Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
The Academy I Borettslag
Juridisk navn:  The Academy I Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62823737
Postboks 6668 St. Olavs Plass Hammersborg Torg 1 Fax: 62823720
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991796312
Aksjekapital: 375 NOK
Etableringsdato: 9/10/2007
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.37%
Resultat  
  
78.78%
Egenkapital  
  
75.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.002.000 6.017.000 6.026.000 6.013.000 6.114.000
Resultat: 3.429.000 1.918.000 1.890.000 1.970.000 1.820.000
Egenkapital: 7.948.000 4.519.000 2.601.000 710.000 -1.260.000
Regnskap for  The Academy I Borettslag
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.002.000 6.017.000 6.026.000 6.013.000 6.114.000
Driftskostnader -2.509.000 -2.230.000 -1.896.000 -1.889.000 -2.158.000
Driftsresultat 4.493.000 3.787.000 4.130.000 4.124.000 3.957.000
Finansinntekter 9.000 29.000 27.000 31.000 67.000
Finanskostnader -1.073.000 -1.898.000 -2.267.000 -2.185.000 -2.203.000
Finans -1.064.000 -1.869.000 -2.240.000 -2.154.000 -2.136.000
Resultat før skatt 3.429.000 1.918.000 1.890.000 1.970.000 1.820.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 3.429.000 1.918.000 1.890.000 1.970.000 1.820.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.023.000 84.182.000 84.393.000 84.392.000 84.545.000
Sum omløpsmidler 2.890.000 4.057.000 3.588.000 3.253.000 2.950.000
Sum eiendeler 86.913.000 88.239.000 87.981.000 87.645.000 87.495.000
Sum opptjent egenkapital 7.573.000 4.144.000 2.226.000 335.000 -1.635.000
Sum egenkapital 7.948.000 4.519.000 2.601.000 710.000 -1.260.000
Sum langsiktig gjeld 78.900.000 83.693.000 85.308.000 86.911.000 88.542.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 27.000 72.000 24.000 212.000
Sum gjeld og egenkapital 86.913.000 88.239.000 87.981.000 87.645.000 87.494.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 6.013.000 0
Andre inntekter 7.002.000 6.017.000 6.026.000 0 6.114.000
Driftsinntekter 7.002.000 6.017.000 6.026.000 6.013.000 6.114.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -171.000 -154.000 -160.000 -173.000 -146.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.338.000 -2.076.000 -1.736.000 -1.716.000 -2.012.000
Driftskostnader -2.509.000 -2.230.000 -1.896.000 -1.889.000 -2.158.000
Driftsresultat 4.493.000 3.787.000 4.130.000 4.124.000 3.957.000
Finansinntekter 9.000 29.000 27.000 31.000 67.000
Finanskostnader -1.073.000 -1.898.000 -2.267.000 -2.185.000 -2.203.000
Finans -1.064.000 -1.869.000 -2.240.000 -2.154.000 -2.136.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.429.000 1.918.000 1.890.000 1.970.000 1.820.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 84.023.000 84.182.000 84.393.000 83.555.000 83.556.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 84.023.000 84.182.000 84.393.000 83.555.000 83.556.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 837.000 990.000
Sum anleggsmidler 84.023.000 84.182.000 84.393.000 84.392.000 84.545.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 110.000 0 60.000 0
Andre fordringer 319.000 322.000 417.000 292.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.461.000 3.735.000 3.171.000 2.901.000 2.883.000
Sum omløpsmidler 2.890.000 4.057.000 3.588.000 3.253.000 2.950.000
Sum eiendeler 86.913.000 88.239.000 87.981.000 87.645.000 87.495.000
Sum opptjent egenkapital 7.573.000 4.144.000 2.226.000 335.000 -1.635.000
Sum egenkapital 7.948.000 4.519.000 2.601.000 710.000 -1.260.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.000 6.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 78.900.000 83.693.000 85.308.000 86.911.000 88.542.000
Leverandørgjeld 46.000 1.000 53.000 5.000 171.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 5.000 5.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 19.000 13.000 14.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 27.000 72.000 24.000 212.000
Sum gjeld og egenkapital 86.913.000 88.239.000 87.981.000 87.645.000 87.494.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.825.000 4.030.000 3.516.000 3.229.000 2.738.000
Likviditetsgrad 1 44.5 150.3 49.8 135.5 13.9
Likviditetsgrad 2 44.5 150.3 49.8 135.5 13.9
Soliditet 9.1 5.1 3 0.8 -1.4
Resultatgrad 64.2 62.9 68.5 68.6 64.7
Rentedekningsgrad 4.2 2.0 1.8 1.9 1.8
Gjeldsgrad 9.9 18.5 32.8 122.4 -70.4
Total kapitalrentabilitet 5.2 4.3 4.7 4.7 4.6
Signatur
29.08.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.08.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex