Tomma Laks AS
Juridisk navn:  Tomma Laks AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75091900
Postboks 34 Fax: 75056903
8764 Lovund 8723 Husby
Fylke: Kommune:
Nordland Nesna
Org.nr: 864596592
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 6/20/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.17%
Resultat  
  
-64.54%
Egenkapital  
  
9.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 73.162.000 128.733.000 119.410.000 213.863.000 13.181.000
Resultat: 19.551.000 55.143.000 39.158.000 100.258.000 -3.491.000
Egenkapital: 168.440.000 153.226.000 130.227.000 119.782.000 83.257.000
Regnskap for  Tomma Laks AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 73.162.000 128.733.000 119.410.000 213.863.000 13.181.000
Driftskostnader -54.450.000 -75.876.000 -80.781.000 -114.060.000 -16.182.000
Driftsresultat 18.712.000 52.858.000 38.629.000 99.803.000 -3.001.000
Finansinntekter 1.076.000 2.769.000 1.142.000 1.210.000 720.000
Finanskostnader -239.000 -484.000 -613.000 -756.000 -1.210.000
Finans 837.000 2.285.000 529.000 454.000 -490.000
Resultat før skatt 19.551.000 55.143.000 39.158.000 100.258.000 -3.491.000
Skattekostnad -4.337.000 -12.143.000 -8.714.000 -23.732.000 1.004.000
Årsresultat 15.214.000 42.999.000 30.444.000 76.525.000 -2.487.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.763.000 57.513.000 61.350.000 61.527.000 54.805.000
Sum omløpsmidler 148.997.000 158.010.000 140.337.000 157.155.000 93.309.000
Sum eiendeler 203.760.000 215.523.000 201.687.000 218.682.000 148.114.000
Sum opptjent egenkapital 168.340.000 153.126.000 130.127.000 119.682.000 83.157.000
Sum egenkapital 168.440.000 153.226.000 130.227.000 119.782.000 83.257.000
Sum langsiktig gjeld 15.770.000 12.480.000 25.706.000 31.345.000 31.514.000
Sum kortsiktig gjeld 19.551.000 49.817.000 45.755.000 67.554.000 33.343.000
Sum gjeld og egenkapital 203.761.000 215.523.000 201.688.000 218.681.000 148.114.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.056.000 128.180.000 116.901.000 212.836.000 11.837.000
Andre inntekter 4.106.000 553.000 2.509.000 1.027.000 1.344.000
Driftsinntekter 73.162.000 128.733.000 119.410.000 213.863.000 13.181.000
Varekostnad -17.859.000 -54.909.000 -48.952.000 -85.983.000 7.842.000
Lønninger -19.102.000 -7.301.000 -14.350.000 -12.953.000 -10.190.000
Avskrivning -6.935.000 -7.356.000 -7.525.000 -6.624.000 -6.876.000
Nedskrivning -925.000 -106.000 -2.323.000 -252.000 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0
Driftskostnader -54.450.000 -75.876.000 -80.781.000 -114.060.000 -16.182.000
Driftsresultat 18.712.000 52.858.000 38.629.000 99.803.000 -3.001.000
Finansinntekter 1.076.000 2.769.000 1.142.000 1.210.000 720.000
Finanskostnader -239.000 -484.000 -613.000 -756.000 -1.210.000
Finans 837.000 2.285.000 529.000 454.000 -490.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -20.000.000 -20.000.000 -40.000.000 0
Årsresultat 15.214.000 42.999.000 30.444.000 76.525.000 -2.487.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.336.000 11.840.000 11.840.000 8.000.000 8.000.000
Fast eiendom 1.464.000 1.704.000 1.945.000 2.874.000 3.369.000
Maskiner anlegg 19.960.000 23.788.000 25.566.000 32.965.000 36.375.000
Driftsløsøre 23.000 15.000 29.000 0 0
Sum varige driftsmidler 34.506.000 39.752.000 43.070.000 48.386.000 43.465.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.921.000 5.921.000 6.441.000 5.141.000 3.341.000
Sum anleggsmidler 54.763.000 57.513.000 61.350.000 61.527.000 54.805.000
Varebeholdning 73.834.000 25.226.000 29.330.000 29.524.000 70.320.000
Kundefordringer 28.232.000 12.368.000 9.894.000 3.160.000 21.183.000
Andre fordringer 613.000 1.070.000 3.137.000 5.437.000 1.435.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 46.318.000 119.345.000 97.974.000 119.034.000 371.000
Sum omløpsmidler 148.997.000 158.010.000 140.337.000 157.155.000 93.309.000
Sum eiendeler 203.760.000 215.523.000 201.687.000 218.682.000 148.114.000
Sum opptjent egenkapital 168.340.000 153.126.000 130.127.000 119.682.000 83.157.000
Sum egenkapital 168.440.000 153.226.000 130.227.000 119.782.000 83.257.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.099.000 5.762.000 6.441.000 7.688.000 3.103.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 9.104.000
Sum langsiktig gjeld 15.770.000 12.480.000 25.706.000 31.345.000 31.514.000
Leverandørgjeld 17.694.000 7.796.000 11.195.000 3.305.000 19.530.000
Betalbar skatt 12.823.000 9.961.000 19.147.000 0
Skyldig offentlige avgifter -4.105.000 4.522.000 513.000 398.000 501.000
Utbytte -20.000.000 -20.000.000 -40.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 5.961.000 4.676.000 4.085.000 4.705.000 4.209.000
Sum kortsiktig gjeld 19.551.000 49.817.000 45.755.000 67.554.000 33.343.000
Sum gjeld og egenkapital 203.761.000 215.523.000 201.688.000 218.681.000 148.114.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 129.446.000 108.193.000 94.582.000 89.601.000 59.966.000
Likviditetsgrad 1 7.6 3.2 3.1 2.3 2.8
Likviditetsgrad 2 3.8 2.7 2.4 1.9 0.7
Soliditet 82.7 71.1 64.6 54.8 56.2
Resultatgrad 25.6 41.1 32.3 46.7 -22.8
Rentedekningsgrad 78.3 109.2 6 1 -2.5
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.5 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 9.7 25.8 19.7 46.2 -1.5
Signatur
10.08.2020
STYREFORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex