Taxi Eiendom AS
Juridisk navn:  Taxi Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57854160
Gate 6 50 Gate 1 218 Fax:
6700 Måløy 6700 Måløy
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 946214825
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rogaland Taxi AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20%
Resultat  
  
-30.39%
Egenkapital  
  
11.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 124.000 155.000 124.000 124.000 124.000
Resultat: 71.000 102.000 71.000 40.000 12.000
Egenkapital: 517.000 462.000 582.000 530.000 502.000
Regnskap for  Taxi Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 124.000 155.000 124.000 124.000 124.000
Driftskostnader -55.000 -56.000 -54.000 -84.000 -113.000
Driftsresultat 69.000 99.000 69.000 39.000 11.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 71.000 102.000 71.000 40.000 12.000
Skattekostnad -16.000 -22.000 -19.000 -12.000 -2.000
Årsresultat 55.000 80.000 52.000 28.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 208.000 221.000 237.000 256.000 280.000
Sum omløpsmidler 538.000 475.000 373.000 297.000 241.000
Sum eiendeler 746.000 696.000 610.000 553.000 521.000
Sum opptjent egenkapital 417.000 362.000 482.000 430.000 402.000
Sum egenkapital 517.000 462.000 582.000 530.000 502.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 229.000 235.000 29.000 23.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 746.000 697.000 611.000 553.000 521.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 124.000 155.000 124.000 124.000 124.000
Driftsinntekter 124.000 155.000 124.000 124.000 124.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -23.000
Avskrivning -13.000 -15.000 -16.000 -22.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -29.000 -26.000 -50.000 -46.000
Driftskostnader -55.000 -56.000 -54.000 -84.000 -113.000
Driftsresultat 69.000 99.000 69.000 39.000 11.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0
Årsresultat 55.000 80.000 52.000 28.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 58.000 58.000 58.000 61.000 63.000
Fast eiendom 150.000 163.000 178.000 194.000 212.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 4.000
Sum varige driftsmidler 150.000 163.000 178.000 194.000 216.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 208.000 221.000 237.000 256.000 280.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 538.000 475.000 373.000 297.000 241.000
Sum omløpsmidler 538.000 475.000 373.000 297.000 241.000
Sum eiendeler 746.000 696.000 610.000 553.000 521.000
Sum opptjent egenkapital 417.000 362.000 482.000 430.000 402.000
Sum egenkapital 517.000 462.000 582.000 530.000 502.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 15.000 22.000 16.000 11.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 13.000 11.000 11.000 11.000 14.000
Utbytte -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 229.000 235.000 29.000 23.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 746.000 697.000 611.000 553.000 521.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 309.000 240.000 344.000 274.000 222.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2 12.9 12.9 12.7
Likviditetsgrad 2 2.3 2 12.9 12.9 12.7
Soliditet 69.3 66.3 95.3 95.8 96.4
Resultatgrad 55.6 63.9 55.6 31.5 8.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 9.5 14.6 11.5 7.2 2.3
Signatur
15.02.2013
STYRETS FORMANN/NESTFORMANN OG ETT
STYREMEDLEM SOM OPPTRER
I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex