Tørresvik Eggpakkeri As
Juridisk navn:  Tørresvik Eggpakkeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90095749
Tørresvik 6 Tørresvik Fax:
8214 Fauske 8214 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 985459738
Aksjekapital: 270.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/1/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fauske Revisjon AS
Regnskapsfører: Cjb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.34%
Resultat  
  
5046.67%
Egenkapital  
  
38.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.562.000 9.001.000 9.548.000 8.108.000 8.738.000
Resultat: 1.484.000 -30.000 1.022.000 132.000 431.000
Egenkapital: 4.135.000 2.977.000 3.001.000 2.211.000 2.114.000
Regnskap for  Tørresvik Eggpakkeri As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.562.000 9.001.000 9.548.000 8.108.000 8.738.000
Driftskostnader -8.843.000 -8.891.000 -8.517.000 -7.975.000 -8.304.000
Driftsresultat 1.718.000 111.000 1.031.000 132.000 433.000
Finansinntekter 2.000 9.000 9.000 4.000 1.000
Finanskostnader -236.000 -150.000 -19.000 -4.000 -3.000
Finans -234.000 -141.000 -10.000 0 -2.000
Resultat før skatt 1.484.000 -30.000 1.022.000 132.000 431.000
Skattekostnad -326.000 7.000 -232.000 -36.000 -107.000
Årsresultat 1.158.000 -24.000 790.000 96.000 324.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.829.000 7.593.000 257.000 308.000 397.000
Sum omløpsmidler 3.664.000 3.818.000 3.711.000 2.322.000 2.283.000
Sum eiendeler 11.493.000 11.411.000 3.968.000 2.630.000 2.680.000
Sum opptjent egenkapital 3.864.000 2.706.000 2.730.000 1.940.000 1.844.000
Sum egenkapital 4.135.000 2.977.000 3.001.000 2.211.000 2.114.000
Sum langsiktig gjeld 5.442.000 6.635.000 12.000 0 16.000
Sum kortsiktig gjeld 1.916.000 1.801.000 955.000 419.000 550.000
Sum gjeld og egenkapital 11.493.000 11.413.000 3.968.000 2.630.000 2.681.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.562.000 9.001.000 9.548.000 8.106.000 8.738.000
Andre inntekter 0 0 1.000 0
Driftsinntekter 10.562.000 9.001.000 9.548.000 8.108.000 8.738.000
Varekostnad -4.940.000 -6.125.000 -5.888.000 -5.399.000 -5.849.000
Lønninger -1.771.000 -1.653.000 -1.615.000 -1.544.000 -1.580.000
Avskrivning -532.000 -83.000 -52.000 -89.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.600.000 -1.030.000 -962.000 -943.000 -786.000
Driftskostnader -8.843.000 -8.891.000 -8.517.000 -7.975.000 -8.304.000
Driftsresultat 1.718.000 111.000 1.031.000 132.000 433.000
Finansinntekter 2.000 9.000 9.000 4.000 1.000
Finanskostnader -236.000 -150.000 -19.000 -4.000 -3.000
Finans -234.000 -141.000 -10.000 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.158.000 -24.000 790.000 96.000 324.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 7.050.000 7.381.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 779.000 213.000 257.000 308.000 397.000
Sum varige driftsmidler 7.829.000 7.593.000 257.000 308.000 397.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.829.000 7.593.000 257.000 308.000 397.000
Varebeholdning 933.000 760.000 450.000 260.000 257.000
Kundefordringer 657.000 548.000 832.000 1.097.000 968.000
Andre fordringer 440.000 599.000 947.000 17.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.635.000 1.912.000 1.482.000 948.000 1.015.000
Sum omløpsmidler 3.664.000 3.818.000 3.711.000 2.322.000 2.283.000
Sum eiendeler 11.493.000 11.411.000 3.968.000 2.630.000 2.680.000
Sum opptjent egenkapital 3.864.000 2.706.000 2.730.000 1.940.000 1.844.000
Sum egenkapital 4.135.000 2.977.000 3.001.000 2.211.000 2.114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 215.000 6.000 12.000 0 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.442.000 6.635.000 12.000 0 16.000
Leverandørgjeld 434.000 547.000 447.000 77.000 125.000
Betalbar skatt 117.000 0 220.000 51.000 110.000
Skyldig offentlige avgifter 166.000 88.000 136.000 136.000 160.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.200.000 1.165.000 153.000 155.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 1.916.000 1.801.000 955.000 419.000 550.000
Sum gjeld og egenkapital 11.493.000 11.413.000 3.968.000 2.630.000 2.681.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.748.000 2.017.000 2.756.000 1.903.000 1.733.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.1 3.9 5.5 4.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.7 3.4 4.9 3.7
Soliditet 36.0 26.1 75.6 84.1 78.9
Resultatgrad 16.3 1.2 10.8 1.6 5
Rentedekningsgrad 7.3 0.7 54.3 3 144.3
Gjeldsgrad 1.8 2.8 0.3 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 15.0 1.1 26.2 5.2 16.2
Signatur
19.05.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex