Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tom Hvaal AS
Juridisk navn:  Tom Hvaal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90416390
Postboks 64 Øvre Torggate 6 Fax: 33117390
3251 Larvik 3256 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 876000202
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 8/31/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
36.12%
Resultat  
  
25.15%
Egenkapital  
  
60.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 290.185.000 213.182.000 184.877.000 289.650.000 315.554.000
Resultat: 30.858.000 24.657.000 19.625.000 33.719.000 36.291.000
Egenkapital: 63.301.000 39.440.000 20.216.000 17.102.000 21.865.000
Regnskap for  Tom Hvaal AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 290.185.000 213.182.000 184.877.000 289.650.000 315.554.000
Driftskostnader -259.177.000 -188.521.000 -164.426.000 -255.378.000 -278.971.000
Driftsresultat 31.008.000 24.661.000 20.452.000 34.272.000 36.582.000
Finansinntekter 153.000 414.000 332.000 169.000 229.000
Finanskostnader -302.000 -418.000 -1.158.000 -723.000 -520.000
Finans -149.000 -4.000 -826.000 -554.000 -291.000
Resultat før skatt 30.858.000 24.657.000 19.625.000 33.719.000 36.291.000
Skattekostnad -6.793.000 -5.434.000 -4.510.000 -8.094.000 -9.072.000
Årsresultat 24.065.000 19.223.000 15.115.000 25.624.000 27.218.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.704.000 9.069.000 11.702.000 7.520.000 10.921.000
Sum omløpsmidler 103.334.000 75.899.000 99.335.000 86.979.000 107.721.000
Sum eiendeler 111.038.000 84.968.000 111.037.000 94.499.000 118.642.000
Sum opptjent egenkapital 63.201.000 39.340.000 20.116.000 17.002.000 21.765.000
Sum egenkapital 63.301.000 39.440.000 20.216.000 17.102.000 21.865.000
Sum langsiktig gjeld 197.000 167.000 79.000 71.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 47.539.000 45.362.000 90.742.000 77.327.000 96.625.000
Sum gjeld og egenkapital 111.037.000 84.969.000 111.037.000 94.500.000 118.642.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 288.635.000 211.904.000 185.160.000 286.589.000 310.527.000
Andre inntekter 1.550.000 1.279.000 -283.000 3.061.000 5.027.000
Driftsinntekter 290.185.000 213.182.000 184.877.000 289.650.000 315.554.000
Varekostnad -233.546.000 -162.785.000 -140.915.000 -220.014.000 -245.001.000
Lønninger -11.173.000 -12.421.000 -11.350.000 -10.405.000 -9.978.000
Avskrivning -2.724.000 -2.651.000 -2.393.000 -3.898.000 -4.825.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.734.000 -10.664.000 -9.768.000 -21.061.000 -19.167.000
Driftskostnader -259.177.000 -188.521.000 -164.426.000 -255.378.000 -278.971.000
Driftsresultat 31.008.000 24.661.000 20.452.000 34.272.000 36.582.000
Finansinntekter 153.000 414.000 332.000 169.000 229.000
Finanskostnader -302.000 -418.000 -1.158.000 -723.000 -520.000
Finans -149.000 -4.000 -826.000 -554.000 -291.000
Konsernbidrag -204.000 0 0 -30.388.000 -30.362.000
Utbytte 0 -12.000.000 0 0
Årsresultat 24.065.000 19.223.000 15.115.000 25.624.000 27.218.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.879.000 2.966.000 2.088.000 2.724.000 3.642.000
Driftsløsøre 4.324.000 5.096.000 5.159.000 3.759.000 6.242.000
Sum varige driftsmidler 6.203.000 8.061.000 7.247.000 6.483.000 9.884.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.500.000 1.008.000 4.455.000 1.037.000 1.037.000
Sum anleggsmidler 7.704.000 9.069.000 11.702.000 7.520.000 10.921.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 61.510.000 43.683.000 31.099.000 37.840.000 63.657.000
Andre fordringer 254.000 376.000 575.000 320.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 41.824.000 31.961.000 67.845.000 48.561.000 43.742.000
Sum omløpsmidler 103.334.000 75.899.000 99.335.000 86.979.000 107.721.000
Sum eiendeler 111.038.000 84.968.000 111.037.000 94.499.000 118.642.000
Sum opptjent egenkapital 63.201.000 39.340.000 20.116.000 17.002.000 21.765.000
Sum egenkapital 63.301.000 39.440.000 20.216.000 17.102.000 21.865.000
Sum avsetninger til forpliktelser 197.000 167.000 79.000 71.000 152.000
Gjeld til kredittinstitutt 13.090.000 12.544.000 50.157.000 49.053.000 59.540.000
Sum langsiktig gjeld 197.000 167.000 79.000 71.000 152.000
Leverandørgjeld 20.476.000 20.011.000 16.696.000 19.395.000 28.127.000
Betalbar skatt 6.705.000 5.346.000 4.502.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.607.000 6.064.000 5.080.000 8.636.000 7.967.000
Utbytte 0 -12.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.661.000 1.397.000 2.308.000 243.000 992.000
Sum kortsiktig gjeld 47.539.000 45.362.000 90.742.000 77.327.000 96.625.000
Sum gjeld og egenkapital 111.037.000 84.969.000 111.037.000 94.500.000 118.642.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 55.795.000 30.537.000 8.593.000 9.652.000 11.096.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.7 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 2.2 1.7 1.1 1.1 1.1
Soliditet 57.0 46.4 18.2 18.1 18.4
Resultatgrad 10.7 11.6 11.1 11.8 11.6
Rentedekningsgrad 102.7 5 17.7 47.4 70.3
Gjeldsgrad 0.8 1.2 4.5 4.5 4.4
Total kapitalrentabilitet 28.1 29.5 18.7 36.4 3
Signatur
26.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex