Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thermo King Norge As
Juridisk navn:  Thermo King Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23142090
Alfaset 3. Industrivei 6 Alfaset 3. Industrivei 6 Fax: 22306364
0668 Oslo 668 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 815062892
Aksjekapital: 2.700.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 11/1/1965
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapstjenester Lillestrøm As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.35%
Resultat  
  
327.53%
Egenkapital  
  
3.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 128.447.000 120.783.000 137.937.000 123.779.000 121.465.000
Resultat: 8.495.000 1.987.000 6.246.000 9.315.000 5.161.000
Egenkapital: 21.416.000 20.791.000 19.378.000 19.438.000 32.651.000
Regnskap for  Thermo King Norge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 128.447.000 120.783.000 137.937.000 123.779.000 121.465.000
Driftskostnader -119.936.000 -118.914.000 -132.066.000 -117.650.000 -116.452.000
Driftsresultat 8.512.000 1.869.000 5.871.000 6.129.000 5.013.000
Finansinntekter 44.000 179.000 459.000 4.835.000 261.000
Finanskostnader -61.000 -61.000 -85.000 -1.649.000 -113.000
Finans -17.000 118.000 374.000 3.186.000 148.000
Resultat før skatt 8.495.000 1.987.000 6.246.000 9.315.000 5.161.000
Skattekostnad -1.870.000 -438.000 -1.443.000 -1.528.000 -1.296.000
Årsresultat 6.625.000 1.548.000 4.803.000 7.787.000 3.866.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.099.000 5.093.000 7.577.000 6.235.000 16.158.000
Sum omløpsmidler 58.163.000 41.256.000 41.872.000 41.256.000 36.026.000
Sum eiendeler 64.262.000 46.349.000 49.449.000 47.491.000 52.184.000
Sum opptjent egenkapital 18.716.000 18.091.000 16.678.000 16.738.000 29.951.000
Sum egenkapital 21.416.000 20.791.000 19.378.000 19.438.000 32.651.000
Sum langsiktig gjeld 1.575.000 1.722.000 1.941.000 2.280.000 2.607.000
Sum kortsiktig gjeld 41.271.000 23.836.000 28.131.000 25.773.000 16.926.000
Sum gjeld og egenkapital 64.262.000 46.349.000 49.450.000 47.491.000 52.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 128.410.000 120.648.000 137.937.000 123.779.000 121.465.000
Andre inntekter 38.000 135.000 0 0 0
Driftsinntekter 128.447.000 120.783.000 137.937.000 123.779.000 121.465.000
Varekostnad -69.301.000 -70.515.000 -81.859.000 -72.668.000 -70.724.000
Lønninger -35.167.000 -32.941.000 -34.477.000 -30.214.000 -30.824.000
Avskrivning -1.651.000 -1.073.000 -953.000 -820.000 -722.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.817.000 -14.385.000 -14.777.000 -13.948.000 -14.182.000
Driftskostnader -119.936.000 -118.914.000 -132.066.000 -117.650.000 -116.452.000
Driftsresultat 8.512.000 1.869.000 5.871.000 6.129.000 5.013.000
Finansinntekter 44.000 179.000 459.000 4.835.000 261.000
Finanskostnader -61.000 -61.000 -85.000 -1.649.000 -113.000
Finans -17.000 118.000 374.000 3.186.000 148.000
Konsernbidrag -135.000 -213.000 0 0
Utbytte -6.000.000 0 -4.650.000 -6.000.000 0
Årsresultat 6.625.000 1.548.000 4.803.000 7.787.000 3.866.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 473.000 374.000 352.000 397.000 443.000
Fast eiendom 73.000 207.000 344.000 481.000 622.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.962.000 3.788.000 4.281.000 3.759.000 3.424.000
Sum varige driftsmidler 4.035.000 3.995.000 4.625.000 4.239.000 4.046.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.591.000 725.000 2.600.000 1.599.000 11.669.000
Sum anleggsmidler 6.099.000 5.093.000 7.577.000 6.235.000 16.158.000
Varebeholdning 25.826.000 15.128.000 13.907.000 13.668.000 11.706.000
Kundefordringer 16.827.000 18.254.000 24.946.000 20.302.000 13.916.000
Andre fordringer 2.290.000 2.094.000 2.377.000 1.793.000 2.518.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.219.000 5.775.000 550.000 5.194.000 7.681.000
Sum omløpsmidler 58.163.000 41.256.000 41.872.000 41.256.000 36.026.000
Sum eiendeler 64.262.000 46.349.000 49.449.000 47.491.000 52.184.000
Sum opptjent egenkapital 18.716.000 18.091.000 16.678.000 16.738.000 29.951.000
Sum egenkapital 21.416.000 20.791.000 19.378.000 19.438.000 32.651.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.169.000 1.169.000 1.169.000 1.169.000 1.169.000
Gjeld til kredittinstitutt 233.000 1.306.000 382.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.575.000 1.722.000 1.941.000 2.280.000 2.607.000
Leverandørgjeld 16.991.000 9.414.000 5.612.000 5.646.000 4.920.000
Betalbar skatt 1.969.000 422.000 1.334.000 1.482.000 1.124.000
Skyldig offentlige avgifter 7.455.000 5.507.000 8.085.000 5.655.000 4.927.000
Utbytte -6.000.000 0 -4.650.000 -6.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 8.622.000 7.187.000 8.067.000 6.990.000 5.955.000
Sum kortsiktig gjeld 41.271.000 23.836.000 28.131.000 25.773.000 16.926.000
Sum gjeld og egenkapital 64.262.000 46.349.000 49.450.000 47.491.000 52.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.892.000 17.420.000 13.741.000 15.483.000 19.100.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.7 1 1.6 2.1
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 1 1.1 1.4
Soliditet 33.3 44.9 39.2 40.9 62.6
Resultatgrad 6.6 1.5 4.3 5 4.1
Rentedekningsgrad 139.5 30.6 69.1 3.7 44.4
Gjeldsgrad 2.0 1.2 1.6 1.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 13.3 4.4 12.8 23.1 10.1
Signatur
14.09.2020
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
14.09.2020
Prokura hver for seg
Berge Kjell Arne
Prokura hver for seg
Berge Sandra
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex