Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tønsberg Taxi As
Juridisk navn:  Tønsberg Taxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33301111
Stensarmen 16 Stensarmen 16 Fax: 33301100
3112 Tønsberg 3112 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 977199379
Aksjekapital: 36.480 NOK
Etableringsdato: 9/20/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Fgh Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.89%
Resultat  
  
134.29%
Egenkapital  
  
3.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.372.000 6.546.000 7.895.000 11.347.000 12.479.000
Resultat: 48.000 -140.000 390.000 1.002.000 81.000
Egenkapital: 1.321.000 1.272.000 1.398.000 2.388.000 1.614.000
Regnskap for  Tønsberg Taxi As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.372.000 6.546.000 7.895.000 11.347.000 12.479.000
Driftskostnader -8.357.000 -6.591.000 -7.493.000 -10.336.000 -12.428.000
Driftsresultat 15.000 -45.000 402.000 1.011.000 50.000
Finansinntekter 33.000 25.000 25.000 34.000 31.000
Finanskostnader -121.000 -37.000 -43.000 0
Finans 33.000 -96.000 -12.000 -9.000 31.000
Resultat før skatt 48.000 -140.000 390.000 1.002.000 81.000
Skattekostnad 14.000 0 -228.000 0
Årsresultat 48.000 -126.000 390.000 774.000 81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 265.000 364.000 485.000 515.000 602.000
Sum omløpsmidler 1.097.000 1.054.000 2.444.000 2.820.000 7.278.000
Sum eiendeler 1.362.000 1.418.000 2.929.000 3.335.000 7.880.000
Sum opptjent egenkapital 1.282.000 1.233.000 1.359.000 2.349.000 1.576.000
Sum egenkapital 1.321.000 1.272.000 1.398.000 2.388.000 1.614.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 147.000 1.532.000 948.000 6.266.000
Sum gjeld og egenkapital 1.361.000 1.418.000 2.929.000 3.335.000 7.880.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.247.000 6.546.000 7.895.000 11.347.000 12.476.000
Andre inntekter 126.000 0 0 3.000
Driftsinntekter 8.372.000 6.546.000 7.895.000 11.347.000 12.479.000
Varekostnad -8.348.000 -6.546.000 -7.895.000 -9.383.000 -10.603.000
Lønninger 3.000 -16.000 -167.000 -174.000 -178.000
Avskrivning 0 -32.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -29.000 569.000 -747.000 -1.647.000
Driftskostnader -8.357.000 -6.591.000 -7.493.000 -10.336.000 -12.428.000
Driftsresultat 15.000 -45.000 402.000 1.011.000 50.000
Finansinntekter 33.000 25.000 25.000 34.000 31.000
Finanskostnader -121.000 -37.000 -43.000 0
Finans 33.000 -96.000 -12.000 -9.000 31.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 48.000 -126.000 390.000 774.000 81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 32.000
Sum varige driftsmidler 0 0 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 265.000 364.000 485.000 515.000 570.000
Sum anleggsmidler 265.000 364.000 485.000 515.000 602.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 102.000 0 281.000 2.870.000
Andre fordringer 1.000 21.000 5.000 112.000 467.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 301.000 65.000 193.000 453.000 2.400.000
Sum omløpsmidler 1.097.000 1.054.000 2.444.000 2.820.000 7.278.000
Sum eiendeler 1.362.000 1.418.000 2.929.000 3.335.000 7.880.000
Sum opptjent egenkapital 1.282.000 1.233.000 1.359.000 2.349.000 1.576.000
Sum egenkapital 1.321.000 1.272.000 1.398.000 2.388.000 1.614.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.380.000 0 4.494.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 2.000 1.000 1.083.000
Betalbar skatt 0 228.000 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 4.000 5.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 146.000 146.000 713.000 690.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 147.000 1.532.000 948.000 6.266.000
Sum gjeld og egenkapital 1.361.000 1.418.000 2.929.000 3.335.000 7.880.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.056.000 907.000 912.000 1.872.000 1.012.000
Likviditetsgrad 1 26.8 7.2 1.6 3 1.2
Likviditetsgrad 2 26.8 7.2 1.6 3 1.2
Soliditet 97.0 89.6 47.7 71.6 20.5
Resultatgrad 0.2 -0.7 5.1 8.9 0.4
Rentedekningsgrad -0.4 10.9 23.5
Gjeldsgrad 0.1 1.1 0.4 3.9
Total kapitalrentabilitet 3.5 -1.4 14.6 31.3 1
Signatur
07.07.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex