Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
The Anglican Chaplaincy In Norway
Juridisk navn:  The Anglican Chaplaincy In Norway
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22692214
c/o British Embassy Postboks 4005 AMB c/o British Embassy Chaplains Office Fax: 22692163
0244 Oslo 244 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975940608
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/16/1881
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: saint edmund's church, oslo
Revisor: Høilund Revisjon As
Regnskapsfører: Marihaug Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.57%
Resultat  
  
33.64%
Egenkapital  
  
11.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.372.000 3.353.000 3.340.000 3.379.000 3.145.000
Resultat: 727.000 544.000 -49.000 336.000 -115.000
Egenkapital: 6.988.000 6.272.000 5.739.000 5.789.000 5.452.000
Regnskap for  The Anglican Chaplaincy In Norway
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.372.000 3.353.000 3.340.000 3.379.000 3.145.000
Driftskostnader -2.651.000 -2.845.000 -3.431.000 -3.027.000 -3.118.000
Driftsresultat 720.000 507.000 -91.000 352.000 27.000
Finansinntekter 7.000 36.000 42.000 16.000 22.000
Finanskostnader 0 -32.000 -165.000
Finans 7.000 36.000 42.000 -16.000 -143.000
Resultat før skatt 727.000 544.000 -49.000 336.000 -115.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 727.000 544.000 -49.000 336.000 -115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.213.000 1.272.000 1.221.000 1.226.000 1.209.000
Sum omløpsmidler 6.206.000 5.402.000 4.810.000 4.921.000 4.626.000
Sum eiendeler 7.419.000 6.674.000 6.031.000 6.147.000 5.835.000
Sum opptjent egenkapital 6.988.000 6.272.000 5.740.000 5.789.000 5.452.000
Sum egenkapital 6.988.000 6.272.000 5.739.000 5.789.000 5.452.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 431.000 402.000 292.000 359.000 382.000
Sum gjeld og egenkapital 7.419.000 6.674.000 6.032.000 6.148.000 5.834.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000 2.000 24.000 6.000 12.000
Andre inntekter 3.369.000 3.351.000 3.316.000 3.373.000 3.134.000
Driftsinntekter 3.372.000 3.353.000 3.340.000 3.379.000 3.145.000
Varekostnad -22.000 -18.000 0 0 0
Lønninger -1.673.000 -1.857.000 -1.705.000 -1.961.000 -1.856.000
Avskrivning -3.000 -4.000 -5.000 -7.000 0
Nedskrivning 0 0 -4.000
Andre driftskostnader -953.000 -966.000 -1.721.000 -1.059.000 -1.258.000
Driftskostnader -2.651.000 -2.845.000 -3.431.000 -3.027.000 -3.118.000
Driftsresultat 720.000 507.000 -91.000 352.000 27.000
Finansinntekter 7.000 36.000 42.000 16.000 22.000
Finanskostnader 0 -32.000 -165.000
Finans 7.000 36.000 42.000 -16.000 -143.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 727.000 544.000 -49.000 336.000 -115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Maskiner anlegg 21.000 26.000 9.000
Driftsløsøre 13.000 17.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.213.000 1.217.000 1.221.000 1.226.000 1.209.000
Sum finansielle anleggsmidler 56.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.213.000 1.272.000 1.221.000 1.226.000 1.209.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.000 29.000 0 0 0
Andre fordringer 21.000 212.000 260.000 580.000 532.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.183.000 5.161.000 4.550.000 4.341.000 4.094.000
Sum omløpsmidler 6.206.000 5.402.000 4.810.000 4.921.000 4.626.000
Sum eiendeler 7.419.000 6.674.000 6.031.000 6.147.000 5.835.000
Sum opptjent egenkapital 6.988.000 6.272.000 5.740.000 5.789.000 5.452.000
Sum egenkapital 6.988.000 6.272.000 5.739.000 5.789.000 5.452.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 59.000
Skyldig offentlige avgifter 147.000 134.000 90.000 94.000 57.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 283.000 262.000 202.000 264.000 266.000
Sum kortsiktig gjeld 431.000 402.000 292.000 359.000 382.000
Sum gjeld og egenkapital 7.419.000 6.674.000 6.032.000 6.148.000 5.834.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.775.000 5.000.000 4.518.000 4.562.000 4.244.000
Likviditetsgrad 1 14.4 13.4 16.5 13.7 12.1
Likviditetsgrad 2 14.4 13.4 16.5 13.7 12.1
Soliditet 94.2 94.0 95.2 94.2 93.5
Resultatgrad 21.4 15.1 -2.7 10.4 0.9
Rentedekningsgrad 1 0.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.8 8.1 -0.8 6 0.8
Signatur
03.08.2022
DET KREVES TO AV TRE SIGNATURER FOR Å VÆRE GYLDIG SIGNERT.
SIGNATUR I FELLESSKAP
BEVAN TERENCE EDWARD
SIGNATUR I FELLESSKAP
UDAL JOANNA
SIGNATUR I FELLESSKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex