Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Telemark Auto As
Juridisk navn:  Telemark Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47646499
Kongerødvegen 1 Kongerødvegen 1 Fax:
3737 Skien 3737 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 911855461
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 4/4/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
29.03%
Resultat  
  
28%
Egenkapital  
  
15.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 44.532.000 34.513.000 27.872.000 27.368.000 27.974.000
Resultat: 2.903.000 2.268.000 3.044.000 778.000 3.039.000
Egenkapital: 9.130.000 7.881.000 8.833.000 6.459.000 5.858.000
Regnskap for  Telemark Auto As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 44.532.000 34.513.000 27.872.000 27.368.000 27.974.000
Driftskostnader -41.581.000 -31.946.000 -24.457.000 -26.240.000 -24.727.000
Driftsresultat 2.950.000 2.567.000 3.416.000 1.128.000 3.248.000
Finansinntekter 10.000 4.000 3.000 1.000 4.000
Finanskostnader -56.000 -302.000 -375.000 -351.000 -213.000
Finans -46.000 -298.000 -372.000 -350.000 -209.000
Resultat før skatt 2.903.000 2.268.000 3.044.000 778.000 3.039.000
Skattekostnad -646.000 -520.000 -669.000 -177.000 -727.000
Årsresultat 2.257.000 1.748.000 2.374.000 601.000 2.312.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 124.000 127.000 11.211.000 11.391.000 11.227.000
Sum omløpsmidler 14.178.000 11.096.000 8.787.000 8.396.000 7.001.000
Sum eiendeler 14.302.000 11.223.000 19.998.000 19.787.000 18.228.000
Sum opptjent egenkapital 9.118.000 7.869.000 8.813.000 6.439.000 5.838.000
Sum egenkapital 9.130.000 7.881.000 8.833.000 6.459.000 5.858.000
Sum langsiktig gjeld 1.367.000 269.000 9.625.000 10.213.000 10.769.000
Sum kortsiktig gjeld 3.804.000 3.073.000 1.540.000 3.115.000 1.601.000
Sum gjeld og egenkapital 14.300.000 11.222.000 19.998.000 19.787.000 18.228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.537.000 33.581.000 26.918.000 27.143.000 27.863.000
Andre inntekter 994.000 932.000 953.000 225.000 111.000
Driftsinntekter 44.532.000 34.513.000 27.872.000 27.368.000 27.974.000
Varekostnad -34.528.000 -26.453.000 -19.967.000 -21.412.000 -20.966.000
Lønninger -4.593.000 -3.809.000 -2.844.000 -3.038.000 -2.281.000
Avskrivning -44.000 -39.000 -436.000 -414.000 -266.000
Nedskrivning 0 0 -141.000
Andre driftskostnader -2.416.000 -1.645.000 -1.210.000 -1.376.000 -1.073.000
Driftskostnader -41.581.000 -31.946.000 -24.457.000 -26.240.000 -24.727.000
Driftsresultat 2.950.000 2.567.000 3.416.000 1.128.000 3.248.000
Finansinntekter 10.000 4.000 3.000 1.000 4.000
Finanskostnader -56.000 -302.000 -375.000 -351.000 -213.000
Finans -46.000 -298.000 -372.000 -350.000 -209.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.257.000 1.748.000 2.374.000 601.000 2.312.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 51.000 35.000 7.000 0 0
Fast eiendom 11.074.000 11.241.000 11.187.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 71.000 93.000 131.000 149.000 40.000
Sum varige driftsmidler 71.000 93.000 11.205.000 11.391.000 11.227.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 124.000 127.000 11.211.000 11.391.000 11.227.000
Varebeholdning 8.292.000 5.206.000 5.868.000 5.325.000 4.121.000
Kundefordringer 728.000 223.000 668.000 277.000 402.000
Andre fordringer 615.000 597.000 175.000 183.000 253.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.469.000 4.918.000 1.982.000 2.611.000 2.199.000
Sum omløpsmidler 14.178.000 11.096.000 8.787.000 8.396.000 7.001.000
Sum eiendeler 14.302.000 11.223.000 19.998.000 19.787.000 18.228.000
Sum opptjent egenkapital 9.118.000 7.869.000 8.813.000 6.439.000 5.838.000
Sum egenkapital 9.130.000 7.881.000 8.833.000 6.459.000 5.858.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 38.000 44.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.292.000 1.455.000 134.000 134.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 1.367.000 269.000 9.625.000 10.213.000 10.769.000
Leverandørgjeld 1.286.000 715.000 154.000 2.297.000 204.000
Betalbar skatt 378.000 207.000 714.000 184.000 685.000
Skyldig offentlige avgifter 270.000 216.000 193.000 162.000 61.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 578.000 480.000 346.000 337.000 600.000
Sum kortsiktig gjeld 3.804.000 3.073.000 1.540.000 3.115.000 1.601.000
Sum gjeld og egenkapital 14.300.000 11.222.000 19.998.000 19.787.000 18.228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.374.000 8.023.000 7.247.000 5.281.000 5.400.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.6 5.7 2 4.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.9 1.9 1 1.8
Soliditet 63.8 70.2 44.2 32.6 32.1
Resultatgrad 6.6 7.4 12.3 4.1 11.6
Rentedekningsgrad 52.7 8.5 9.1 3.2 15.2
Gjeldsgrad 0.6 0.4 1.3 2.1 2.1
Total kapitalrentabilitet 20.7 22.9 17.1 5.7 17.8
Signatur
25.12.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex