Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Swea Bygg ANS
Juridisk navn:  Swea Bygg ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93866497
Rosenborg gate 1 Rosenborg Gate 1 Fax:
7043 Trondheim 7043 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 993496162
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/1/2009 1
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Sunde Og Meråker Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.27%
Resultat  
  
173.78%
Egenkapital  
  
-4.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010
Omsetning: 5.071.000 5.847.000
Resultat: 121.000 -164.000
Egenkapital: 647.000 674.000
Regnskap for  Swea Bygg ANS
Resultat 2011 2010
Driftsinntekter 5.071.000 5.847.000
Driftskostnader -4.947.000 -6.007.000
Driftsresultat 125.000 -160.000
Finansinntekter 2.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -4.000
Finans -3.000 -3.000
Resultat før skatt 121.000 -164.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 121.000 -164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1.689.000 1.600.000
Sum eiendeler 1.689.000 1.600.000
Sum opptjent egenkapital 647.000 674.000
Sum egenkapital 647.000 674.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.042.000 927.000
Sum gjeld og egenkapital 1.689.000 1.601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.071.000 5.847.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 5.071.000 5.847.000
Varekostnad -1.934.000 -1.518.000
Lønninger -2.013.000 -2.763.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.000.000 -1.726.000
Driftskostnader -4.947.000 -6.007.000
Driftsresultat 125.000 -160.000
Finansinntekter 2.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -4.000
Finans -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 121.000 -164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 556.000 294.000
Andre fordringer 6.000 24.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.127.000 1.283.000
Sum omløpsmidler 1.689.000 1.600.000
Sum eiendeler 1.689.000 1.600.000
Sum opptjent egenkapital 647.000 674.000
Sum egenkapital 647.000 674.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 276.000 142.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 204.000 484.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 562.000 301.000
Sum kortsiktig gjeld 1.042.000 927.000
Sum gjeld og egenkapital 1.689.000 1.601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 647.000 673.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8
Soliditet 38.3 42.1
Resultatgrad 2.5 -2.7
Rentedekningsgrad 25.4 -39.8
Gjeldsgrad 1.6 1.4
Total kapitalrentabilitet 7.5 -9.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex