Telemark Avløpsrensing As
Juridisk navn:  Telemark Avløpsrensing As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90593589
Enggravhøgda 7 Enggravhøgda 7 Fax:
3711 Skien 3711 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 911765039
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/25/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Callisto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.53%
Resultat  
  
27.8%
Egenkapital  
  
19.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.927.000 2.722.000 3.614.000 3.315.000 2.162.000
Resultat: 708.000 554.000 848.000 719.000 74.000
Egenkapital: 3.323.000 2.770.000 2.339.000 1.677.000 1.124.000
Regnskap for  Telemark Avløpsrensing As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.927.000 2.722.000 3.614.000 3.315.000 2.162.000
Driftskostnader -2.212.000 -2.163.000 -2.765.000 -2.592.000 -2.085.000
Driftsresultat 714.000 558.000 850.000 721.000 77.000
Finansinntekter 5.000 13.000 6.000 3.000
Finanskostnader -6.000 -10.000 -16.000 -9.000 -7.000
Finans -6.000 -5.000 -3.000 -3.000 -4.000
Resultat før skatt 708.000 554.000 848.000 719.000 74.000
Skattekostnad -156.000 -122.000 -187.000 -166.000 -17.000
Årsresultat 553.000 432.000 661.000 553.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 831.000 615.000 1.317.000 394.000 573.000
Sum omløpsmidler 4.347.000 4.317.000 2.448.000 2.827.000 1.797.000
Sum eiendeler 5.178.000 4.932.000 3.765.000 3.221.000 2.370.000
Sum opptjent egenkapital 3.196.000 2.643.000 2.211.000 1.550.000 997.000
Sum egenkapital 3.323.000 2.770.000 2.339.000 1.677.000 1.124.000
Sum langsiktig gjeld 145.000 105.000 98.000 0 19.000
Sum kortsiktig gjeld 1.710.000 2.056.000 1.328.000 1.544.000 1.226.000
Sum gjeld og egenkapital 5.178.000 4.931.000 3.764.000 3.221.000 2.369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.586.000 2.430.000 3.219.000 3.296.000 1.956.000
Andre inntekter 341.000 292.000 395.000 19.000 205.000
Driftsinntekter 2.927.000 2.722.000 3.614.000 3.315.000 2.162.000
Varekostnad -774.000 -598.000 -1.457.000 -1.353.000 -644.000
Lønninger -899.000 -668.000 -680.000 -656.000 -876.000
Avskrivning -168.000 -338.000 -199.000 -224.000 -245.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -371.000 -559.000 -429.000 -359.000 -320.000
Driftskostnader -2.212.000 -2.163.000 -2.765.000 -2.592.000 -2.085.000
Driftsresultat 714.000 558.000 850.000 721.000 77.000
Finansinntekter 5.000 13.000 6.000 3.000
Finanskostnader -6.000 -10.000 -16.000 -9.000 -7.000
Finans -6.000 -5.000 -3.000 -3.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 553.000 432.000 661.000 553.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 5.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 831.000 651.000 1.317.000 388.000 573.000
Sum varige driftsmidler 831.000 651.000 1.317.000 388.000 573.000
Sum finansielle anleggsmidler -36.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 831.000 615.000 1.317.000 394.000 573.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 120.000 52.000 127.000 287.000 194.000
Andre fordringer 11.000 92.000 20.000 19.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.216.000 4.172.000 2.300.000 2.522.000 1.588.000
Sum omløpsmidler 4.347.000 4.317.000 2.448.000 2.827.000 1.797.000
Sum eiendeler 5.178.000 4.932.000 3.765.000 3.221.000 2.370.000
Sum opptjent egenkapital 3.196.000 2.643.000 2.211.000 1.550.000 997.000
Sum egenkapital 3.323.000 2.770.000 2.339.000 1.677.000 1.124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 145.000 105.000 98.000 0 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 145.000 105.000 98.000 0 19.000
Leverandørgjeld 111.000 713.000 43.000 140.000 90.000
Betalbar skatt 116.000 114.000 84.000 190.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 219.000 42.000 47.000 138.000 78.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.264.000 1.186.000 1.154.000 1.075.000 1.046.000
Sum kortsiktig gjeld 1.710.000 2.056.000 1.328.000 1.544.000 1.226.000
Sum gjeld og egenkapital 5.178.000 4.931.000 3.764.000 3.221.000 2.369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.637.000 2.261.000 1.120.000 1.283.000 571.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.1 1.8 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 2.5 2.1 1.8 1.8 1.5
Soliditet 64.2 56.2 62.1 52.1 47.4
Resultatgrad 24.4 20.5 23.5 21.7 3.6
Rentedekningsgrad 119.0 55.8 53.1 80.1 1
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.6 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 13.8 11.4 22.9 22.6 3.4
Signatur
27.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex