Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Telemark Bilruter Eigedom As
Juridisk navn:  Telemark Bilruter Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industrivegen 1 Industrivegen 1 Fax:
3840 Seljord 3840 Seljord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Seljord
Org.nr: 918644040
Aksjekapital: 175.000 NOK
Etableringsdato: 2/9/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Aider Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1745%
Egenkapital  
  
5.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 908.000 0 0 0 0
Resultat: 329.000 -20.000 -30.000 3.935.000 1.000
Egenkapital: 16.234.000 15.335.000 15.951.000 15.974.000 38.000
Regnskap for  Telemark Bilruter Eigedom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 908.000 0 0 0
Driftskostnader -285.000 -43.000 -82.000 -41.000 0
Driftsresultat 623.000 -43.000 -82.000 -41.000 0
Finansinntekter 13.000 23.000 53.000 4.100.000 1.000
Finanskostnader -307.000 0 -125.000 0
Finans -294.000 23.000 53.000 3.975.000 1.000
Resultat før skatt 329.000 -20.000 -30.000 3.935.000 1.000
Skattekostnad -72.000 4.000 6.000 -23.000 0
Årsresultat 257.000 -16.000 -23.000 3.911.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.064.000 13.748.000 12.950.000 10.876.000 0
Sum omløpsmidler 11.869.000 2.829.000 3.001.000 6.517.000 10.038.000
Sum eiendeler 102.933.000 16.577.000 15.951.000 17.393.000 10.038.000
Sum opptjent egenkapital 4.028.000 3.273.000 3.889.000 3.912.000 1.000
Sum egenkapital 16.234.000 15.335.000 15.951.000 15.974.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 86.699.000 1.241.000 0 1.418.000 10.000.000
Sum gjeld og egenkapital 102.933.000 16.576.000 15.951.000 17.392.000 10.038.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 908.000 0 0 0
Driftsinntekter 908.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -285.000 -43.000 -82.000 -41.000 0
Driftskostnader -285.000 -43.000 -82.000 -41.000 0
Driftsresultat 623.000 -43.000 -82.000 -41.000 0
Finansinntekter 13.000 23.000 53.000 4.100.000 1.000
Finanskostnader -307.000 0 -125.000 0
Finans -294.000 23.000 53.000 3.975.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 257.000 -16.000 -23.000 3.911.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 366.000 11.000 6.000 0 0
Fast eiendom 90.698.000 13.137.000 12.343.000 10.276.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 90.698.000 13.137.000 12.343.000 10.276.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 600.000 600.000 600.000 0
Sum anleggsmidler 91.064.000 13.748.000 12.950.000 10.876.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 47.000 0 0 0
Andre fordringer 4.053.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.769.000 2.829.000 3.001.000 6.517.000 10.038.000
Sum omløpsmidler 11.869.000 2.829.000 3.001.000 6.517.000 10.038.000
Sum eiendeler 102.933.000 16.577.000 15.951.000 17.393.000 10.038.000
Sum opptjent egenkapital 4.028.000 3.273.000 3.889.000 3.912.000 1.000
Sum egenkapital 16.234.000 15.335.000 15.951.000 15.974.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 73.487.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.191.000 641.000 0 1.395.000 0
Betalbar skatt 0 23.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.022.000 600.000 0 0 10.000.000
Sum kortsiktig gjeld 86.699.000 1.241.000 0 1.418.000 10.000.000
Sum gjeld og egenkapital 102.933.000 16.576.000 15.951.000 17.392.000 10.038.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -74.830.000 1.588.000 3.001.000 5.099.000 38.000
Likviditetsgrad 1 0.1 2.3 4.6 1
Likviditetsgrad 2 0.1 2.3 0 4.6 1
Soliditet 15.8 92.5 1 91.8 0.4
Resultatgrad 68.6
Rentedekningsgrad 2.0 -0.3
Gjeldsgrad 5.3 0.1 0 0.1 263.2
Total kapitalrentabilitet 0.6 -0.1 -0.2 23.3 0
Signatur
03.08.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.08.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex