Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Taxibussen Nome As
Juridisk navn:  Taxibussen Nome As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46859277
Postboks 27 Kaldekjeldevegen 21 Fax:
3831 Ulefoss 3830 Ulefoss
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Nome
Org.nr: 913223160
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/30/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Callisto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.89%
Resultat  
  
-285.71%
Egenkapital  
  
-23.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.488.000 2.958.000 2.834.000 2.854.000 3.001.000
Resultat: -81.000 -21.000 94.000 -35.000 73.000
Egenkapital: 201.000 264.000 280.000 207.000 234.000
Regnskap for  Taxibussen Nome As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.488.000 2.958.000 2.834.000 2.854.000 3.001.000
Driftskostnader -2.488.000 -2.925.000 -2.687.000 -2.846.000 -2.872.000
Driftsresultat 1.000 34.000 146.000 9.000 129.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -81.000 -55.000 -52.000 -44.000 -56.000
Finans -81.000 -55.000 -52.000 -44.000 -55.000
Resultat før skatt -81.000 -21.000 94.000 -35.000 73.000
Skattekostnad 18.000 5.000 -22.000 8.000 -18.000
Årsresultat -63.000 -16.000 73.000 -27.000 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.252.000 614.000 883.000 436.000 409.000
Sum omløpsmidler 794.000 1.078.000 954.000 862.000 1.167.000
Sum eiendeler 2.046.000 1.692.000 1.837.000 1.298.000 1.576.000
Sum opptjent egenkapital 171.000 234.000 250.000 177.000 204.000
Sum egenkapital 201.000 264.000 280.000 207.000 234.000
Sum langsiktig gjeld 1.485.000 851.000 1.042.000 616.000 795.000
Sum kortsiktig gjeld 360.000 577.000 516.000 475.000 546.000
Sum gjeld og egenkapital 2.046.000 1.692.000 1.838.000 1.298.000 1.575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.328.000 2.957.000 2.723.000 2.853.000 2.999.000
Andre inntekter 160.000 2.000 111.000 1.000 2.000
Driftsinntekter 2.488.000 2.958.000 2.834.000 2.854.000 3.001.000
Varekostnad 0 -1.000 -11.000 -12.000 -10.000
Lønninger -1.384.000 -1.856.000 -1.684.000 -1.815.000 -1.786.000
Avskrivning -306.000 -271.000 -247.000 -175.000 -146.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -798.000 -797.000 -745.000 -844.000 -930.000
Driftskostnader -2.488.000 -2.925.000 -2.687.000 -2.846.000 -2.872.000
Driftsresultat 1.000 34.000 146.000 9.000 129.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -81.000 -55.000 -52.000 -44.000 -56.000
Finans -81.000 -55.000 -52.000 -44.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -63.000 -16.000 73.000 -27.000 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 2.000 0 9.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.220.000 593.000 864.000 408.000 389.000
Sum varige driftsmidler 1.220.000 593.000 864.000 408.000 389.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum anleggsmidler 1.252.000 614.000 883.000 436.000 409.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 225.000 300.000
Andre fordringer 18.000 9.000 12.000 5.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 776.000 1.069.000 942.000 632.000 863.000
Sum omløpsmidler 794.000 1.078.000 954.000 862.000 1.167.000
Sum eiendeler 2.046.000 1.692.000 1.837.000 1.298.000 1.576.000
Sum opptjent egenkapital 171.000 234.000 250.000 177.000 204.000
Sum egenkapital 201.000 264.000 280.000 207.000 234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 13.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.485.000 851.000 1.042.000 616.000 795.000
Leverandørgjeld 45.000 83.000 43.000 69.000 55.000
Betalbar skatt 0 10.000 0 1.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 88.000 168.000 155.000 135.000 128.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 226.000 317.000 318.000 269.000 333.000
Sum kortsiktig gjeld 360.000 577.000 516.000 475.000 546.000
Sum gjeld og egenkapital 2.046.000 1.692.000 1.838.000 1.298.000 1.575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 434.000 501.000 438.000 387.000 621.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.9 1.8 1.8 2.1
Likviditetsgrad 2 2.2 1.9 1.8 1.8 2.1
Soliditet 9.8 15.6 15.2 15.9 14.9
Resultatgrad 0 1.1 5.2 0.3 4.3
Rentedekningsgrad 0 0.6 2.8 0.2 2.3
Gjeldsgrad 9.2 5.4 5.6 5.3 5.7
Total kapitalrentabilitet 0 2 7.9 0.7 8.3
Signatur
09.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex