Tore As
Juridisk navn:  Tore As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Sir John Bedware Company A/S Meieriet Sveen Sognsveien 77C Fax:
6977 Bygstad 855 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919119160
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/4/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Spjudvik Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.53%
Resultat  
  
-5650%
Egenkapital  
  
84.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.834.000 3.000.000 2.867.000 1.304.000
Resultat: -222.000 4.000 -158.000 62.000
Egenkapital: 172.000 93.000 90.000 247.000
Regnskap for  Tore As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.834.000 3.000.000 2.867.000 1.304.000
Driftskostnader -3.045.000 -2.987.000 -3.019.000 -1.239.000
Driftsresultat -212.000 12.000 -152.000 65.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -9.000 -6.000 -3.000
Finans -9.000 -9.000 -6.000 -3.000
Resultat før skatt -222.000 4.000 -158.000 62.000
Skattekostnad 66.000 0 0 -15.000
Årsresultat -156.000 4.000 -158.000 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.301.000 800.000 765.000 802.000
Sum eiendeler 1.301.000 800.000 765.000 802.000
Sum opptjent egenkapital -28.000 -107.000 -110.000 47.000
Sum egenkapital 172.000 93.000 90.000 247.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.129.000 706.000 675.000 554.000
Sum gjeld og egenkapital 1.301.000 799.000 765.000 801.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.798.000 3.000.000 2.867.000 1.304.000
Andre inntekter 35.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.834.000 3.000.000 2.867.000 1.304.000
Varekostnad -1.355.000 -1.293.000 -1.291.000 -620.000
Lønninger -1.067.000 -955.000 -927.000 -252.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -623.000 -739.000 -801.000 -367.000
Driftskostnader -3.045.000 -2.987.000 -3.019.000 -1.239.000
Driftsresultat -212.000 12.000 -152.000 65.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -9.000 -6.000 -3.000
Finans -9.000 -9.000 -6.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -156.000 4.000 -158.000 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 509.000 448.000 422.000 337.000
Kundefordringer 70.000 0 0
Andre fordringer 89.000 96.000 96.000 94.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 404.000 185.000 247.000 371.000
Sum omløpsmidler 1.301.000 800.000 765.000 802.000
Sum eiendeler 1.301.000 800.000 765.000 802.000
Sum opptjent egenkapital -28.000 -107.000 -110.000 47.000
Sum egenkapital 172.000 93.000 90.000 247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 874.000 426.000 492.000 382.000
Betalbar skatt 0 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 187.000 129.000 100.000 130.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 152.000 84.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 1.129.000 706.000 675.000 554.000
Sum gjeld og egenkapital 1.301.000 799.000 765.000 801.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 172.000 94.000 90.000 248.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.5 0.8
Soliditet 13.2 11.6 11.8 30.8
Resultatgrad -7.5 0.4 -5.3 5
Rentedekningsgrad -21.2 1.3 -25.3 21.7
Gjeldsgrad 6.6 7.6 7.5 2.2
Total kapitalrentabilitet -16.2 1.5 -19.9 8.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex