Telemark Bilruter Buss As
Juridisk navn:  Telemark Bilruter Buss As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35065400
Postboks 34 Brøløsvegen 7 Fax: 35065401
3835 Seljord 3840 Seljord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Seljord
Org.nr: 980024504
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.33%
Resultat  
  
43.75%
Egenkapital  
  
-5.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.169.000 40.209.000 57.993.000 63.702.000 59.561.000
Resultat: -1.459.000 -2.594.000 1.005.000 3.938.000 2.204.000
Egenkapital: 14.527.000 15.293.000 16.021.000 15.248.000 12.256.000
Regnskap for  Telemark Bilruter Buss As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.169.000 40.209.000 57.993.000 63.702.000 59.561.000
Driftskostnader -20.748.000 -42.976.000 -57.205.000 -59.829.000 -57.417.000
Driftsresultat -1.579.000 -2.767.000 788.000 3.872.000 2.143.000
Finansinntekter 119.000 173.000 218.000 66.000 61.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 119.000 173.000 217.000 66.000 61.000
Resultat før skatt -1.459.000 -2.594.000 1.005.000 3.938.000 2.204.000
Skattekostnad 321.000 571.000 -232.000 -946.000 -553.000
Årsresultat -1.138.000 -2.023.000 773.000 2.992.000 1.651.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 216.000 218.000 13.000 17.000 22.000
Sum omløpsmidler 15.981.000 15.707.000 20.656.000 21.866.000 18.721.000
Sum eiendeler 16.197.000 15.925.000 20.669.000 21.883.000 18.743.000
Sum opptjent egenkapital 11.360.000 12.498.000 14.521.000 13.748.000 10.756.000
Sum egenkapital 14.527.000 15.293.000 16.021.000 15.248.000 12.256.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.671.000 633.000 4.648.000 6.635.000 6.487.000
Sum gjeld og egenkapital 16.198.000 15.926.000 20.669.000 21.883.000 18.743.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.169.000 40.209.000 57.993.000 63.702.000 59.561.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 19.169.000 40.209.000 57.993.000 63.702.000 59.561.000
Varekostnad -19.888.000 -40.478.000 -54.049.000 -56.449.000 -53.925.000
Lønninger 2.000 -40.000 -110.000 -201.000 -239.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -862.000 -2.458.000 -3.046.000 -3.179.000 -3.253.000
Driftskostnader -20.748.000 -42.976.000 -57.205.000 -59.829.000 -57.417.000
Driftsresultat -1.579.000 -2.767.000 788.000 3.872.000 2.143.000
Finansinntekter 119.000 173.000 218.000 66.000 61.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 119.000 173.000 217.000 66.000 61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.138.000 -2.023.000 773.000 2.992.000 1.651.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 216.000 218.000 13.000 17.000 22.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 216.000 218.000 13.000 17.000 22.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.298.000 2.739.000 3.463.000 10.087.000 5.534.000
Andre fordringer 928.000 1.906.000 256.000 0 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.754.000 11.062.000 16.937.000 11.779.000 13.167.000
Sum omløpsmidler 15.981.000 15.707.000 20.656.000 21.866.000 18.721.000
Sum eiendeler 16.197.000 15.925.000 20.669.000 21.883.000 18.743.000
Sum opptjent egenkapital 11.360.000 12.498.000 14.521.000 13.748.000 10.756.000
Sum egenkapital 14.527.000 15.293.000 16.021.000 15.248.000 12.256.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.671.000 283.000 4.397.000 5.622.000 5.885.000
Betalbar skatt 0 228.000 941.000 547.000
Skyldig offentlige avgifter 311.000 20.000 54.000 37.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 2.000 18.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 1.671.000 633.000 4.648.000 6.635.000 6.487.000
Sum gjeld og egenkapital 16.198.000 15.926.000 20.669.000 21.883.000 18.743.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.310.000 15.074.000 16.008.000 15.231.000 12.234.000
Likviditetsgrad 1 9.6 24.8 4.4 3.3 2.9
Likviditetsgrad 2 9.6 24.8 4.4 3.3 2.9
Soliditet 89.7 9 77.5 69.7 65.4
Resultatgrad -8.2 -6.9 1.4 6.1 3.6
Rentedekningsgrad 7
Gjeldsgrad 0.1 0 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -9.0 -16.3 4.9 1 11.8
Signatur
26.08.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex