Tmh Landbruk As
Juridisk navn:  Tmh Landbruk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99596246
Postboks 56 Skåren Fax:
8901 Brønnøysund 8908 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 915208304
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 3/29/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Berg Vekstra Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.2%
Resultat  
  
229.33%
Egenkapital  
  
31.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.034.000 6.573.000 7.784.000 8.079.000 8.533.000
Resultat: 194.000 -150.000 526.000 269.000 -194.000
Egenkapital: 486.000 370.000 489.000 85.000 -109.000
Regnskap for  Tmh Landbruk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.034.000 6.573.000 7.784.000 8.079.000 8.533.000
Driftskostnader -5.750.000 -6.645.000 -7.189.000 -7.774.000 -8.666.000
Driftsresultat 284.000 -72.000 595.000 305.000 -133.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -90.000 -78.000 -69.000 -38.000 -61.000
Finans -90.000 -78.000 -69.000 -37.000 -61.000
Resultat før skatt 194.000 -150.000 526.000 269.000 -194.000
Skattekostnad -78.000 32.000 -122.000 -76.000 0
Årsresultat 116.000 -118.000 404.000 193.000 -151.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 601.000 747.000 853.000 861.000 1.039.000
Sum omløpsmidler 3.510.000 3.503.000 3.732.000 3.791.000 4.201.000
Sum eiendeler 4.111.000 4.250.000 4.585.000 4.652.000 5.240.000
Sum opptjent egenkapital 426.000 310.000 429.000 25.000 -169.000
Sum egenkapital 486.000 370.000 489.000 85.000 -109.000
Sum langsiktig gjeld 32.000 107.000 180.000 256.000 324.000
Sum kortsiktig gjeld 3.593.000 3.773.000 3.917.000 4.311.000 5.025.000
Sum gjeld og egenkapital 4.111.000 4.250.000 4.586.000 4.652.000 5.240.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.806.000 4.564.000 5.931.000 6.372.000 7.000.000
Andre inntekter 2.229.000 2.009.000 1.852.000 1.707.000 1.533.000
Driftsinntekter 6.034.000 6.573.000 7.784.000 8.079.000 8.533.000
Varekostnad -3.850.000 -4.896.000 -5.167.000 -5.501.000 -6.711.000
Lønninger -514.000 -521.000 -550.000 -618.000 -379.000
Avskrivning -141.000 -169.000 -203.000 -199.000 -251.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.245.000 -1.059.000 -1.269.000 -1.456.000 -1.325.000
Driftskostnader -5.750.000 -6.645.000 -7.189.000 -7.774.000 -8.666.000
Driftsresultat 284.000 -72.000 595.000 305.000 -133.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -90.000 -78.000 -69.000 -38.000 -61.000
Finans -90.000 -78.000 -69.000 -37.000 -61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 116.000 -118.000 404.000 193.000 -151.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 34.000 3.000 27.000 103.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 524.000 626.000 749.000 723.000 875.000
Driftsløsøre 60.000 71.000 83.000 99.000 50.000
Sum varige driftsmidler 584.000 696.000 833.000 822.000 924.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 17.000 17.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 601.000 747.000 853.000 861.000 1.039.000
Varebeholdning 3.235.000 3.206.000 3.440.000 3.391.000 3.847.000
Kundefordringer 0 20.000 12.000 274.000
Andre fordringer 242.000 280.000 179.000 35.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 18.000 94.000 354.000 46.000
Sum omløpsmidler 3.510.000 3.503.000 3.732.000 3.791.000 4.201.000
Sum eiendeler 4.111.000 4.250.000 4.585.000 4.652.000 5.240.000
Sum opptjent egenkapital 426.000 310.000 429.000 25.000 -169.000
Sum egenkapital 486.000 370.000 489.000 85.000 -109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 374.000 465.000 0 0 -8.000
Sum langsiktig gjeld 32.000 107.000 180.000 256.000 324.000
Leverandørgjeld 2.109.000 1.833.000 1.682.000 1.524.000 2.075.000
Betalbar skatt 44.000 0 98.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 26.000 26.000 177.000 -283.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.030.000 1.449.000 2.110.000 2.611.000 3.241.000
Sum kortsiktig gjeld 3.593.000 3.773.000 3.917.000 4.311.000 5.025.000
Sum gjeld og egenkapital 4.111.000 4.250.000 4.586.000 4.652.000 5.240.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -83.000 -270.000 -185.000 -520.000 -824.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 11.8 8.7 10.7 1.8 -2.1
Resultatgrad 4.7 -1.1 7.6 3.8 -1.6
Rentedekningsgrad 3.2 -0.9 8.6 8 -2.2
Gjeldsgrad 7.5 10.5 8.4 53.7 -49.1
Total kapitalrentabilitet 6.9 -1.7 1 6.6 -2.5
Signatur
23.09.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex