Til Fotball As
Juridisk navn:  Til Fotball As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77602600
Postboks 5 Stadionvegen 3 Fax:
9251 Tromsø 9007 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 994784943
Aksjekapital: 6.707.477 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 11/2/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.03%
Resultat  
  
118.47%
Egenkapital  
  
134.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 33.939.000 43.528.000 1.653.000 1.686.000 934.000
Resultat: 6.209.000 2.842.000 13.955.000 673.000 -329.000
Egenkapital: 29.189.000 12.467.000 22.411.000 8.455.000 7.783.000
Regnskap for  Til Fotball As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 33.939.000 43.528.000 1.653.000 1.686.000 934.000
Driftskostnader -41.795.000 -41.195.000 -1.105.000 -674.000 -439.000
Driftsresultat -7.856.000 2.332.000 548.000 1.011.000 494.000
Finansinntekter 15.075.000 3.012.000 0 0 7.000
Finanskostnader -1.011.000 -2.502.000 13.407.000 -339.000 -830.000
Finans 14.064.000 510.000 13.407.000 -339.000 -823.000
Resultat før skatt 6.209.000 2.842.000 13.955.000 673.000 -329.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 6.209.000 2.842.000 13.955.000 673.000 -329.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.542.000 18.100.000 24.477.000 12.562.000 12.593.000
Sum omløpsmidler 22.181.000 16.018.000 3.245.000 4.793.000 8.565.000
Sum eiendeler 39.723.000 34.118.000 27.722.000 17.355.000 21.158.000
Sum opptjent egenkapital 20.266.000 7.319.000 17.263.000 3.308.000 2.635.000
Sum egenkapital 29.189.000 12.467.000 22.411.000 8.455.000 7.783.000
Sum langsiktig gjeld 1.000.000 4.400.000 4.400.000 2.000.000 5.000.000
Sum kortsiktig gjeld 9.535.000 17.252.000 911.000 6.900.000 8.375.000
Sum gjeld og egenkapital 39.723.000 34.119.000 27.722.000 17.356.000 21.158.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.322.000 39.275.000 0 0 0
Andre inntekter 4.616.000 4.253.000 1.653.000 1.686.000 934.000
Driftsinntekter 33.939.000 43.528.000 1.653.000 1.686.000 934.000
Varekostnad -771.000 -1.284.000 0 0 0
Lønninger -5.131.000 -6.543.000 0 0 0
Avskrivning -332.000 -295.000 0 0 0
Nedskrivning 0 -737.000 -420.000 -240.000
Andre driftskostnader -35.561.000 -33.073.000 -368.000 -254.000 -199.000
Driftskostnader -41.795.000 -41.195.000 -1.105.000 -674.000 -439.000
Driftsresultat -7.856.000 2.332.000 548.000 1.011.000 494.000
Finansinntekter 15.075.000 3.012.000 0 0 7.000
Finanskostnader -1.011.000 -2.502.000 13.407.000 -339.000 -830.000
Finans 14.064.000 510.000 13.407.000 -339.000 -823.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 6.209.000 2.842.000 13.955.000 673.000 -329.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 300.000 391.000 0 0 0
Driftsløsøre 250.000 338.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 550.000 729.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 16.992.000 17.371.000 24.477.000 12.562.000 12.593.000
Sum anleggsmidler 17.542.000 18.100.000 24.477.000 12.562.000 12.593.000
Varebeholdning 269.000 217.000 0 0 0
Kundefordringer 133.000 272.000 0 0 0
Andre fordringer 1.055.000 791.000 0 580.000 2.544.000
Sum investeringer 0 3.235.000 4.207.000 5.626.000
Kasse, bank 269.000 337.000 9.000 7.000 365.000
Sum omløpsmidler 22.181.000 16.018.000 3.245.000 4.793.000 8.565.000
Sum eiendeler 39.723.000 34.118.000 27.722.000 17.355.000 21.158.000
Sum opptjent egenkapital 20.266.000 7.319.000 17.263.000 3.308.000 2.635.000
Sum egenkapital 29.189.000 12.467.000 22.411.000 8.455.000 7.783.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 525.000 6.000.000 563.000 5.529.000 3.383.000
Sum langsiktig gjeld 1.000.000 4.400.000 4.400.000 2.000.000 5.000.000
Leverandørgjeld 6.922.000 5.410.000 0 44.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 385.000 1.403.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.702.000 4.439.000 347.000 1.327.000 4.976.000
Sum kortsiktig gjeld 9.535.000 17.252.000 911.000 6.900.000 8.375.000
Sum gjeld og egenkapital 39.723.000 34.119.000 27.722.000 17.356.000 21.158.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.646.000 -1.234.000 2.334.000 -2.107.000 190.000
Likviditetsgrad 1 2.3 0.9 3.6 0.7 1
Likviditetsgrad 2 2.3 0.9 3.6 0.7 1
Soliditet 73.5 36.5 80.8 48.7 36.8
Resultatgrad -23.1 5.4 33.2 6 52.9
Rentedekningsgrad -7.8 0.9 3 0.6
Gjeldsgrad 0.4 1.7 0.2 1.1 1.7
Total kapitalrentabilitet 18.2 15.7 2 5.8 2.4
Signatur
12.02.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.02.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex