Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Taugbøl Eiendom ANS
Juridisk navn:  Taugbøl Eiendom ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94174164
c/o Solito Forvaltning AS Storengveien 8 c/o Turbin AS Sagveien 21 Fax: 22405610
1358 Jar 459 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 958615787
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/25/1990
Foretakstype: ANS
Revisor: Revisjon & Rådgivning Øst As
Regnskapsfører: Solito Forvaltning As
Hovedpunkter i regnskapet
2006
Omsetning: 3.720.000
Resultat: 1.315.000
Egenkapital: -7.297.000
Regnskap for  Taugbøl Eiendom ANS
Resultat 2006
Driftsinntekter 3.720.000
Driftskostnader -1.962.000
Driftsresultat 1.758.000
Finansinntekter 9.000
Finanskostnader -452.000
Finans -443.000
Resultat før skatt 1.315.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 1.315.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.301.000
Sum omløpsmidler 184.000
Sum eiendeler 4.485.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -7.297.000
Sum langsiktig gjeld 11.534.000
Sum kortsiktig gjeld 248.000
Sum gjeld og egenkapital 4.485.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 3.720.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -412.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.550.000
Driftskostnader -1.962.000
Driftsresultat 1.758.000
Finansinntekter 9.000
Finanskostnader -452.000
Finans -443.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 1.315.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 4.011.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 4.301.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 46.000
Andre fordringer 28.000
Sum investeringer
Kasse, bank 110.000
Sum omløpsmidler 184.000
Sum eiendeler 4.485.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -7.297.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 11.534.000
Leverandørgjeld 76.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 173.000
Sum kortsiktig gjeld 248.000
Sum gjeld og egenkapital 4.485.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -64.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet -162.7
Resultatgrad 47.3
Rentedekningsgrad 3.9
Gjeldsgrad -1.6
Total kapitalrentabilitet 39.4
Signatur
03.07.2014
TO DELTAKERE I FELLESSKAP.
Prokurister
28.11.2018
PROKURA
GULBRANDSEN HANS PREBEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2006
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex