Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Taugbøl Invest AS
Juridisk navn:  Taugbøl Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62816885
Pålsvegen 5 Pålsvegen 5 Fax:
2212 Kongsvinger 2212 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 990814473
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/12/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
98.2%
Egenkapital  
  
3.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 220.000 111.000 1.616.000 340.000 366.000
Egenkapital: 6.931.000 6.725.000 6.624.000 5.013.000 4.678.000
Regnskap for  Taugbøl Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -25.000 -30.000 -46.000 -17.000 -18.000
Driftsresultat -25.000 -30.000 -46.000 -17.000 -18.000
Finansinntekter 245.000 141.000 1.784.000 362.000 394.000
Finanskostnader 0 0 -121.000 -5.000 -10.000
Finans 245.000 141.000 1.663.000 357.000 384.000
Resultat før skatt 220.000 111.000 1.616.000 340.000 366.000
Skattekostnad -13.000 -10.000 -5.000 -5.000 -12.000
Årsresultat 206.000 100.000 1.611.000 335.000 354.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.215.000 1.005.000 1.005.000 1.431.000 1.431.000
Sum omløpsmidler 5.115.000 6.114.000 6.006.000 3.692.000 3.455.000
Sum eiendeler 7.330.000 7.119.000 7.011.000 5.123.000 4.886.000
Sum opptjent egenkapital 6.831.000 6.625.000 6.524.000 4.913.000 4.578.000
Sum egenkapital 6.931.000 6.725.000 6.624.000 5.013.000 4.678.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 92.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 400.000 395.000 388.000 17.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 7.331.000 7.120.000 7.012.000 5.122.000 4.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -30.000 -46.000 -17.000 -18.000
Driftskostnader -25.000 -30.000 -46.000 -17.000 -18.000
Driftsresultat -25.000 -30.000 -46.000 -17.000 -18.000
Finansinntekter 245.000 141.000 1.784.000 362.000 394.000
Finanskostnader 0 0 -121.000 -5.000 -10.000
Finans 245.000 141.000 1.663.000 357.000 384.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 206.000 100.000 1.611.000 335.000 354.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 372.000 372.000 372.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 372.000 372.000 372.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.843.000 633.000 633.000 1.431.000 1.431.000
Sum anleggsmidler 2.215.000 1.005.000 1.005.000 1.431.000 1.431.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 304.000 0 0 0 0
Sum investeringer 997.000 0 0 0 0
Kasse, bank 3.814.000 6.114.000 6.006.000 3.692.000 3.455.000
Sum omløpsmidler 5.115.000 6.114.000 6.006.000 3.692.000 3.455.000
Sum eiendeler 7.330.000 7.119.000 7.011.000 5.123.000 4.886.000
Sum opptjent egenkapital 6.831.000 6.625.000 6.524.000 4.913.000 4.578.000
Sum egenkapital 6.931.000 6.725.000 6.624.000 5.013.000 4.678.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 92.000 180.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 13.000 10.000 5.000 5.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 385.000 385.000 382.000 12.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 400.000 395.000 388.000 17.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 7.331.000 7.120.000 7.012.000 5.122.000 4.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.715.000 5.719.000 5.618.000 3.675.000 3.427.000
Likviditetsgrad 1 12.8 15.5 15.5 217.2 123.4
Likviditetsgrad 2 12.8 15.5 15.5 217.2 123.4
Soliditet 94.5 94.5 94.5 97.9 95.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4 -3.4 37.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 3 1.6 24.8 6.7 7.7
Signatur
06.02.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.02.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex