Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Telemark Bakeri As
Juridisk navn:  Telemark Bakeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35104510
Nedre Kongerød 47 Nedre Kongerød 47 Fax:
3737 Skien 3737 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 923232109
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 7/12/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-15300%
Egenkapital  
  
-3080%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 1.970.000 0 0
Resultat: -308.000 -2.000 -18.000
Egenkapital: -298.000 10.000 12.000
Regnskap for  Telemark Bakeri As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.970.000 0
Driftskostnader -2.277.000 -2.000 -15.000
Driftsresultat -308.000 -2.000 -15.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Resultat før skatt -308.000 -2.000 -18.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -308.000 -2.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 319.000 0
Sum omløpsmidler 615.000 12.000 15.000
Sum eiendeler 934.000 12.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -328.000 -20.000 -18.000
Sum egenkapital -298.000 10.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.231.000 2.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 933.000 12.000 15.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.967.000 0
Andre inntekter 3.000 0
Driftsinntekter 1.970.000 0
Varekostnad -654.000 0
Lønninger -989.000 0
Avskrivning -12.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -662.000 -2.000 -15.000
Driftskostnader -2.277.000 -2.000 -15.000
Driftsresultat -308.000 -2.000 -15.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -308.000 -2.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 135.000 0
Driftsløsøre 184.000 0
Sum varige driftsmidler 319.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 319.000 0
Varebeholdning 40.000 0
Kundefordringer 197.000 0
Andre fordringer 2.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 375.000 0
Sum omløpsmidler 615.000 12.000 15.000
Sum eiendeler 934.000 12.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -328.000 -20.000 -18.000
Sum egenkapital -298.000 10.000 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 122.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 195.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 915.000 2.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.231.000 2.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 933.000 12.000 15.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -616.000 10.000 12.000
Likviditetsgrad 1 0.5 6.0 5
Likviditetsgrad 2 0.5 6.0 5
Soliditet -31.9 83.3 8
Resultatgrad -15.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -33.0 -16.7
Signatur
02.07.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.07.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex