Thorrud Gård As
Juridisk navn:  Thorrud Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32818118
Fjellsveien 145 Fjellsveien 145 Fax:
3035 Drammen 3035 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 979276605
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/9/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Eiker Regnskapsdata As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.7%
Resultat  
  
-4.56%
Egenkapital  
  
-85.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.711.000 2.427.000 2.817.000 2.326.000 2.252.000
Resultat: -252.000 -241.000 -64.000 -249.000 -163.000
Egenkapital: 43.000 294.000 535.000 745.000 941.000
Regnskap for  Thorrud Gård As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.711.000 2.427.000 2.817.000 2.326.000 2.252.000
Driftskostnader -2.953.000 -2.661.000 -2.874.000 -2.580.000 -2.416.000
Driftsresultat -242.000 -234.000 -57.000 -254.000 -164.000
Finansinntekter 0 0 4.000 3.000
Finanskostnader -10.000 -6.000 -8.000 0 -2.000
Finans -10.000 -6.000 -8.000 4.000 1.000
Resultat før skatt -252.000 -241.000 -64.000 -249.000 -163.000
Skattekostnad 0 -146.000 54.000 37.000
Årsresultat -252.000 -241.000 -210.000 -196.000 -126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 146.000 92.000
Sum omløpsmidler 721.000 594.000 856.000 972.000 1.041.000
Sum eiendeler 721.000 594.000 856.000 1.118.000 1.133.000
Sum opptjent egenkapital -57.000 194.000 435.000 645.000 841.000
Sum egenkapital 43.000 294.000 535.000 745.000 941.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 678.000 300.000 322.000 373.000 192.000
Sum gjeld og egenkapital 721.000 594.000 857.000 1.118.000 1.133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.711.000 2.427.000 2.817.000 2.323.000 2.243.000
Andre inntekter 0 0 3.000 9.000
Driftsinntekter 2.711.000 2.427.000 2.817.000 2.326.000 2.252.000
Varekostnad -2.602.000 -2.331.000 -2.497.000 -2.188.000 -2.130.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -351.000 -330.000 -377.000 -392.000 -286.000
Driftskostnader -2.953.000 -2.661.000 -2.874.000 -2.580.000 -2.416.000
Driftsresultat -242.000 -234.000 -57.000 -254.000 -164.000
Finansinntekter 0 0 4.000 3.000
Finanskostnader -10.000 -6.000 -8.000 0 -2.000
Finans -10.000 -6.000 -8.000 4.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -252.000 -241.000 -210.000 -196.000 -126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 146.000 92.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 146.000 92.000
Varebeholdning 491.000 481.000 527.000 515.000 562.000
Kundefordringer 74.000 76.000 199.000 175.000 202.000
Andre fordringer 156.000 38.000 67.000 36.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 63.000 245.000 257.000
Sum omløpsmidler 721.000 594.000 856.000 972.000 1.041.000
Sum eiendeler 721.000 594.000 856.000 1.118.000 1.133.000
Sum opptjent egenkapital -57.000 194.000 435.000 645.000 841.000
Sum egenkapital 43.000 294.000 535.000 745.000 941.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 282.000 196.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 396.000 104.000 322.000 373.000 192.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 678.000 300.000 322.000 373.000 192.000
Sum gjeld og egenkapital 721.000 594.000 857.000 1.118.000 1.133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.000 294.000 534.000 599.000 849.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2 2 2.6 5.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 1 1.2 2.5
Soliditet 6.0 49.5 62.4 66.6 83.1
Resultatgrad -8.9 -9.6 -10.9 -7.3
Rentedekningsgrad -24.2 -7.1
Gjeldsgrad 15.8 1 0.6 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet -33.6 -39.4 -6.7 -22.4 -14.2
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex