Tidsporten As
Juridisk navn:  Tidsporten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93813264
Sandsvegen 71 Sandsvegen 71 Fax:
6823 Sandane 6823 Sandane
Fylke: Kommune:
Vestland Gloppen
Org.nr: 929276698
Aksjekapital: 172.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/26/1981
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bergen Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.32%
Resultat  
  
-372.22%
Egenkapital  
  
-8.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.631.000 3.261.000 4.037.000 2.570.000 2.668.000
Resultat: -147.000 54.000 462.000 309.000 497.000
Egenkapital: 1.292.000 1.406.000 1.553.000 1.090.000 781.000
Regnskap for  Tidsporten As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.631.000 3.261.000 4.037.000 2.570.000 2.668.000
Driftskostnader -2.725.000 -3.160.000 -3.547.000 -2.261.000 -2.161.000
Driftsresultat -94.000 102.000 490.000 309.000 507.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -53.000 -48.000 -28.000 0 -11.000
Finans -53.000 -48.000 -28.000 0 -11.000
Resultat før skatt -147.000 54.000 462.000 309.000 497.000
Skattekostnad 32.000 100.000 0 0 0
Årsresultat -114.000 154.000 462.000 309.000 497.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.658.000 2.588.000 2.390.000 728.000 700.000
Sum omløpsmidler 510.000 494.000 702.000 703.000 576.000
Sum eiendeler 3.168.000 3.082.000 3.092.000 1.431.000 1.276.000
Sum opptjent egenkapital 1.120.000 1.234.000 1.381.000 918.000 609.000
Sum egenkapital 1.292.000 1.406.000 1.553.000 1.090.000 781.000
Sum langsiktig gjeld 1.312.000 1.116.000 1.199.000 230.000 230.000
Sum kortsiktig gjeld 564.000 559.000 340.000 110.000 265.000
Sum gjeld og egenkapital 3.168.000 3.081.000 3.092.000 1.430.000 1.276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.547.000 3.012.000 4.016.000 2.566.000 2.668.000
Andre inntekter 84.000 249.000 21.000 4.000 0
Driftsinntekter 2.631.000 3.261.000 4.037.000 2.570.000 2.668.000
Varekostnad -977.000 -1.256.000 -1.584.000 -1.088.000 -1.232.000
Lønninger -790.000 -942.000 -887.000 -521.000 -253.000
Avskrivning -113.000 -113.000 -113.000 -33.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -845.000 -849.000 -963.000 -619.000 -651.000
Driftskostnader -2.725.000 -3.160.000 -3.547.000 -2.261.000 -2.161.000
Driftsresultat -94.000 102.000 490.000 309.000 507.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -53.000 -48.000 -28.000 0 -11.000
Finans -53.000 -48.000 -28.000 0 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 0 0 0
Årsresultat -114.000 154.000 462.000 309.000 497.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 132.000 100.000 0 0 0
Fast eiendom 2.325.000 2.199.000 2.013.000 667.000 476.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 154.000 242.000 329.000 14.000 178.000
Sum varige driftsmidler 2.479.000 2.441.000 2.343.000 681.000 654.000
Sum finansielle anleggsmidler 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000
Sum anleggsmidler 2.658.000 2.588.000 2.390.000 728.000 700.000
Varebeholdning 301.000 383.000 452.000 387.000 249.000
Kundefordringer 16.000 75.000 32.000 62.000 1.000
Andre fordringer 23.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 170.000 35.000 217.000 254.000 326.000
Sum omløpsmidler 510.000 494.000 702.000 703.000 576.000
Sum eiendeler 3.168.000 3.082.000 3.092.000 1.431.000 1.276.000
Sum opptjent egenkapital 1.120.000 1.234.000 1.381.000 918.000 609.000
Sum egenkapital 1.292.000 1.406.000 1.553.000 1.090.000 781.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.312.000 1.116.000 1.199.000 230.000 230.000
Leverandørgjeld 79.000 49.000 129.000 8.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 95.000 92.000 126.000 40.000 63.000
Utbytte 0 -300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 390.000 417.000 86.000 62.000 191.000
Sum kortsiktig gjeld 564.000 559.000 340.000 110.000 265.000
Sum gjeld og egenkapital 3.168.000 3.081.000 3.092.000 1.430.000 1.276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -54.000 -65.000 362.000 593.000 311.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 2.1 6.4 2.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.7 2.9 1.3
Soliditet 40.8 45.6 50.2 76.2 61.2
Resultatgrad -3.6 3.1 12.1 1 19.0
Rentedekningsgrad -1.8 2.1 17.5 46.1
Gjeldsgrad 1.5 1.2 1 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 3.3 15.8 21.6 39.7
Signatur
29.05.2017
Prokurister
29.05.2017
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex