The American Bagel Company AS
Juridisk navn:  The American Bagel Company AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22930419
Grini Næringspark 5 Grini Næringspark 5 Fax: 22930435
1361 Østerås 1361 Østerås
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 975879879
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.9%
Resultat  
  
-22.22%
Egenkapital  
  
1.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 918.000 986.000 1.027.000 823.000 859.000
Resultat: 329.000 423.000 447.000 316.000 290.000
Egenkapital: 427.000 421.000 341.000 233.000 229.000
Regnskap for  The American Bagel Company AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 918.000 986.000 1.027.000 823.000 859.000
Driftskostnader -593.000 -567.000 -584.000 -512.000 -573.000
Driftsresultat 325.000 420.000 442.000 311.000 286.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 5.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 3.000 3.000 5.000 5.000 4.000
Resultat før skatt 329.000 423.000 447.000 316.000 290.000
Skattekostnad -72.000 -93.000 -98.000 -73.000 -70.000
Årsresultat 256.000 330.000 348.000 243.000 221.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 968.000 1.031.000 678.000 763.000 811.000
Sum eiendeler 968.000 1.031.000 678.000 763.000 811.000
Sum opptjent egenkapital 227.000 221.000 141.000 33.000 29.000
Sum egenkapital 427.000 421.000 341.000 233.000 229.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 541.000 610.000 337.000 531.000 582.000
Sum gjeld og egenkapital 968.000 1.031.000 678.000 764.000 811.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 918.000 986.000 1.027.000 823.000 859.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 918.000 986.000 1.027.000 823.000 859.000
Varekostnad -473.000 -425.000 -478.000 -406.000 -417.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -120.000 -142.000 -106.000 -106.000 -156.000
Driftskostnader -593.000 -567.000 -584.000 -512.000 -573.000
Driftsresultat 325.000 420.000 442.000 311.000 286.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 5.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 3.000 3.000 5.000 5.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -250.000 -250.000 -240.000 -240.000 -220.000
Årsresultat 256.000 330.000 348.000 243.000 221.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 383.000 456.000 347.000 506.000 492.000
Andre fordringer 2.000 1.000 113.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 584.000 574.000 219.000 257.000 320.000
Sum omløpsmidler 968.000 1.031.000 678.000 763.000 811.000
Sum eiendeler 968.000 1.031.000 678.000 763.000 811.000
Sum opptjent egenkapital 227.000 221.000 141.000 33.000 29.000
Sum egenkapital 427.000 421.000 341.000 233.000 229.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 206.000 153.000 195.000 205.000 284.000
Betalbar skatt 72.000 93.000 98.000 73.000 70.000
Skyldig offentlige avgifter 13.000 80.000 44.000 12.000 7.000
Utbytte -250.000 -250.000 -240.000 -240.000 -220.000
Annen kortsiktig gjeld 35.000 0 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 541.000 610.000 337.000 531.000 582.000
Sum gjeld og egenkapital 968.000 1.031.000 678.000 764.000 811.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 427.000 421.000 341.000 232.000 229.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 2 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 2 1.4 1.4
Soliditet 44.1 40.8 50.3 30.5 28.2
Resultatgrad 35.4 42.6 4 37.8 33.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 1.4 1 2.3 2.5
Total kapitalrentabilitet 33.9 41.0 65.9 41.4 35.8
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder og styrets formann.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex