Teppekonsulentene AS
Juridisk navn:  Teppekonsulentene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22604848
Majorstuv 31 Majorstuv 31 Fax: 22604515
0367 Oslo 367 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 910059580
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/1/1966 1
Foretakstype: AS
Revisor: Knudsen Revisjonsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.51%
Resultat  
  
359.36%
Egenkapital  
  
31.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.052.000 9.006.000 9.225.000 13.821.000 11.275.000
Resultat: 1.455.000 -561.000 2.905.000 2.732.000 424.000
Egenkapital: -2.413.000 -3.544.000 -717.000 -4.201.000 -6.453.000
Regnskap for  Teppekonsulentene AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.052.000 9.006.000 9.225.000 13.821.000 11.275.000
Driftskostnader -7.483.000 -9.296.000 -7.742.000 -10.827.000 -10.257.000
Driftsresultat 1.569.000 -290.000 1.484.000 2.993.000 1.019.000
Finansinntekter 40.000 13.000 1.508.000 15.000 -172.000
Finanskostnader -154.000 -285.000 -86.000 -276.000 -423.000
Finans -114.000 -272.000 1.422.000 -261.000 -595.000
Resultat før skatt 1.455.000 -561.000 2.905.000 2.732.000 424.000
Skattekostnad -324.000 -2.299.000 578.000 -480.000 0
Årsresultat 1.130.000 -2.826.000 3.483.000 2.252.000 424.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.662.000 5.142.000 4.769.000 3.620.000 10.640.000
Sum omløpsmidler 4.426.000 1.887.000 1.859.000 2.766.000 2.510.000
Sum eiendeler 8.088.000 7.029.000 6.628.000 6.386.000 13.150.000
Sum opptjent egenkapital -2.513.000 -3.644.000 -817.000 -4.301.000 -6.553.000
Sum egenkapital -2.413.000 -3.544.000 -717.000 -4.201.000 -6.453.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 522.000 1.244.000 12.403.000
Sum kortsiktig gjeld 10.502.000 10.554.000 6.824.000 9.344.000 7.201.000
Sum gjeld og egenkapital 8.089.000 7.030.000 6.629.000 6.387.000 13.151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.742.000 9.004.000 9.225.000 10.308.000 9.501.000
Andre inntekter 1.310.000 1.000 0 3.513.000 1.773.000
Driftsinntekter 9.052.000 9.006.000 9.225.000 13.821.000 11.275.000
Varekostnad -2.772.000 -3.118.000 -3.237.000 -4.825.000 -3.450.000
Lønninger -3.160.000 -3.600.000 -2.485.000 -2.840.000 -1.521.000
Avskrivning -8.000 -127.000 -49.000 -64.000 -252.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.543.000 -2.451.000 -1.971.000 -3.098.000 -5.034.000
Driftskostnader -7.483.000 -9.296.000 -7.742.000 -10.827.000 -10.257.000
Driftsresultat 1.569.000 -290.000 1.484.000 2.993.000 1.019.000
Finansinntekter 40.000 13.000 1.508.000 15.000 -172.000
Finanskostnader -154.000 -285.000 -86.000 -276.000 -423.000
Finans -114.000 -272.000 1.422.000 -261.000 -595.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.130.000 -2.826.000 3.483.000 2.252.000 424.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 702.000 1.026.000 946.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 6.867.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 429.000 443.000 240.000 392.000
Sum varige driftsmidler 30.000 429.000 443.000 240.000 7.259.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.930.000 3.687.000 3.380.000 3.380.000 3.380.000
Sum anleggsmidler 3.662.000 5.142.000 4.769.000 3.620.000 10.640.000
Varebeholdning 1.739.000 838.000 756.000 855.000 759.000
Kundefordringer 2.123.000 670.000 316.000 470.000 694.000
Andre fordringer 408.000 184.000 130.000 403.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 156.000 195.000 656.000 1.039.000 1.054.000
Sum omløpsmidler 4.426.000 1.887.000 1.859.000 2.766.000 2.510.000
Sum eiendeler 8.088.000 7.029.000 6.628.000 6.386.000 13.150.000
Sum opptjent egenkapital -2.513.000 -3.644.000 -817.000 -4.301.000 -6.553.000
Sum egenkapital -2.413.000 -3.544.000 -717.000 -4.201.000 -6.453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.356.000 1.176.000 0 272.000 994.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 522.000 1.244.000 12.403.000
Leverandørgjeld 570.000 869.000 655.000 1.539.000 1.659.000
Betalbar skatt 2.431.000 694.000 280.000 1.215.000
Skyldig offentlige avgifter 478.000 1.899.000 494.000 430.000 224.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.097.000 4.179.000 4.981.000 6.823.000 3.109.000
Sum kortsiktig gjeld 10.502.000 10.554.000 6.824.000 9.344.000 7.201.000
Sum gjeld og egenkapital 8.089.000 7.030.000 6.629.000 6.387.000 13.151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.076.000 -8.667.000 -4.965.000 -6.578.000 -4.691.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2
Soliditet -29.8 -50.4 -10.8 -65.8 -49.1
Resultatgrad 17.3 -3.2 16.1 21.7 9
Rentedekningsgrad 10.2 17.3 10.8 2.4
Gjeldsgrad -4.4 -10.2 -2.5
Total kapitalrentabilitet 19.9 -3.9 45.1 47.1 6.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Regnskapsføring ikke ihht. Lov/forskrift gir misvisende
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex