Telemark Auto As
Juridisk navn:  Telemark Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47646499
Kongerødvegen 1 Kongerødvegen 1 Fax:
3737 Skien 3737 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 911855461
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 4/4/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.84%
Resultat  
  
291.26%
Egenkapital  
  
36.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 27.872.000 27.368.000 27.974.000 13.839.000 15.020.000
Resultat: 3.044.000 778.000 3.039.000 1.335.000 1.308.000
Egenkapital: 8.833.000 6.459.000 5.858.000 3.546.000 2.545.000
Regnskap for  Telemark Auto As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 27.872.000 27.368.000 27.974.000 13.839.000 15.020.000
Driftskostnader -24.457.000 -26.240.000 -24.727.000 -12.510.000 -13.735.000
Driftsresultat 3.416.000 1.128.000 3.248.000 1.331.000 1.286.000
Finansinntekter 3.000 1.000 4.000 6.000 24.000
Finanskostnader -375.000 -351.000 -213.000 -1.000 -2.000
Finans -372.000 -350.000 -209.000 5.000 22.000
Resultat før skatt 3.044.000 778.000 3.039.000 1.335.000 1.308.000
Skattekostnad -669.000 -177.000 -727.000 -334.000 -354.000
Årsresultat 2.374.000 601.000 2.312.000 1.002.000 954.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.211.000 11.391.000 11.227.000 240.000 252.000
Sum omløpsmidler 8.787.000 8.396.000 7.001.000 5.953.000 4.739.000
Sum eiendeler 19.998.000 19.787.000 18.228.000 6.193.000 4.991.000
Sum opptjent egenkapital 8.813.000 6.439.000 5.838.000 3.526.000 2.525.000
Sum egenkapital 8.833.000 6.459.000 5.858.000 3.546.000 2.545.000
Sum langsiktig gjeld 9.625.000 10.213.000 10.769.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.540.000 3.115.000 1.601.000 2.645.000 2.446.000
Sum gjeld og egenkapital 19.998.000 19.787.000 18.228.000 6.193.000 4.991.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.918.000 27.143.000 27.863.000 13.839.000 15.020.000
Andre inntekter 953.000 225.000 111.000 0 0
Driftsinntekter 27.872.000 27.368.000 27.974.000 13.839.000 15.020.000
Varekostnad -19.967.000 -21.412.000 -20.966.000 -10.452.000 -12.030.000
Lønninger -2.844.000 -3.038.000 -2.281.000 -1.339.000 -980.000
Avskrivning -436.000 -414.000 -266.000 -67.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 -141.000 0 0
Andre driftskostnader -1.210.000 -1.376.000 -1.073.000 -652.000 -659.000
Driftskostnader -24.457.000 -26.240.000 -24.727.000 -12.510.000 -13.735.000
Driftsresultat 3.416.000 1.128.000 3.248.000 1.331.000 1.286.000
Finansinntekter 3.000 1.000 4.000 6.000 24.000
Finanskostnader -375.000 -351.000 -213.000 -1.000 -2.000
Finans -372.000 -350.000 -209.000 5.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.374.000 601.000 2.312.000 1.002.000 954.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 0 0 0 0
Fast eiendom 11.074.000 11.241.000 11.187.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 131.000 149.000 40.000 240.000 252.000
Sum varige driftsmidler 11.205.000 11.391.000 11.227.000 240.000 252.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.211.000 11.391.000 11.227.000 240.000 252.000
Varebeholdning 5.868.000 5.325.000 4.121.000 1.831.000 820.000
Kundefordringer 668.000 277.000 402.000 713.000 326.000
Andre fordringer 175.000 183.000 253.000 54.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.982.000 2.611.000 2.199.000 3.330.000 3.456.000
Sum omløpsmidler 8.787.000 8.396.000 7.001.000 5.953.000 4.739.000
Sum eiendeler 19.998.000 19.787.000 18.228.000 6.193.000 4.991.000
Sum opptjent egenkapital 8.813.000 6.439.000 5.838.000 3.526.000 2.525.000
Sum egenkapital 8.833.000 6.459.000 5.858.000 3.546.000 2.545.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 38.000 44.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 134.000 134.000 51.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.625.000 10.213.000 10.769.000 2.000 0
Leverandørgjeld 154.000 2.297.000 204.000 2.112.000 1.945.000
Betalbar skatt 714.000 184.000 685.000 332.000 354.000
Skyldig offentlige avgifter 193.000 162.000 61.000 94.000 67.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 346.000 337.000 600.000 107.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 1.540.000 3.115.000 1.601.000 2.645.000 2.446.000
Sum gjeld og egenkapital 19.998.000 19.787.000 18.228.000 6.193.000 4.991.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.247.000 5.281.000 5.400.000 3.308.000 2.293.000
Likviditetsgrad 1 5.7 2 4.4 2.3 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9 1 1.8 1.6 1.7
Soliditet 44.2 32.6 32.1 57.3 51.0
Resultatgrad 12.3 4.1 11.6 9.6 8.6
Rentedekningsgrad 9.1 3.2 15.2 1 655.0
Gjeldsgrad 1.3 2.1 2.1 0.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 17.1 5.7 17.8 21.6 26.2
Signatur
25.12.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex