Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tilseth AS
Juridisk navn:  Tilseth AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70076750
Furene Furene Fax: 70076751
6105 Volda 6105 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 979579330
Aksjekapital: 240.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/2/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Ajour Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.47%
Resultat  
  
1086.29%
Egenkapital  
  
6.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.148.000 14.364.000 6.316.000 10.169.000 7.049.000
Resultat: 1.223.000 -124.000 -172.000 549.000 -329.000
Egenkapital: 1.707.000 1.596.000 1.700.000 1.839.000 1.425.000
Regnskap for  Tilseth AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.148.000 14.364.000 6.316.000 10.169.000 7.049.000
Driftskostnader -11.916.000 -14.392.000 -6.369.000 -9.494.000 -7.272.000
Driftsresultat 1.231.000 -27.000 -52.000 675.000 -222.000
Finansinntekter 32.000 21.000 0 2.000 1.000
Finanskostnader -40.000 -117.000 -120.000 -128.000 -108.000
Finans -8.000 -96.000 -120.000 -126.000 -107.000
Resultat før skatt 1.223.000 -124.000 -172.000 549.000 -329.000
Skattekostnad -270.000 20.000 34.000 -135.000 76.000
Årsresultat 953.000 -104.000 -139.000 414.000 -253.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 199.000 3.086.000 3.204.000 3.557.000 3.749.000
Sum omløpsmidler 4.629.000 3.474.000 2.049.000 3.017.000 2.104.000
Sum eiendeler 4.828.000 6.560.000 5.253.000 6.574.000 5.853.000
Sum opptjent egenkapital 1.467.000 1.096.000 1.200.000 1.339.000 925.000
Sum egenkapital 1.707.000 1.596.000 1.700.000 1.839.000 1.425.000
Sum langsiktig gjeld 705.000 1.986.000 2.281.000 2.585.000 2.903.000
Sum kortsiktig gjeld 2.417.000 2.977.000 1.273.000 2.150.000 1.526.000
Sum gjeld og egenkapital 4.829.000 6.559.000 5.254.000 6.574.000 5.854.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.148.000 14.025.000 5.911.000 9.754.000 6.760.000
Andre inntekter 0 339.000 405.000 415.000 290.000
Driftsinntekter 13.148.000 14.364.000 6.316.000 10.169.000 7.049.000
Varekostnad -7.278.000 -8.781.000 -1.364.000 -4.343.000 -2.327.000
Lønninger -3.088.000 -3.764.000 -3.268.000 -3.400.000 -3.317.000
Avskrivning -51.000 -181.000 -192.000 -238.000 -331.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.499.000 -1.666.000 -1.545.000 -1.513.000 -1.297.000
Driftskostnader -11.916.000 -14.392.000 -6.369.000 -9.494.000 -7.272.000
Driftsresultat 1.231.000 -27.000 -52.000 675.000 -222.000
Finansinntekter 32.000 21.000 0 2.000 1.000
Finanskostnader -40.000 -117.000 -120.000 -128.000 -108.000
Finans -8.000 -96.000 -120.000 -126.000 -107.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 953.000 -104.000 -139.000 414.000 -253.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 57.000 135.000 92.000 51.000 77.000
Fast eiendom 15.000 2.472.000 2.536.000 2.659.000 2.742.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 127.000 479.000 577.000 845.000 911.000
Sum varige driftsmidler 142.000 2.951.000 3.112.000 3.504.000 3.653.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.000 19.000
Sum anleggsmidler 199.000 3.086.000 3.204.000 3.557.000 3.749.000
Varebeholdning 347.000 328.000 258.000 323.000 306.000
Kundefordringer 2.578.000 2.230.000 593.000 1.975.000 1.044.000
Andre fordringer 912.000 44.000 41.000 0 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 793.000 872.000 1.158.000 719.000 716.000
Sum omløpsmidler 4.629.000 3.474.000 2.049.000 3.017.000 2.104.000
Sum eiendeler 4.828.000 6.560.000 5.253.000 6.574.000 5.853.000
Sum opptjent egenkapital 1.467.000 1.096.000 1.200.000 1.339.000 925.000
Sum egenkapital 1.707.000 1.596.000 1.700.000 1.839.000 1.425.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 705.000 1.986.000 2.281.000 2.585.000 2.903.000
Leverandørgjeld 1.418.000 1.553.000 122.000 506.000 264.000
Betalbar skatt 248.000 23.000 7.000 110.000 0
Skyldig offentlige avgifter 263.000 492.000 537.000 951.000 483.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 488.000 909.000 607.000 584.000 779.000
Sum kortsiktig gjeld 2.417.000 2.977.000 1.273.000 2.150.000 1.526.000
Sum gjeld og egenkapital 4.829.000 6.559.000 5.254.000 6.574.000 5.854.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.212.000 497.000 776.000 867.000 578.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.2 1.6 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.8 1.1 1.4 1.3 1.2
Soliditet 35.3 24.3 32.4 2 24.3
Resultatgrad 9.4 -0.2 -0.8 6.6 -3.1
Rentedekningsgrad 30.8 -0.2 -0.4 5.3 -2.1
Gjeldsgrad 1.8 3.1 2.1 2.6 3.1
Total kapitalrentabilitet 26.2 -0.1 - 10.3 -3.8
Signatur
06.08.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex