Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torkild Raaen AS
Juridisk navn:  Torkild Raaen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32050454
Heimoen 27 Heimoen 27 Fax: 32051222
3539 Flå 3539 Flå
Fylke: Kommune:
Viken Flå
Org.nr: 879813042
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Team As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Valhall As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.68%
Resultat  
  
35.04%
Egenkapital  
  
100.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.954.000 11.256.000 9.322.000 6.228.000 5.207.000
Resultat: 1.765.000 1.307.000 -77.000 -20.000 44.000
Egenkapital: 2.745.000 1.372.000 320.000 397.000 417.000
Regnskap for  Torkild Raaen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.954.000 11.256.000 9.322.000 6.228.000 5.207.000
Driftskostnader -9.160.000 -9.872.000 -9.320.000 -6.165.000 -5.024.000
Driftsresultat 1.794.000 1.385.000 2.000 64.000 183.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -29.000 -79.000 -80.000 -84.000 -139.000
Finans -29.000 -79.000 -80.000 -84.000 -138.000
Resultat før skatt 1.765.000 1.307.000 -77.000 -20.000 44.000
Skattekostnad -392.000 -254.000 0 0 0
Årsresultat 1.373.000 1.053.000 -77.000 -20.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.222.000 1.510.000 1.953.000 1.490.000 1.456.000
Sum omløpsmidler 2.854.000 1.592.000 881.000 1.023.000 616.000
Sum eiendeler 5.076.000 3.102.000 2.834.000 2.513.000 2.072.000
Sum opptjent egenkapital 2.426.000 1.053.000 0 24.000 44.000
Sum egenkapital 2.745.000 1.372.000 320.000 397.000 417.000
Sum langsiktig gjeld 597.000 449.000 575.000 707.000 451.000
Sum kortsiktig gjeld 1.733.000 1.280.000 1.940.000 1.410.000 1.204.000
Sum gjeld og egenkapital 5.076.000 3.102.000 2.835.000 2.514.000 2.072.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.939.000 11.255.000 8.358.000 6.218.000 5.154.000
Andre inntekter 1.015.000 1.000 964.000 11.000 53.000
Driftsinntekter 10.954.000 11.256.000 9.322.000 6.228.000 5.207.000
Varekostnad -2.196.000 -2.598.000 -2.327.000 -391.000 -249.000
Lønninger -2.427.000 -2.320.000 -2.403.000 -2.108.000 -1.842.000
Avskrivning -227.000 -193.000 -183.000 -133.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.310.000 -4.761.000 -4.407.000 -3.533.000 -2.853.000
Driftskostnader -9.160.000 -9.872.000 -9.320.000 -6.165.000 -5.024.000
Driftsresultat 1.794.000 1.385.000 2.000 64.000 183.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -29.000 -79.000 -80.000 -84.000 -139.000
Finans -29.000 -79.000 -80.000 -84.000 -138.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.373.000 1.053.000 -77.000 -20.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000
Maskiner anlegg 72.000 65.000 85.000 105.000 125.000
Driftsløsøre 712.000 501.000 601.000 677.000 346.000
Sum varige driftsmidler 918.000 700.000 820.000 916.000 605.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.304.000 810.000 1.133.000 574.000 851.000
Sum anleggsmidler 2.222.000 1.510.000 1.953.000 1.490.000 1.456.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 288.000 1.129.000 463.000 703.000 334.000
Andre fordringer 298.000 222.000 259.000 171.000 161.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.267.000 241.000 160.000 149.000 121.000
Sum omløpsmidler 2.854.000 1.592.000 881.000 1.023.000 616.000
Sum eiendeler 5.076.000 3.102.000 2.834.000 2.513.000 2.072.000
Sum opptjent egenkapital 2.426.000 1.053.000 0 24.000 44.000
Sum egenkapital 2.745.000 1.372.000 320.000 397.000 417.000
Sum avsetninger til forpliktelser 125.000 155.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 334.000 339.000 211.000
Sum langsiktig gjeld 597.000 449.000 575.000 707.000 451.000
Leverandørgjeld 413.000 502.000 959.000 465.000 430.000
Betalbar skatt 422.000 99.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 615.000 460.000 422.000 410.000 403.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 283.000 220.000 225.000 196.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 1.733.000 1.280.000 1.940.000 1.410.000 1.204.000
Sum gjeld og egenkapital 5.076.000 3.102.000 2.835.000 2.514.000 2.072.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.121.000 312.000 -1.059.000 -387.000 -588.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.2 0.5 0.7 0.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.2 0.5 0.7 0.5
Soliditet 54.1 44.2 11.3 15.8 20.1
Resultatgrad 16.4 12.3 0 1 3.5
Rentedekningsgrad 61.9 17.5 0 0.8 1.3
Gjeldsgrad 0.8 1.3 7.9 5.3 4
Total kapitalrentabilitet 35.3 44.7 0.1 2.5 8.9
Signatur
04.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex