Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
T Myhrvold AS
Juridisk navn:  T Myhrvold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22701000
Postboks 24 KJELSÅS Frysjaveien 33 Fax: 22701029
0411 Oslo 884 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914451892
Aksjekapital: 420.000 NOK
Antall ansatte: 103
Etableringsdato: 8/23/1974
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Zpecter Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.8%
Resultat  
  
30.28%
Egenkapital  
  
21.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 412.602.000 379.234.000 353.975.000 354.466.000 348.312.000
Resultat: 6.364.000 4.885.000 5.298.000 3.354.000 4.959.000
Egenkapital: 36.143.000 29.661.000 31.358.000 31.159.000 32.555.000
Regnskap for  T Myhrvold AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 412.602.000 379.234.000 353.975.000 354.466.000 348.312.000
Driftskostnader -404.517.000 -375.274.000 -348.596.000 -351.047.000 -342.632.000
Driftsresultat 8.084.000 3.959.000 5.378.000 3.418.000 5.681.000
Finansinntekter 158.000 2.295.000 1.394.000 2.114.000 2.168.000
Finanskostnader -1.879.000 -1.370.000 -1.474.000 -2.179.000 -2.891.000
Finans -1.721.000 925.000 -80.000 -65.000 -723.000
Resultat før skatt 6.364.000 4.885.000 5.298.000 3.354.000 4.959.000
Skattekostnad -1.211.000 -813.000 -1.099.000 -750.000 -1.218.000
Årsresultat 5.153.000 4.072.000 4.199.000 2.604.000 3.741.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.961.000 7.957.000 15.621.000 16.730.000 18.960.000
Sum omløpsmidler 117.555.000 104.700.000 87.793.000 95.180.000 98.870.000
Sum eiendeler 125.516.000 112.657.000 103.414.000 111.910.000 117.830.000
Sum opptjent egenkapital 35.723.000 29.241.000 30.938.000 30.739.000 32.135.000
Sum egenkapital 36.143.000 29.661.000 31.358.000 31.159.000 32.555.000
Sum langsiktig gjeld 606.000 951.000 1.992.000 3.375.000 5.986.000
Sum kortsiktig gjeld 88.767.000 82.045.000 70.065.000 77.377.000 79.290.000
Sum gjeld og egenkapital 125.516.000 112.657.000 103.415.000 111.911.000 117.831.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 412.355.000 378.827.000 353.796.000 354.333.000 347.826.000
Andre inntekter 247.000 408.000 179.000 133.000 486.000
Driftsinntekter 412.602.000 379.234.000 353.975.000 354.466.000 348.312.000
Varekostnad -297.592.000 -270.483.000 -251.608.000 -256.560.000 -251.407.000
Lønninger -77.002.000 -73.788.000 -69.284.000 -63.585.000 -64.356.000
Avskrivning -168.000 -752.000 -929.000 -1.210.000 -1.442.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.755.000 -30.251.000 -26.775.000 -29.692.000 -25.427.000
Driftskostnader -404.517.000 -375.274.000 -348.596.000 -351.047.000 -342.632.000
Driftsresultat 8.084.000 3.959.000 5.378.000 3.418.000 5.681.000
Finansinntekter 158.000 2.295.000 1.394.000 2.114.000 2.168.000
Finanskostnader -1.879.000 -1.370.000 -1.474.000 -2.179.000 -2.891.000
Finans -1.721.000 925.000 -80.000 -65.000 -723.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Årsresultat 5.153.000 4.072.000 4.199.000 2.604.000 3.741.000
Balanse detaljer          
Goodwill -2.031.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler -1.142.000 646.000 440.000 466.000 399.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.484.000 1.901.000 2.726.000 3.377.000 5.519.000
Sum varige driftsmidler 1.484.000 1.901.000 2.726.000 3.377.000 5.519.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.619.000 5.410.000 12.454.000 12.888.000 13.042.000
Sum anleggsmidler 7.961.000 7.957.000 15.621.000 16.730.000 18.960.000
Varebeholdning 45.519.000 37.571.000 33.376.000 40.747.000 32.543.000
Kundefordringer 62.704.000 60.520.000 52.754.000 50.261.000 63.826.000
Andre fordringer 6.700.000 6.015.000 1.563.000 4.131.000 1.477.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.632.000 595.000 99.000 41.000 1.024.000
Sum omløpsmidler 117.555.000 104.700.000 87.793.000 95.180.000 98.870.000
Sum eiendeler 125.516.000 112.657.000 103.414.000 111.910.000 117.830.000
Sum opptjent egenkapital 35.723.000 29.241.000 30.938.000 30.739.000 32.135.000
Sum egenkapital 36.143.000 29.661.000 31.358.000 31.159.000 32.555.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.111.000 12.208.000 3.774.000 11.702.000 14.703.000
Sum langsiktig gjeld 606.000 951.000 1.992.000 3.375.000 5.986.000
Leverandørgjeld 38.680.000 40.176.000 34.832.000 38.630.000 36.067.000
Betalbar skatt 575.000 1.018.000 1.074.000 816.000 1.306.000
Skyldig offentlige avgifter 30.410.000 14.188.000 14.269.000 12.134.000 10.400.000
Utbytte -1.000.000 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 14.992.000 14.455.000 12.115.000 10.094.000 12.814.000
Sum kortsiktig gjeld 88.767.000 82.045.000 70.065.000 77.377.000 79.290.000
Sum gjeld og egenkapital 125.516.000 112.657.000 103.415.000 111.911.000 117.831.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.788.000 22.655.000 17.728.000 17.803.000 19.580.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8
Soliditet 28.8 26.3 30.3 27.8 27.6
Resultatgrad 2.0 1 1.5 1 1.6
Rentedekningsgrad 4.3 2.9 3.6 1.6 2
Gjeldsgrad 2.5 2.8 2.3 2.6 2.6
Total kapitalrentabilitet 6.6 5.6 6.5 4.9 6.7
Signatur
09.12.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex