Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Toten Almenning Lodd Nr 5
Juridisk navn:  Toten Almenning Lodd Nr 5
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61161488
Lenagata 39 Lenagata 39 Fax: 61161038
2850 Lena 2850 Lena
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 969549565
Aksjekapital: 20.463 NOK
Etableringsdato: 2/8/1995 1
Foretakstype: ANNA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Frisikt Økonomi & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.04%
Resultat  
  
31.34%
Egenkapital  
  
2.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.070.000 3.014.000 3.480.000 3.014.000 2.319.000
Resultat: 725.000 552.000 197.000 -248.000 646.000
Egenkapital: 21.482.000 21.017.000 20.655.000 20.463.000 20.717.000
Regnskap for  Toten Almenning Lodd Nr 5
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.070.000 3.014.000 3.480.000 3.014.000 2.319.000
Driftskostnader -4.234.000 -3.194.000 -4.080.000 -3.058.000 -3.278.000
Driftsresultat -164.000 -180.000 -599.000 -44.000 -959.000
Finansinntekter 1.087.000 871.000 909.000 97.000 1.651.000
Finanskostnader -198.000 -140.000 -113.000 -301.000 -45.000
Finans 889.000 731.000 796.000 -204.000 1.606.000
Resultat før skatt 725.000 552.000 197.000 -248.000 646.000
Skattekostnad -3.000 -5.000 -6.000 -6.000 -20.000
Årsresultat 722.000 546.000 191.000 -254.000 626.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.865.000 6.459.000 6.855.000 7.264.000 7.660.000
Sum omløpsmidler 15.190.000 14.699.000 14.383.000 13.359.000 13.389.000
Sum eiendeler 23.055.000 21.158.000 21.238.000 20.623.000 21.049.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 626.000
Sum egenkapital 21.482.000 21.017.000 20.655.000 20.463.000 20.717.000
Sum langsiktig gjeld 1.000.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 572.000 141.000 584.000 159.000 332.000
Sum gjeld og egenkapital 23.054.000 21.158.000 21.239.000 20.622.000 21.049.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.428.000 1.457.000 2.019.000 1.892.000 1.241.000
Andre inntekter 2.642.000 1.557.000 1.461.000 1.122.000 1.078.000
Driftsinntekter 4.070.000 3.014.000 3.480.000 3.014.000 2.319.000
Varekostnad -815.000 -1.286.000 -1.658.000 -990.000 -1.024.000
Lønninger -86.000 -54.000 -44.000 -78.000 -79.000
Avskrivning -645.000 -365.000 -504.000 -72.000 -334.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.385.000 -1.651.000 -1.928.000 -1.836.000 -1.841.000
Driftskostnader -4.234.000 -3.194.000 -4.080.000 -3.058.000 -3.278.000
Driftsresultat -164.000 -180.000 -599.000 -44.000 -959.000
Finansinntekter 1.087.000 871.000 909.000 97.000 1.651.000
Finanskostnader -198.000 -140.000 -113.000 -301.000 -45.000
Finans 889.000 731.000 796.000 -204.000 1.606.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -238.000 -184.000 0 0 0
Årsresultat 722.000 546.000 191.000 -254.000 626.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 213.000 213.000 236.000 0 0
Fast eiendom 6.978.000 5.572.000 5.945.000 6.502.000 6.898.000
Maskiner anlegg 0 80.000 80.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.978.000 5.572.000 5.945.000 6.582.000 6.978.000
Sum finansielle anleggsmidler 674.000 674.000 674.000 682.000 682.000
Sum anleggsmidler 7.865.000 6.459.000 6.855.000 7.264.000 7.660.000
Varebeholdning 303.000 141.000 86.000 169.000
Kundefordringer 200.000 201.000 280.000 124.000 150.000
Andre fordringer 248.000 260.000 345.000 40.000 280.000
Sum investeringer 13.923.000 12.542.000 11.831.000 11.254.000 10.849.000
Kasse, bank 819.000 1.393.000 1.786.000 1.854.000 1.942.000
Sum omløpsmidler 15.190.000 14.699.000 14.383.000 13.359.000 13.389.000
Sum eiendeler 23.055.000 21.158.000 21.238.000 20.623.000 21.049.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 626.000
Sum egenkapital 21.482.000 21.017.000 20.655.000 20.463.000 20.717.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000.000 0 0 0
Leverandørgjeld 510.000 69.000 520.000 116.000 281.000
Betalbar skatt 4.000 5.000 6.000 6.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 20.000 12.000 6.000 2.000
Utbytte -238.000 -184.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 47.000 47.000 30.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 572.000 141.000 584.000 159.000 332.000
Sum gjeld og egenkapital 23.054.000 21.158.000 21.239.000 20.622.000 21.049.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.618.000 14.558.000 13.799.000 13.200.000 13.057.000
Likviditetsgrad 1 26.6 104.2 24.6 84 40.3
Likviditetsgrad 2 26.6 102.1 24.4 83.5 39.8
Soliditet 93.2 99.3 97.3 99.2 98.4
Resultatgrad -4.0 -6.0 -17.2 -1.5 -41.4
Rentedekningsgrad -0.8 -1.3 -5.3 -0.1 -21.3
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 4.0 3.3 1.5 0.3 3.3
Signatur
24.09.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex