Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Telemark Bolig Teknikk As
Juridisk navn:  Telemark Bolig Teknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35593070
Nensetbakken 22 Nensetbakken 22 Fax:
3736 Skien 3736 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 999139965
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/11/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jdk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.55%
Resultat  
  
-157.97%
Egenkapital  
  
148.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 110.000 179.000 291.000 272.000 276.000
Resultat: -178.000 -69.000 -26.000 12.000 13.000
Egenkapital: 196.000 79.000 149.000 175.000 163.000
Regnskap for  Telemark Bolig Teknikk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 110.000 179.000 291.000 272.000 276.000
Driftskostnader -287.000 -247.000 -315.000 -258.000 -260.000
Driftsresultat -178.000 -69.000 -24.000 14.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -3.000
Finans -1.000 -2.000 -2.000 -3.000
Resultat før skatt -178.000 -69.000 -26.000 12.000 13.000
Skattekostnad 60.000 0 -1.000 -4.000
Årsresultat -118.000 -69.000 -26.000 11.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 50.000 210.000 212.000 210.000
Sum omløpsmidler 646.000 272.000 280.000 404.000 242.000
Sum eiendeler 696.000 322.000 490.000 616.000 452.000
Sum opptjent egenkapital -139.000 -21.000 49.000 75.000 63.000
Sum egenkapital 196.000 79.000 149.000 175.000 163.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 494.000 243.000 342.000 441.000 289.000
Sum gjeld og egenkapital 695.000 322.000 491.000 616.000 452.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 110.000 179.000 291.000 272.000 276.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 110.000 179.000 291.000 272.000 276.000
Varekostnad -131.000 -80.000 -172.000 -129.000 -102.000
Lønninger -3.000 0 0
Avskrivning 0 0 -14.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -156.000 -167.000 -140.000 -129.000 -144.000
Driftskostnader -287.000 -247.000 -315.000 -258.000 -260.000
Driftsresultat -178.000 -69.000 -24.000 14.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -3.000
Finans -1.000 -2.000 -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 -12.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -118.000 -69.000 -26.000 11.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 160.000 162.000 160.000
Sum anleggsmidler 50.000 50.000 210.000 212.000 210.000
Varebeholdning 39.000 100.000 135.000 70.000
Kundefordringer 277.000 196.000 124.000 166.000 89.000
Andre fordringer 4.000 1.000 0 41.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 65.000 37.000 57.000 62.000 27.000
Sum omløpsmidler 646.000 272.000 280.000 404.000 242.000
Sum eiendeler 696.000 322.000 490.000 616.000 452.000
Sum opptjent egenkapital -139.000 -21.000 49.000 75.000 63.000
Sum egenkapital 196.000 79.000 149.000 175.000 163.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 96.000 94.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0 0
Leverandørgjeld 370.000 149.000 37.000 160.000 1.000
Betalbar skatt 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 32.000 5.000 13.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 272.000 275.000 275.000
Sum kortsiktig gjeld 494.000 243.000 342.000 441.000 289.000
Sum gjeld og egenkapital 695.000 322.000 491.000 616.000 452.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 152.000 29.000 -62.000 -37.000 -47.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 0.8 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.0 0.5 0.6 0.6
Soliditet 28.2 24.5 30.3 28.4 36.1
Resultatgrad -161.8 -38.5 -8.2 5.1 5.8
Rentedekningsgrad -69.0 7 5.3
Gjeldsgrad 2.6 3.1 2.3 2.5 1.8
Total kapitalrentabilitet -25.6 -21.4 -4.9 2.3 3.5
Signatur
16.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex