The Arctic Drive As
Juridisk navn:  The Arctic Drive As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hans Nilsens Veg 19 C/O Kjetil Hanssen Hans Nilsens Veg 19 Fax:
9020 Tromsdalen 9020 Tromsdalen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 913118324
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/9/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Zaui Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
74.39%
Resultat  
  
-35.64%
Egenkapital  
  
264.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.220.000 1.273.000 3.554.000 2.391.000 175.000
Resultat: -255.000 -188.000 -586.000 76.000 -194.000
Egenkapital: 1.525.000 418.000 -8.000 -186.000 -291.000
Regnskap for  The Arctic Drive As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.220.000 1.273.000 3.554.000 2.391.000 175.000
Driftskostnader -2.473.000 -1.446.000 -4.079.000 -2.279.000 -352.000
Driftsresultat -253.000 -173.000 -524.000 112.000 -177.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -15.000 -62.000 -36.000 -16.000
Finans -2.000 -15.000 -62.000 -36.000 -16.000
Resultat før skatt -255.000 -188.000 -586.000 76.000 -194.000
Skattekostnad -6.000 0 0 0
Årsresultat -261.000 -188.000 -586.000 76.000 -194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.064.000 753.000 1.046.000 1.047.000 516.000
Sum omløpsmidler 849.000 882.000 -408.000 758.000 -6.000
Sum eiendeler 3.913.000 1.635.000 638.000 1.805.000 510.000
Sum opptjent egenkapital -133.000 128.000 -398.000 -216.000 -291.000
Sum egenkapital 1.525.000 418.000 -8.000 -186.000 -291.000
Sum langsiktig gjeld 1.021.000 1.021.000 454.000 -198.000 -76.000
Sum kortsiktig gjeld 1.367.000 197.000 192.000 2.188.000 878.000
Sum gjeld og egenkapital 3.913.000 1.636.000 638.000 1.804.000 511.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.282.000 425.000 3.304.000 2.391.000 175.000
Andre inntekter 938.000 848.000 250.000 0 0
Driftsinntekter 2.220.000 1.273.000 3.554.000 2.391.000 175.000
Varekostnad -663.000 -184.000 -1.224.000 -493.000 -36.000
Lønninger -36.000 -280.000 -1.119.000 -154.000 -1.000
Avskrivning -402.000 -293.000 -284.000 -222.000 -85.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.372.000 -689.000 -1.452.000 -1.410.000 -230.000
Driftskostnader -2.473.000 -1.446.000 -4.079.000 -2.279.000 -352.000
Driftsresultat -253.000 -173.000 -524.000 112.000 -177.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -15.000 -62.000 -36.000 -16.000
Finans -2.000 -15.000 -62.000 -36.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -261.000 -188.000 -586.000 76.000 -194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 422.000 326.000 395.000 0 0
Maskiner anlegg 27.000 90.000 201.000 284.000
Driftsløsøre 162.000 317.000 477.000 645.000 115.000
Sum varige driftsmidler 2.981.000 670.000 962.000 846.000 398.000
Sum finansielle anleggsmidler 83.000 83.000 83.000 201.000 118.000
Sum anleggsmidler 3.064.000 753.000 1.046.000 1.047.000 516.000
Varebeholdning 0 0 5.000
Kundefordringer 214.000 363.000 21.000 236.000 20.000
Andre fordringer 3.000 3.000 3.000 11.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 632.000 517.000 0 511.000 0
Sum omløpsmidler 849.000 882.000 -408.000 758.000 -6.000
Sum eiendeler 3.913.000 1.635.000 638.000 1.805.000 510.000
Sum opptjent egenkapital -133.000 128.000 -398.000 -216.000 -291.000
Sum egenkapital 1.525.000 418.000 -8.000 -186.000 -291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.021.000 1.021.000 454.000 -198.000 -76.000
Leverandørgjeld 373.000 240.000 189.000 1.899.000 562.000
Betalbar skatt 41.000 5.000 25.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter -238.000 -72.000 98.000 64.000 -54.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.231.000 -12.000 -100.000 201.000 346.000
Sum kortsiktig gjeld 1.367.000 197.000 192.000 2.188.000 878.000
Sum gjeld og egenkapital 3.913.000 1.636.000 638.000 1.804.000 511.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -518.000 685.000 -600.000 -1.430.000 -884.000
Likviditetsgrad 1 0.6 4.5 -2.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.6 4.5 -2.1 0.3
Soliditet 39.0 25.6 -1.3 -10.3 -56.9
Resultatgrad -11.4 -13.6 -14.7 4.7 -101.1
Rentedekningsgrad -126.5 -11.5 -8.5 3.1 -11.1
Gjeldsgrad 1.6 2.9 -80.8 -10.7 -2.8
Total kapitalrentabilitet -6.5 -10.6 -82.1 6.2 -34.6
Signatur
25.07.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex