Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tømmermester Ola Rogn AS
Juridisk navn:  Tømmermester Ola Rogn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jarveien 1F Jarveien 1F Fax: 22090218
1358 Jar 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 846682082
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/21/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Heidi Moland Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.94%
Resultat  
  
-34.78%
Egenkapital  
  
4.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 358.000 431.000 437.000 285.000 618.000
Resultat: 15.000 23.000 250.000 71.000 129.000
Egenkapital: 261.000 250.000 240.000 58.000 -72.000
Regnskap for  Tømmermester Ola Rogn AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 358.000 431.000 437.000 285.000 618.000
Driftskostnader -342.000 -408.000 -188.000 -214.000 -489.000
Driftsresultat 15.000 23.000 250.000 71.000 129.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 15.000 23.000 250.000 71.000 129.000
Skattekostnad -3.000 -13.000 -68.000 60.000 -121.000
Årsresultat 12.000 10.000 181.000 131.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 173.000 177.000 190.000 258.000 198.000
Sum omløpsmidler 201.000 179.000 75.000 74.000 120.000
Sum eiendeler 374.000 356.000 265.000 332.000 318.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 100.000 90.000 -92.000 -222.000
Sum egenkapital 261.000 250.000 240.000 58.000 -72.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 267.000 332.000
Sum kortsiktig gjeld 113.000 106.000 25.000 8.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000 356.000 265.000 333.000 318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 358.000 431.000 437.000 285.000 618.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 358.000 431.000 437.000 285.000 618.000
Varekostnad -178.000 -257.000 -121.000 -111.000 -325.000
Lønninger -125.000 -107.000 0 -2.000 -90.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -44.000 -67.000 -101.000 -74.000
Driftskostnader -342.000 -408.000 -188.000 -214.000 -489.000
Driftsresultat 15.000 23.000 250.000 71.000 129.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 10.000 181.000 131.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 173.000 177.000 190.000 258.000 198.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 173.000 177.000 190.000 258.000 198.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 154.000 71.000 29.000 43.000 48.000
Andre fordringer 0 7.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 109.000 39.000 32.000 71.000
Sum omløpsmidler 201.000 179.000 75.000 74.000 120.000
Sum eiendeler 374.000 356.000 265.000 332.000 318.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 100.000 90.000 -92.000 -222.000
Sum egenkapital 261.000 250.000 240.000 58.000 -72.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 267.000 332.000
Leverandørgjeld 4.000 9.000 2.000 3.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 38.000 18.000 0 4.000 32.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 78.000 23.000 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 113.000 106.000 25.000 8.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000 356.000 265.000 333.000 318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 88.000 73.000 50.000 66.000 62.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 3 9.3 2.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 3 9.3 2.1
Soliditet 69.8 70.2 90.6 17.4 -22.6
Resultatgrad 4.2 5.3 57.2 24.9 20.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.1 4.7 -5.4
Total kapitalrentabilitet 4.0 6.5 94.3 21.3 40.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex