Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Telemark Bilruter AS
Juridisk navn:  Telemark Bilruter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35065400
Industrivegen 1 Industrivegen 1 Fax: 35065401
3840 Seljord 3840 Seljord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Seljord
Org.nr: 924099658
Aksjekapital: 2.280.600 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 6/8/1972 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Aider Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.48%
Resultat  
  
308.65%
Egenkapital  
  
8.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 56.999.000 54.040.000 102.918.000 132.833.000 132.757.000
Resultat: 6.849.000 1.676.000 2.018.000 4.041.000 7.597.000
Egenkapital: 85.104.000 78.319.000 74.360.000 73.076.000 71.668.000
Regnskap for  Telemark Bilruter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 56.999.000 54.040.000 102.918.000 132.833.000 132.757.000
Driftskostnader -62.066.000 -58.703.000 -101.180.000 -129.963.000 -129.577.000
Driftsresultat -5.067.000 -4.663.000 1.739.000 2.869.000 3.180.000
Finansinntekter 12.301.000 6.361.000 345.000 1.189.000 4.503.000
Finanskostnader -385.000 -23.000 -65.000 -17.000 -86.000
Finans 11.916.000 6.338.000 280.000 1.172.000 4.417.000
Resultat før skatt 6.849.000 1.676.000 2.018.000 4.041.000 7.597.000
Skattekostnad 119.000 447.000 -456.000 -861.000 -993.000
Årsresultat 6.968.000 2.123.000 1.562.000 3.180.000 6.604.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.243.000 59.481.000 51.597.000 57.178.000 53.542.000
Sum omløpsmidler 32.929.000 32.261.000 39.780.000 41.028.000 51.188.000
Sum eiendeler 97.172.000 91.742.000 91.377.000 98.206.000 104.730.000
Sum opptjent egenkapital 67.382.000 60.589.000 56.984.000 55.688.000 54.275.000
Sum egenkapital 85.104.000 78.319.000 74.360.000 73.076.000 71.668.000
Sum langsiktig gjeld 197.000 0 0 551.000
Sum kortsiktig gjeld 11.872.000 13.423.000 17.017.000 25.129.000 32.511.000
Sum gjeld og egenkapital 97.173.000 91.741.000 91.377.000 98.205.000 104.730.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.018.000 38.358.000 90.058.000 124.899.000 126.851.000
Andre inntekter 13.980.000 15.682.000 12.861.000 7.934.000 5.907.000
Driftsinntekter 56.999.000 54.040.000 102.918.000 132.833.000 132.757.000
Varekostnad -7.383.000 -383.000 -4.037.000 -6.710.000 -7.192.000
Lønninger -28.617.000 -32.354.000 -51.267.000 -65.548.000 -66.743.000
Avskrivning -5.502.000 -5.149.000 -10.831.000 -9.601.000 -12.215.000
Nedskrivning -855.000 0 -5.522.000 0
Andre driftskostnader -19.709.000 -20.817.000 -35.045.000 -42.582.000 -43.427.000
Driftskostnader -62.066.000 -58.703.000 -101.180.000 -129.963.000 -129.577.000
Driftsresultat -5.067.000 -4.663.000 1.739.000 2.869.000 3.180.000
Finansinntekter 12.301.000 6.361.000 345.000 1.189.000 4.503.000
Finanskostnader -385.000 -23.000 -65.000 -17.000 -86.000
Finans 11.916.000 6.338.000 280.000 1.172.000 4.417.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -1.662.000 -1.665.000
Årsresultat 6.968.000 2.123.000 1.562.000 3.180.000 6.604.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 573.000 2.029.000 2.485.000 2.082.000
Fast eiendom 2.644.000 3.077.000 3.564.000 4.020.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 17.837.000 14.120.000 15.499.000 23.924.000 30.647.000
Sum varige driftsmidler 17.837.000 16.765.000 18.576.000 27.489.000 34.667.000
Sum finansielle anleggsmidler 46.406.000 42.143.000 30.991.000 27.204.000 16.793.000
Sum anleggsmidler 64.243.000 59.481.000 51.597.000 57.178.000 53.542.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 6.295.000 4.200.000 3.089.000 11.417.000 13.257.000
Andre fordringer 8.248.000 8.002.000 2.570.000 2.243.000 11.319.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 18.386.000 20.060.000 34.121.000 27.368.000 26.612.000
Sum omløpsmidler 32.929.000 32.261.000 39.780.000 41.028.000 51.188.000
Sum eiendeler 97.172.000 91.742.000 91.377.000 98.206.000 104.730.000
Sum opptjent egenkapital 67.382.000 60.589.000 56.984.000 55.688.000 54.275.000
Sum egenkapital 85.104.000 78.319.000 74.360.000 73.076.000 71.668.000
Sum avsetninger til forpliktelser 197.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 197.000 0 0 551.000
Leverandørgjeld 2.875.000 5.008.000 6.744.000 8.271.000 16.220.000
Betalbar skatt 0 1.264.000 1.086.000
Skyldig offentlige avgifter 2.312.000 2.005.000 2.692.000 4.374.000 4.268.000
Utbytte 0 -1.662.000 -1.665.000
Annen kortsiktig gjeld 6.685.000 6.410.000 7.581.000 11.220.000 9.271.000
Sum kortsiktig gjeld 11.872.000 13.423.000 17.017.000 25.129.000 32.511.000
Sum gjeld og egenkapital 97.173.000 91.741.000 91.377.000 98.205.000 104.730.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.057.000 18.838.000 22.763.000 15.899.000 18.677.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.4 2.3 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 2.8 2.4 2.3 1.6 1.6
Soliditet 87.6 85.4 81.4 74.4 68.4
Resultatgrad -8.9 -8.6 1.7 2.2 2.4
Rentedekningsgrad -13.2 -202.7 26.8 168.8 3
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 7.4 1.9 2.3 4.1 7.3
Signatur
03.08.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.08.2022
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex