Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thomas Brøndbo As
Juridisk navn:  Thomas Brøndbo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74272089
Overlege Helsingens Veg 8 Overlege Helsingens Veg 8 Fax:
7805 Namsos 7805 Namsos
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 987002972
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/28/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skistad Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.34%
Resultat  
  
-157.85%
Egenkapital  
  
-23.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.475.000 1.702.000 1.740.000 1.062.000 1.201.000
Resultat: -188.000 325.000 295.000 62.000 55.000
Egenkapital: 480.000 626.000 373.000 145.000 98.000
Regnskap for  Thomas Brøndbo As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.475.000 1.702.000 1.740.000 1.062.000 1.201.000
Driftskostnader -1.647.000 -1.366.000 -1.433.000 -993.000 -1.137.000
Driftsresultat -172.000 335.000 307.000 70.000 64.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -10.000 -13.000 -8.000 -9.000
Finans -16.000 -10.000 -13.000 -8.000 -9.000
Resultat før skatt -188.000 325.000 295.000 62.000 55.000
Skattekostnad 41.000 -72.000 -67.000 -15.000 -14.000
Årsresultat -146.000 254.000 227.000 47.000 41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 299.000 233.000 279.000 93.000 130.000
Sum omløpsmidler 922.000 955.000 565.000 267.000 180.000
Sum eiendeler 1.221.000 1.188.000 844.000 360.000 310.000
Sum opptjent egenkapital 378.000 524.000 271.000 43.000 -4.000
Sum egenkapital 480.000 626.000 373.000 145.000 98.000
Sum langsiktig gjeld 281.000 217.000 261.000 115.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 460.000 344.000 212.000 100.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 1.221.000 1.187.000 846.000 360.000 311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.121.000 1.702.000 1.740.000 1.062.000 1.201.000
Andre inntekter 354.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.475.000 1.702.000 1.740.000 1.062.000 1.201.000
Varekostnad -352.000 -150.000 -231.000 -88.000 -428.000
Lønninger -675.000 -723.000 -696.000 -610.000 -497.000
Avskrivning -50.000 -46.000 -27.000 -35.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -570.000 -447.000 -479.000 -260.000 -177.000
Driftskostnader -1.647.000 -1.366.000 -1.433.000 -993.000 -1.137.000
Driftsresultat -172.000 335.000 307.000 70.000 64.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -10.000 -13.000 -8.000 -9.000
Finans -16.000 -10.000 -13.000 -8.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -146.000 254.000 227.000 47.000 41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 289.000 223.000 269.000 83.000 117.000
Sum varige driftsmidler 289.000 223.000 269.000 83.000 117.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 299.000 233.000 279.000 93.000 130.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 237.000 105.000 14.000 25.000
Andre fordringer 53.000 29.000 178.000 2.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 854.000 689.000 282.000 251.000 152.000
Sum omløpsmidler 922.000 955.000 565.000 267.000 180.000
Sum eiendeler 1.221.000 1.188.000 844.000 360.000 310.000
Sum opptjent egenkapital 378.000 524.000 271.000 43.000 -4.000
Sum egenkapital 480.000 626.000 373.000 145.000 98.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 11.000 10.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 281.000 217.000 261.000 115.000 140.000
Leverandørgjeld 189.000 101.000 114.000 30.000 8.000
Betalbar skatt 70.000 58.000 11.000 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 33.000 29.000 35.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 240.000 140.000 10.000 24.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 460.000 344.000 212.000 100.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 1.221.000 1.187.000 846.000 360.000 311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 462.000 611.000 353.000 167.000 107.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.8 2.7 2.7 2.5
Likviditetsgrad 2 2.0 2.8 2.7 2.7 2.5
Soliditet 39.3 52.7 44.1 40.3 31.5
Resultatgrad -11.7 19.7 17.6 6.6 5.3
Rentedekningsgrad -10.8 33.5 23.6 8.8 7.1
Gjeldsgrad 1.5 0.9 1.3 1.5 2.2
Total kapitalrentabilitet -14.1 28.2 36.3 19.4 20.6
Signatur
14.12.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex