The Application Factory As
Juridisk navn:  The Application Factory As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mosvinga 91 Mosvinga 91 Fax:
2870 Dokka 2870 Dokka
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 923313710
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.82%
Resultat  
  
-77.27%
Egenkapital  
  
11.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 69.000 71.000 9.000
Resultat: 10.000 44.000 2.000
Egenkapital: 69.000 62.000 27.000
Regnskap for  The Application Factory As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 69.000 71.000 9.000
Driftskostnader -59.000 -27.000 -7.000
Driftsresultat 10.000 44.000 2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 10.000 44.000 2.000
Skattekostnad -2.000 -9.000 0
Årsresultat 8.000 35.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 77.000 74.000 27.000
Sum eiendeler 77.000 74.000 27.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 37.000 2.000
Sum egenkapital 69.000 62.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 13.000 0
Sum gjeld og egenkapital 77.000 74.000 26.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.000 71.000 9.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 69.000 71.000 9.000
Varekostnad -11.000 0
Lønninger -3.000 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -45.000 -27.000 -7.000
Driftskostnader -59.000 -27.000 -7.000
Driftsresultat 10.000 44.000 2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 8.000 35.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 77.000 74.000 27.000
Sum omløpsmidler 77.000 74.000 27.000
Sum eiendeler 77.000 74.000 27.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 37.000 2.000
Sum egenkapital 69.000 62.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 3.000 0
Betalbar skatt 2.000 9.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 4.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 13.000 0
Sum gjeld og egenkapital 77.000 74.000 26.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 69.000 61.000 27.000
Likviditetsgrad 1 9.6 5.7
Likviditetsgrad 2 9.6 5.7 0
Soliditet 89.6 82.7 1
Resultatgrad 14.5 62.0 22.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0
Total kapitalrentabilitet 13.0 58.7 7.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex