Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sweco Bil Oslo
Juridisk navn:  Sweco Bil Oslo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 80 Skøyen Drammensveien 260 Fax:
0212 Oslo 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918510966
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/1/1950 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 365.000
Resultat: 11.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Sweco Bil Oslo
Resultat 2018
Driftsinntekter 365.000
Driftskostnader -354.000
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 11.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 365.000
Driftsinntekter 365.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -354.000
Driftskostnader -354.000
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet
Resultatgrad 3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex