Syversbakken AS
Juridisk navn:  Syversbakken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92011451
Søstuen Søstuen Fax:
2232 Tobøl 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 988294772
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 5/18/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.97%
Resultat  
  
-66.5%
Egenkapital  
  
-21.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 612.000 482.000 502.000 671.000 883.000
Resultat: 136.000 406.000 1.428.000 2.095.000 1.473.000
Egenkapital: 5.056.000 6.416.000 7.002.000 5.816.000 3.568.000
Regnskap for  Syversbakken AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 612.000 482.000 502.000 671.000 883.000
Driftskostnader -1.760.000 -1.756.000 -434.000 -411.000 -379.000
Driftsresultat -1.148.000 -1.275.000 67.000 260.000 504.000
Finansinntekter 1.519.000 1.800.000 2.000.000 2.000.000 1.151.000
Finanskostnader -234.000 -119.000 -639.000 -165.000 -181.000
Finans 1.285.000 1.681.000 1.361.000 1.835.000 970.000
Resultat før skatt 136.000 406.000 1.428.000 2.095.000 1.473.000
Skattekostnad 3.000 8.000 8.000 -21.000 -96.000
Årsresultat 140.000 414.000 1.436.000 2.074.000 1.378.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.862.000 6.999.000 6.917.000 7.605.000 8.423.000
Sum omløpsmidler 2.618.000 4.197.000 3.851.000 3.712.000 1.719.000
Sum eiendeler 12.480.000 11.196.000 10.768.000 11.317.000 10.142.000
Sum opptjent egenkapital 3.055.000 4.416.000 5.002.000 3.616.000 2.168.000
Sum egenkapital 5.056.000 6.416.000 7.002.000 5.816.000 3.568.000
Sum langsiktig gjeld 5.544.000 3.548.000 3.555.000 4.962.000 4.967.000
Sum kortsiktig gjeld 1.880.000 1.232.000 211.000 538.000 1.607.000
Sum gjeld og egenkapital 12.479.000 11.196.000 10.768.000 11.316.000 10.142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 612.000 482.000 502.000 671.000 883.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 612.000 482.000 502.000 671.000 883.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -213.000 -198.000 -188.000 -188.000 -188.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.547.000 -1.558.000 -246.000 -223.000 -191.000
Driftskostnader -1.760.000 -1.756.000 -434.000 -411.000 -379.000
Driftsresultat -1.148.000 -1.275.000 67.000 260.000 504.000
Finansinntekter 1.519.000 1.800.000 2.000.000 2.000.000 1.151.000
Finanskostnader -234.000 -119.000 -639.000 -165.000 -181.000
Finans 1.285.000 1.681.000 1.361.000 1.835.000 970.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.000.000 -50.000 0 -500.000
Årsresultat 140.000 414.000 1.436.000 2.074.000 1.378.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.363.000 4.661.000 4.579.000 4.767.000 4.955.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.363.000 4.661.000 4.579.000 4.767.000 4.955.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.499.000 2.338.000 2.338.000 2.838.000 3.468.000
Sum anleggsmidler 9.862.000 6.999.000 6.917.000 7.605.000 8.423.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.889.000 2.718.000 3.502.000 3.565.000 1.560.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 728.000 1.479.000 350.000 147.000 159.000
Sum omløpsmidler 2.618.000 4.197.000 3.851.000 3.712.000 1.719.000
Sum eiendeler 12.480.000 11.196.000 10.768.000 11.317.000 10.142.000
Sum opptjent egenkapital 3.055.000 4.416.000 5.002.000 3.616.000 2.168.000
Sum egenkapital 5.056.000 6.416.000 7.002.000 5.816.000 3.568.000
Sum avsetninger til forpliktelser 44.000 47.000 55.000 62.000 66.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.544.000 3.548.000 3.555.000 4.962.000 4.967.000
Leverandørgjeld 106.000 78.000 0 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 25.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.000.000 -50.000 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.774.000 1.154.000 211.000 510.000 1.603.000
Sum kortsiktig gjeld 1.880.000 1.232.000 211.000 538.000 1.607.000
Sum gjeld og egenkapital 12.479.000 11.196.000 10.768.000 11.316.000 10.142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 738.000 2.965.000 3.640.000 3.174.000 112.000
Likviditetsgrad 1 1.4 3.4 18.3 6.9 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 3.4 18.3 6.9 1.1
Soliditet 40.5 57.3 6 51.4 35.2
Resultatgrad -187.6 -264.5 13.3 38.7 57.1
Rentedekningsgrad -4.9 -10.7 0.1 1.6 9.1
Gjeldsgrad 1.5 0.7 0.5 0.9 1.8
Total kapitalrentabilitet 3 4.7 19.2 2 16.3
Signatur
27.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex