Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Taxibussen Nome As
Juridisk navn:  Taxibussen Nome As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46859277
Postboks 27 Kløvervegen 6 Fax:
3831 Ulefoss 3830 Ulefoss
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Nome
Org.nr: 913223160
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/30/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Callisto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.15%
Resultat  
  
150.62%
Egenkapital  
  
17.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.840.000 2.488.000 2.958.000 2.834.000 2.854.000
Resultat: 41.000 -81.000 -21.000 94.000 -35.000
Egenkapital: 236.000 201.000 264.000 280.000 207.000
Regnskap for  Taxibussen Nome As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.840.000 2.488.000 2.958.000 2.834.000 2.854.000
Driftskostnader -2.729.000 -2.488.000 -2.925.000 -2.687.000 -2.846.000
Driftsresultat 111.000 1.000 34.000 146.000 9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -70.000 -81.000 -55.000 -52.000 -44.000
Finans -70.000 -81.000 -55.000 -52.000 -44.000
Resultat før skatt 41.000 -81.000 -21.000 94.000 -35.000
Skattekostnad -6.000 18.000 5.000 -22.000 8.000
Årsresultat 36.000 -63.000 -16.000 73.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 895.000 1.252.000 614.000 883.000 436.000
Sum omløpsmidler 959.000 794.000 1.078.000 954.000 862.000
Sum eiendeler 1.854.000 2.046.000 1.692.000 1.837.000 1.298.000
Sum opptjent egenkapital 206.000 171.000 234.000 250.000 177.000
Sum egenkapital 236.000 201.000 264.000 280.000 207.000
Sum langsiktig gjeld 1.179.000 1.485.000 851.000 1.042.000 616.000
Sum kortsiktig gjeld 439.000 360.000 577.000 516.000 475.000
Sum gjeld og egenkapital 1.854.000 2.046.000 1.692.000 1.838.000 1.298.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.754.000 2.328.000 2.957.000 2.723.000 2.853.000
Andre inntekter 85.000 160.000 2.000 111.000 1.000
Driftsinntekter 2.840.000 2.488.000 2.958.000 2.834.000 2.854.000
Varekostnad 0 -1.000 -11.000 -12.000
Lønninger -1.599.000 -1.384.000 -1.856.000 -1.684.000 -1.815.000
Avskrivning -348.000 -306.000 -271.000 -247.000 -175.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -782.000 -798.000 -797.000 -745.000 -844.000
Driftskostnader -2.729.000 -2.488.000 -2.925.000 -2.687.000 -2.846.000
Driftsresultat 111.000 1.000 34.000 146.000 9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -70.000 -81.000 -55.000 -52.000 -44.000
Finans -70.000 -81.000 -55.000 -52.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 -63.000 -16.000 73.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 13.000 2.000 0 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 872.000 1.220.000 593.000 864.000 408.000
Sum varige driftsmidler 872.000 1.220.000 593.000 864.000 408.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum anleggsmidler 895.000 1.252.000 614.000 883.000 436.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 0 0 0 225.000
Andre fordringer 9.000 18.000 9.000 12.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 935.000 776.000 1.069.000 942.000 632.000
Sum omløpsmidler 959.000 794.000 1.078.000 954.000 862.000
Sum eiendeler 1.854.000 2.046.000 1.692.000 1.837.000 1.298.000
Sum opptjent egenkapital 206.000 171.000 234.000 250.000 177.000
Sum egenkapital 236.000 201.000 264.000 280.000 207.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 13.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.179.000 1.485.000 851.000 1.042.000 616.000
Leverandørgjeld 28.000 45.000 83.000 43.000 69.000
Betalbar skatt 0 10.000 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 154.000 88.000 168.000 155.000 135.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 257.000 226.000 317.000 318.000 269.000
Sum kortsiktig gjeld 439.000 360.000 577.000 516.000 475.000
Sum gjeld og egenkapital 1.854.000 2.046.000 1.692.000 1.838.000 1.298.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 520.000 434.000 501.000 438.000 387.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.2 1.9 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 2.2 2.2 1.9 1.8 1.8
Soliditet 12.7 9.8 15.6 15.2 15.9
Resultatgrad 3.9 0 1.1 5.2 0.3
Rentedekningsgrad 1.6 0 0.6 2.8 0.2
Gjeldsgrad 6.9 9.2 5.4 5.6 5.3
Total kapitalrentabilitet 6.0 0 2 7.9 0.7
Signatur
23.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.05.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex