Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Telemark Bilutsalg As
Juridisk navn:  Telemark Bilutsalg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stokkevannveien 13 Stokkevannveien 13 Fax:
3962 Stathelle 3962 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 923458832
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/1/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomi- Og Administrasjonstjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
149.92%
Resultat  
  
25.05%
Egenkapital  
  
70.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 16.532.000 6.615.000 263.000
Resultat: 1.203.000 962.000 28.000
Egenkapital: 1.274.000 747.000 52.000
Regnskap for  Telemark Bilutsalg As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 16.532.000 6.615.000 263.000
Driftskostnader -15.329.000 -5.651.000 -235.000
Driftsresultat 1.203.000 964.000 28.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Resultat før skatt 1.203.000 962.000 28.000
Skattekostnad -276.000 -212.000 -6.000
Årsresultat 927.000 750.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 0
Sum omløpsmidler 2.394.000 1.188.000 233.000
Sum eiendeler 2.410.000 1.188.000 233.000
Sum opptjent egenkapital 1.244.000 717.000 22.000
Sum egenkapital 1.274.000 747.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.136.000 427.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 2.410.000 1.188.000 233.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.156.000 6.400.000 263.000
Andre inntekter 376.000 215.000 0
Driftsinntekter 16.532.000 6.615.000 263.000
Varekostnad -12.547.000 -5.013.000 -195.000
Lønninger -1.531.000 -41.000 0
Avskrivning -4.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.247.000 -597.000 -40.000
Driftskostnader -15.329.000 -5.651.000 -235.000
Driftsresultat 1.203.000 964.000 28.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte -400.000 -55.000 0
Årsresultat 927.000 750.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 16.000 0
Sum varige driftsmidler 16.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 16.000 0
Varebeholdning 1.780.000 745.000 207.000
Kundefordringer 269.000 170.000 0
Andre fordringer 148.000 216.000 12.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 197.000 57.000 14.000
Sum omløpsmidler 2.394.000 1.188.000 233.000
Sum eiendeler 2.410.000 1.188.000 233.000
Sum opptjent egenkapital 1.244.000 717.000 22.000
Sum egenkapital 1.274.000 747.000 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 14.000 0
Leverandørgjeld 128.000 109.000 67.000
Betalbar skatt 276.000 212.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 146.000 7.000 0
Utbytte -400.000 -55.000 0
Annen kortsiktig gjeld 336.000 43.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 1.136.000 427.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 2.410.000 1.188.000 233.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.258.000 761.000 52.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.8 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 1.0 0.1
Soliditet 52.9 62.9 22.3
Resultatgrad 7.3 14.6 10.6
Rentedekningsgrad 482.0
Gjeldsgrad 0.9 0.6 3.5
Total kapitalrentabilitet 49.9 81.1 1
Signatur
22.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex