Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Teater Vestland As
Juridisk navn:  Teater Vestland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57721850
Angedalsvegen 5 Angedalsvegen 5 Fax: 57721860
6800 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 929181557
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 11/13/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.1%
Resultat  
  
-97.65%
Egenkapital  
  
0.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 32.533.000 32.894.000 30.121.000 29.298.000 28.692.000
Resultat: 43.000 1.826.000 -657.000 -318.000 279.000
Egenkapital: 5.263.000 5.220.000 3.394.000 4.051.000 4.369.000
Regnskap for  Teater Vestland As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 32.533.000 32.894.000 30.121.000 29.298.000 28.692.000
Driftskostnader -32.451.000 -31.023.000 -30.733.000 -29.571.000 -28.362.000
Driftsresultat 83.000 1.872.000 -612.000 -272.000 329.000
Finansinntekter 11.000 1.000 2.000 14.000 17.000
Finanskostnader -51.000 -47.000 -47.000 -60.000 -67.000
Finans -40.000 -46.000 -45.000 -46.000 -50.000
Resultat før skatt 43.000 1.826.000 -657.000 -318.000 279.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 43.000 1.826.000 -657.000 -318.000 279.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.346.000 8.113.000 8.667.000 7.252.000 7.735.000
Sum omløpsmidler 6.135.000 1.985.000 1.765.000 1.394.000 1.620.000
Sum eiendeler 13.481.000 10.098.000 10.432.000 8.646.000 9.355.000
Sum opptjent egenkapital 5.163.000 5.120.000 3.294.000 3.951.000 4.269.000
Sum egenkapital 5.263.000 5.220.000 3.394.000 4.051.000 4.369.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.425.000
Sum kortsiktig gjeld 8.217.000 4.878.000 7.038.000 4.595.000 3.561.000
Sum gjeld og egenkapital 13.480.000 10.098.000 10.432.000 8.646.000 9.355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.533.000 32.894.000 30.121.000 29.298.000 28.692.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 32.533.000 32.894.000 30.121.000 29.298.000 28.692.000
Varekostnad -903.000 -589.000 -602.000 -767.000 -776.000
Lønninger -22.333.000 -21.226.000 -21.463.000 -20.044.000 -19.493.000
Avskrivning -719.000 -1.020.000 -618.000 -586.000 -674.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.496.000 -8.188.000 -8.050.000 -8.174.000 -7.419.000
Driftskostnader -32.451.000 -31.023.000 -30.733.000 -29.571.000 -28.362.000
Driftsresultat 83.000 1.872.000 -612.000 -272.000 329.000
Finansinntekter 11.000 1.000 2.000 14.000 17.000
Finanskostnader -51.000 -47.000 -47.000 -60.000 -67.000
Finans -40.000 -46.000 -45.000 -46.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 43.000 1.826.000 -657.000 -318.000 279.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 600.000 600.000 600.000 0 0
Fast eiendom 4.921.000 4.921.000 4.921.000 4.921.000 4.921.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.824.000 1.937.000 2.490.000 1.676.000 2.227.000
Sum varige driftsmidler 6.746.000 6.858.000 7.412.000 6.597.000 7.148.000
Sum finansielle anleggsmidler 655.000 655.000 655.000 588.000
Sum anleggsmidler 7.346.000 8.113.000 8.667.000 7.252.000 7.735.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 251.000 633.000 392.000 252.000 73.000
Andre fordringer 39.000 32.000 201.000 108.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.844.000 1.320.000 1.172.000 1.034.000 1.504.000
Sum omløpsmidler 6.135.000 1.985.000 1.765.000 1.394.000 1.620.000
Sum eiendeler 13.481.000 10.098.000 10.432.000 8.646.000 9.355.000
Sum opptjent egenkapital 5.163.000 5.120.000 3.294.000 3.951.000 4.269.000
Sum egenkapital 5.263.000 5.220.000 3.394.000 4.051.000 4.369.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.507.000 593.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.425.000
Leverandørgjeld 1.180.000 346.000 670.000 555.000 524.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.493.000 1.422.000 1.677.000 1.491.000 1.202.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.544.000 3.110.000 2.184.000 1.957.000 1.835.000
Sum kortsiktig gjeld 8.217.000 4.878.000 7.038.000 4.595.000 3.561.000
Sum gjeld og egenkapital 13.480.000 10.098.000 10.432.000 8.646.000 9.355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.082.000 -2.893.000 -5.273.000 -3.201.000 -1.941.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.4 0.3 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0.3 0.3 0.5
Soliditet 39.0 51.7 32.5 46.9 46.7
Resultatgrad 0.3 5.7 -0.9 1.1
Rentedekningsgrad 1.6 39.8 -4.5 4.9
Gjeldsgrad 1.6 0.9 2.1 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 0.7 18.5 -5.8 3.7
Signatur
28.02.2022
STYRELEIAR ÅLEINE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.02.2022
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex