Telemark Bilutleie As
Juridisk navn:  Telemark Bilutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35529000
Postboks 2735 Norkynvegen 1 Fax:
3702 Skien 3917 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 920393926
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/24/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
142.45%
Resultat  
  
858.44%
Egenkapital  
  
474.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 11.601.000 4.785.000 1.336.000
Resultat: 2.329.000 243.000 -546.000
Egenkapital: 2.280.000 397.000 -446.000
Regnskap for  Telemark Bilutleie As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 11.601.000 4.785.000 1.336.000
Driftskostnader -9.119.000 -4.488.000 -1.869.000
Driftsresultat 2.482.000 296.000 -533.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -154.000 -53.000 -13.000
Finans -154.000 -53.000 -13.000
Resultat før skatt 2.329.000 243.000 -546.000
Skattekostnad -446.000 0 0
Årsresultat 1.883.000 243.000 -546.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.267.000 1.019.000 1.354.000
Sum omløpsmidler 4.077.000 1.171.000 354.000
Sum eiendeler 8.344.000 2.190.000 1.708.000
Sum opptjent egenkapital 1.883.000 0 -546.000
Sum egenkapital 2.280.000 397.000 -446.000
Sum langsiktig gjeld 4.958.000 943.000 1.063.000
Sum kortsiktig gjeld 1.105.000 850.000 1.092.000
Sum gjeld og egenkapital 8.343.000 2.190.000 1.709.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.763.000 3.278.000 1.336.000
Andre inntekter 2.838.000 1.506.000 0
Driftsinntekter 11.601.000 4.785.000 1.336.000
Varekostnad -5.429.000 -2.663.000 -1.055.000
Lønninger -1.780.000 -977.000 -415.000
Avskrivning -150.000 -131.000 -33.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.760.000 -717.000 -366.000
Driftskostnader -9.119.000 -4.488.000 -1.869.000
Driftsresultat 2.482.000 296.000 -533.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -154.000 -53.000 -13.000
Finans -154.000 -53.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.883.000 243.000 -546.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 4.255.000 909.000 1.040.000
Sum varige driftsmidler 4.255.000 909.000 1.040.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 110.000 314.000
Sum anleggsmidler 4.267.000 1.019.000 1.354.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 2.455.000 661.000 261.000
Andre fordringer 275.000 188.000 57.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.346.000 321.000 36.000
Sum omløpsmidler 4.077.000 1.171.000 354.000
Sum eiendeler 8.344.000 2.190.000 1.708.000
Sum opptjent egenkapital 1.883.000 0 -546.000
Sum egenkapital 2.280.000 397.000 -446.000
Sum avsetninger til forpliktelser 286.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.958.000 943.000 1.063.000
Leverandørgjeld 338.000 380.000 77.000
Betalbar skatt 159.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 183.000 66.000 47.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 425.000 403.000 967.000
Sum kortsiktig gjeld 1.105.000 850.000 1.092.000
Sum gjeld og egenkapital 8.343.000 2.190.000 1.709.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.972.000 321.000 -738.000
Likviditetsgrad 1 3.7 1.4 0.3
Likviditetsgrad 2 3.7 1.4 0.3
Soliditet 27.3 18.1 -26.1
Resultatgrad 21.4 6.2 -39.9
Rentedekningsgrad 16.1 5.6
Gjeldsgrad 2.7 4.5 -4.8
Total kapitalrentabilitet 29.7 13.5 -31.2
Signatur
01.10.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex