Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
The 4S&D As
Juridisk navn:  The 4S&D As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97967000
Smieveien 19 Smieveien 19 Fax:
3470 Slemmestad 3470 Slemmestad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 980213595
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/9/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiassistanse Drammen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.78%
Resultat  
  
8.7%
Egenkapital  
  
78.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 28.000 45.000 0 0 9.000
Resultat: 25.000 23.000 -1.000 -32.000 -35.000
Egenkapital: 59.000 33.000 -36.000 -64.000 -2.000
Regnskap for  The 4S&D As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 28.000 45.000 0 0 9.000
Driftskostnader -4.000 -23.000 -1.000 -32.000 -42.000
Driftsresultat 25.000 23.000 -1.000 -32.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 8.000
Finanskostnader 0 0 -10.000
Finans 0 0 -2.000
Resultat før skatt 25.000 23.000 -1.000 -32.000 -35.000
Skattekostnad 11.000 0 0 0
Årsresultat 35.000 23.000 -1.000 -32.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 873.000 520.000 22.000 273.000
Sum omløpsmidler 4.000 33.000 3.000 23.000 14.000
Sum eiendeler 877.000 33.000 523.000 45.000 287.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -67.000 -136.000 -164.000 -102.000
Sum egenkapital 59.000 33.000 -36.000 -64.000 -2.000
Sum langsiktig gjeld 760.000 531.000 82.000 262.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 28.000 28.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 878.000 33.000 523.000 46.000 288.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.000 45.000 0 0 0
Andre inntekter 1.000 0 0 9.000
Driftsinntekter 28.000 45.000 0 0 9.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -4.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -1.000 -32.000 -42.000
Driftskostnader -4.000 -23.000 -1.000 -32.000 -42.000
Driftsresultat 25.000 23.000 -1.000 -32.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 8.000
Finanskostnader 0 0 -10.000
Finans 0 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 35.000 23.000 -1.000 -32.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 859.000 520.000 22.000 273.000
Sum anleggsmidler 873.000 520.000 22.000 273.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.000 33.000 3.000 23.000 14.000
Sum omløpsmidler 4.000 33.000 3.000 23.000 14.000
Sum eiendeler 877.000 33.000 523.000 45.000 287.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -67.000 -136.000 -164.000 -102.000
Sum egenkapital 59.000 33.000 -36.000 -64.000 -2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 760.000 531.000 82.000 262.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 5.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 28.000 28.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 28.000 28.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 878.000 33.000 523.000 46.000 288.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -55.000 33.000 -25.000 -5.000 -14.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.8 0.5
Soliditet 6.7 100.0 -6.9 -139.1 -0.7
Resultatgrad 89.3 51.1 -366.7
Rentedekningsgrad -3.3
Gjeldsgrad 13.9 -15.5 -1.7
Total kapitalrentabilitet 2.8 69.7 -0.2 -69.6 -8.7
Signatur
16.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.05.2022
Styrets leder og daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex