The Arch As
Juridisk navn:  The Arch As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94080700
Bygdøy allé 10 Bygdøy allé 10 Fax:
0262 Oslo 262 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920573487
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/11/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Regnskapsfører: Stabekk Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.63%
Resultat  
  
5.19%
Egenkapital  
  
45.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 9.898.000 8.138.000 5.359.000 4.118.000
Resultat: 1.095.000 1.041.000 386.000 1.393.000
Egenkapital: 186.000 128.000 321.000 30.000
Regnskap for  The Arch As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 9.898.000 8.138.000 5.359.000 4.118.000
Driftskostnader -8.838.000 -7.091.000 -4.967.000 -2.728.000
Driftsresultat 1.060.000 1.047.000 390.000 1.390.000
Finansinntekter 41.000 1.000 3.000
Finanskostnader -5.000 -7.000 -5.000 -1.000
Finans 36.000 -7.000 -4.000 2.000
Resultat før skatt 1.095.000 1.041.000 386.000 1.393.000
Skattekostnad -247.000 -234.000 -96.000 -322.000
Årsresultat 849.000 807.000 291.000 1.071.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 52.000 33.000 20.000
Sum omløpsmidler 2.513.000 4.150.000 2.040.000 2.208.000
Sum eiendeler 2.545.000 4.202.000 2.073.000 2.228.000
Sum opptjent egenkapital 156.000 98.000 291.000 0
Sum egenkapital 186.000 128.000 321.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.358.000 4.075.000 1.752.000 2.198.000
Sum gjeld og egenkapital 2.545.000 4.203.000 2.073.000 2.228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.898.000 8.113.000 5.359.000 4.118.000
Andre inntekter 25.000 0 0
Driftsinntekter 9.898.000 8.138.000 5.359.000 4.118.000
Varekostnad -1.798.000 -1.173.000 -1.040.000 -526.000
Lønninger -3.407.000 -2.413.000 -2.363.000 -1.626.000
Avskrivning -15.000 -12.000 -9.000 -5.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.618.000 -3.493.000 -1.555.000 -571.000
Driftskostnader -8.838.000 -7.091.000 -4.967.000 -2.728.000
Driftsresultat 1.060.000 1.047.000 390.000 1.390.000
Finansinntekter 41.000 1.000 3.000
Finanskostnader -5.000 -7.000 -5.000 -1.000
Finans 36.000 -7.000 -4.000 2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -790.000 -1.000.000 0 -1.071.000
Årsresultat 849.000 807.000 291.000 1.071.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 32.000 47.000 33.000 20.000
Sum varige driftsmidler 32.000 47.000 33.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 52.000 33.000 20.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 856.000 2.563.000 1.377.000 608.000
Andre fordringer 202.000 270.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.456.000 1.317.000 663.000 1.601.000
Sum omløpsmidler 2.513.000 4.150.000 2.040.000 2.208.000
Sum eiendeler 2.545.000 4.202.000 2.073.000 2.228.000
Sum opptjent egenkapital 156.000 98.000 291.000 0
Sum egenkapital 186.000 128.000 321.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0
Leverandørgjeld 279.000 1.370.000 323.000 71.000
Betalbar skatt 246.000 234.000 96.000 322.000
Skyldig offentlige avgifter 187.000 498.000 404.000 168.000
Utbytte -790.000 -1.000.000 0 -1.071.000
Annen kortsiktig gjeld 857.000 973.000 929.000 567.000
Sum kortsiktig gjeld 2.358.000 4.075.000 1.752.000 2.198.000
Sum gjeld og egenkapital 2.545.000 4.203.000 2.073.000 2.228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 155.000 75.000 288.000 10.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.0 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.0 1.2 1
Soliditet 7.3 3.0 15.5 1.3
Resultatgrad 10.7 12.9 7.3 33.8
Rentedekningsgrad 212.0 149.6 7 1
Gjeldsgrad 12.7 31.8 5.5 73.3
Total kapitalrentabilitet 43.3 24.9 18.9 62.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex