Telemark Betongpuss Og Forskaling As
Juridisk navn:  Telemark Betongpuss Og Forskaling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95765590
Lifjellvegen 205 Lifjellvegen 205 Fax: 35950699
3804 Bø I Telemark 3804 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 981043634
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/10/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.15%
Resultat  
  
-84.21%
Egenkapital  
  
0.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.462.000 4.914.000 3.190.000 3.994.000 3.458.000
Resultat: 42.000 266.000 -332.000 359.000 34.000
Egenkapital: 500.000 496.000 255.000 594.000 438.000
Regnskap for  Telemark Betongpuss Og Forskaling As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.462.000 4.914.000 3.190.000 3.994.000 3.458.000
Driftskostnader -5.280.000 -4.502.000 -3.520.000 -3.628.000 -3.423.000
Driftsresultat 182.000 413.000 -330.000 365.000 35.000
Finansinntekter 0 0 9.000
Finanskostnader -141.000 -147.000 -3.000 -7.000 -10.000
Finans -141.000 -147.000 -3.000 -7.000 -1.000
Resultat før skatt 42.000 266.000 -332.000 359.000 34.000
Skattekostnad -39.000 -25.000 -6.000 -83.000 -8.000
Årsresultat 3.000 241.000 -339.000 276.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 41.000 118.000 188.000 245.000
Sum omløpsmidler 1.100.000 1.013.000 560.000 1.161.000 844.000
Sum eiendeler 1.121.000 1.054.000 678.000 1.349.000 1.089.000
Sum opptjent egenkapital 399.000 396.000 155.000 494.000 338.000
Sum egenkapital 500.000 496.000 255.000 594.000 438.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 99.000
Sum kortsiktig gjeld 622.000 557.000 422.000 754.000 551.000
Sum gjeld og egenkapital 1.121.000 1.053.000 677.000 1.348.000 1.088.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.462.000 4.914.000 3.190.000 3.994.000 3.458.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 5.462.000 4.914.000 3.190.000 3.994.000 3.458.000
Varekostnad -3.606.000 -2.790.000 -1.707.000 -1.806.000 -1.643.000
Lønninger -1.207.000 -1.310.000 -1.342.000 -1.361.000 -1.383.000
Avskrivning -20.000 -22.000 -84.000 -86.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -447.000 -380.000 -387.000 -375.000 -315.000
Driftskostnader -5.280.000 -4.502.000 -3.520.000 -3.628.000 -3.423.000
Driftsresultat 182.000 413.000 -330.000 365.000 35.000
Finansinntekter 0 0 9.000
Finanskostnader -141.000 -147.000 -3.000 -7.000 -10.000
Finans -141.000 -147.000 -3.000 -7.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -120.000 -80.000
Årsresultat 3.000 241.000 -339.000 276.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 6.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 10.000 26.000 44.000 62.000 54.000
Driftsløsøre 11.000 15.000 19.000 65.000 136.000
Sum varige driftsmidler 21.000 41.000 63.000 127.000 190.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 55.000 55.000
Sum anleggsmidler 21.000 41.000 118.000 188.000 245.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 388.000 330.000 11.000 90.000 653.000
Andre fordringer 115.000 199.000 144.000 102.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 597.000 483.000 405.000 969.000 137.000
Sum omløpsmidler 1.100.000 1.013.000 560.000 1.161.000 844.000
Sum eiendeler 1.121.000 1.054.000 678.000 1.349.000 1.089.000
Sum opptjent egenkapital 399.000 396.000 155.000 494.000 338.000
Sum egenkapital 500.000 496.000 255.000 594.000 438.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 176.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 99.000
Leverandørgjeld 121.000 114.000 179.000 93.000 53.000
Betalbar skatt 0 92.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 234.000 225.000 137.000 329.000 284.000
Utbytte 0 -120.000 -80.000
Annen kortsiktig gjeld 90.000 104.000 107.000 121.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 622.000 557.000 422.000 754.000 551.000
Sum gjeld og egenkapital 1.121.000 1.053.000 677.000 1.348.000 1.088.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 478.000 456.000 138.000 407.000 293.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.3 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.3 1.5 1.5
Soliditet 44.6 47.1 37.7 44.1 40.3
Resultatgrad 3.3 8.4 -10.3 9.1 1
Rentedekningsgrad 1.3 2.8 52.1 3.5
Gjeldsgrad 1.2 1.1 1.7 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 16.2 39.2 -48.7 27.1 4
Signatur
23.11.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.11.2020
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex