Tørdal Eiendom As
Juridisk navn:  Tørdal Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brosdalsveien 209 Brosdalsveien 209 Fax:
3753 Tørdal 3753 Tørdal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Drangedal
Org.nr: 923580530
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/30/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vestmar Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 2.922.000
Resultat: 1.288.000
Egenkapital: 64.000
Regnskap for  Tørdal Eiendom As
Resultat 2020
Driftsinntekter 2.922.000
Driftskostnader -1.633.000
Driftsresultat 1.288.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 1.288.000
Skattekostnad -280.000
Årsresultat 1.009.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.921.000
Sum omløpsmidler 134.000
Sum eiendeler 3.055.000
Sum opptjent egenkapital 34.000
Sum egenkapital 64.000
Sum langsiktig gjeld 2.592.000
Sum kortsiktig gjeld 398.000
Sum gjeld og egenkapital 3.054.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.902.000
Andre inntekter 20.000
Driftsinntekter 2.922.000
Varekostnad -1.296.000
Lønninger
Avskrivning -13.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -324.000
Driftskostnader -1.633.000
Driftsresultat 1.288.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 1.009.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 2.908.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler 2.908.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000
Sum anleggsmidler 2.921.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 133.000
Sum omløpsmidler 134.000
Sum eiendeler 3.055.000
Sum opptjent egenkapital 34.000
Sum egenkapital 64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 2.592.000
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 398.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 398.000
Sum gjeld og egenkapital 3.054.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -264.000
Likviditetsgrad 1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3
Soliditet 2.1
Resultatgrad 44.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 46.7
Total kapitalrentabilitet 42.2
Signatur
19.03.2021
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
19.03.2021
Daglig leder eller styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex