Telemark Alpin As
Juridisk navn:  Telemark Alpin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90750827
c/o Lifjell Skisenter AS Krintovegen 70 c/o Lifjell Skisenter AS Krintovegen 70 Fax:
3804 Bø I Telemark 3804 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 998348811
Aksjekapital: 270.000 NOK
Etableringsdato: 3/7/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Callisto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.37%
Resultat  
  
94.85%
Egenkapital  
  
-9.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2017 2016 2015
Omsetning: 1.102.000 1.732.000 790.000 1.695.000 989.000
Resultat: -5.000 -97.000 -45.000 152.000 0
Egenkapital: 49.000 54.000 151.000 166.000 14.000
Regnskap for  Telemark Alpin As
Resultat 2020 2019 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.102.000 1.732.000 790.000 1.695.000 989.000
Driftskostnader -1.107.000 -1.821.000 -812.000 -1.565.000 -993.000
Driftsresultat -5.000 -89.000 -22.000 129.000 -4.000
Finansinntekter 0 7.000 2.000 23.000 50.000
Finanskostnader 0 -15.000 -25.000 0 -45.000
Finans 0 -8.000 -23.000 23.000 5.000
Resultat før skatt -5.000 -97.000 -45.000 152.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -97.000 -45.000 152.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 902.000 243.000 408.000 787.000 712.000
Sum eiendeler 902.000 243.000 408.000 787.000 712.000
Sum opptjent egenkapital -221.000 -216.000 -119.000 -66.000 -219.000
Sum egenkapital 49.000 54.000 151.000 166.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 854.000 189.000 257.000 621.000 698.000
Sum gjeld og egenkapital 903.000 243.000 408.000 787.000 711.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.102.000 1.732.000 790.000 1.695.000 989.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.102.000 1.732.000 790.000 1.695.000 989.000
Varekostnad 0 0 0 -76.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.107.000 -1.821.000 -812.000 -1.489.000 -993.000
Driftskostnader -1.107.000 -1.821.000 -812.000 -1.565.000 -993.000
Driftsresultat -5.000 -89.000 -22.000 129.000 -4.000
Finansinntekter 0 7.000 2.000 23.000 50.000
Finanskostnader 0 -15.000 -25.000 0 -45.000
Finans 0 -8.000 -23.000 23.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -97.000 -45.000 152.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 602.000 219.000 0 421.000 289.000
Andre fordringer 0 0 253.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 301.000 23.000 155.000 366.000 423.000
Sum omløpsmidler 902.000 243.000 408.000 787.000 712.000
Sum eiendeler 902.000 243.000 408.000 787.000 712.000
Sum opptjent egenkapital -221.000 -216.000 -119.000 -66.000 -219.000
Sum egenkapital 49.000 54.000 151.000 166.000 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 854.000 6.000 257.000 125.000 375.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 182.000 0 146.000 85.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 350.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 854.000 189.000 257.000 621.000 698.000
Sum gjeld og egenkapital 903.000 243.000 408.000 787.000 711.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.000 54.000 151.000 166.000 14.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.6 1.3 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.6 1.3 1.1
Soliditet 5.4 22.2 3 21.1 2.0
Resultatgrad -0.5 -5.1 -2.8 7.6 -0.4
Rentedekningsgrad -5.9 -0.9 1.0
Gjeldsgrad 17.4 3.5 1.7 3.7 49.9
Total kapitalrentabilitet -0.6 -33.7 -4.9 19.3 6.5
Signatur
08.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex