36.7 33.9
Resultatgrad 3.8 3 1.5 1.3 5
Rentedekningsgrad 37.5 13.5 7.5 6.3 15.7
Gjeldsgrad 1.0 1.3 1.3 1.7 2
Total kapitalrentabilitet 12.0 9.4 4.9 3.7 13.1
Signatur
27.08.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex