Svingen Holding AS
Juridisk navn:  Svingen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31281248
Laboratorieveien 6 Laboratorieveien 6 Fax: 31288313
3077 Sande I Vestfold 3077 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 979770332
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/26/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Proxy AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.28%
Resultat  
  
-81.97%
Egenkapital  
  
5.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 700.000 702.000 0 0 0
Resultat: 1.191.000 6.606.000 293.000 735.000 591.000
Egenkapital: 11.806.000 11.179.000 4.684.000 4.391.000 3.656.000
Regnskap for  Svingen Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 700.000 702.000 0 0 0
Driftskostnader -211.000 -149.000 -52.000 -76.000 -88.000
Driftsresultat 489.000 553.000 -52.000 -76.000 -88.000
Finansinntekter 704.000 6.054.000 346.000 811.000 679.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 703.000 6.054.000 346.000 811.000 679.000
Resultat før skatt 1.191.000 6.606.000 293.000 735.000 591.000
Skattekostnad -114.000 -111.000 0 0 0
Årsresultat 1.078.000 6.494.000 293.000 735.000 591.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.148.000 2.183.000 1.741.000 1.833.000 1.920.000
Sum omløpsmidler 10.473.000 9.367.000 2.948.000 2.564.000 1.742.000
Sum eiendeler 12.621.000 11.550.000 4.689.000 4.397.000 3.662.000
Sum opptjent egenkapital 11.776.000 11.149.000 4.654.000 4.361.000 3.626.000
Sum egenkapital 11.806.000 11.179.000 4.684.000 4.391.000 3.656.000
Sum langsiktig gjeld 250.000 250.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 565.000 121.000 5.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 12.621.000 11.550.000 4.689.000 4.397.000 3.662.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 700.000 702.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 700.000 702.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -8.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 -7.000 -2.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -203.000 -149.000 -45.000 -74.000 -86.000
Driftskostnader -211.000 -149.000 -52.000 -76.000 -88.000
Driftsresultat 489.000 553.000 -52.000 -76.000 -88.000
Finansinntekter 704.000 6.054.000 346.000 811.000 679.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 703.000 6.054.000 346.000 811.000 679.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -450.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.078.000 6.494.000 293.000 735.000 591.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 7.000 9.000
Sum varige driftsmidler 0 0 7.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.148.000 2.183.000 1.741.000 1.826.000 1.911.000
Sum anleggsmidler 2.148.000 2.183.000 1.741.000 1.833.000 1.920.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 188.000 182.000 0 18.000 2.000
Sum investeringer 10.240.000 9.134.000 2.851.000 2.414.000 1.600.000
Kasse, bank 44.000 51.000 97.000 132.000 141.000
Sum omløpsmidler 10.473.000 9.367.000 2.948.000 2.564.000 1.742.000
Sum eiendeler 12.621.000 11.550.000 4.689.000 4.397.000 3.662.000
Sum opptjent egenkapital 11.776.000 11.149.000 4.654.000 4.361.000 3.626.000
Sum egenkapital 11.806.000 11.179.000 4.684.000 4.391.000 3.656.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 250.000 250.000 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 5.000 6.000 6.000
Betalbar skatt 114.000 111.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0 0
Utbytte -450.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 450.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 565.000 121.000 5.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 12.621.000 11.550.000 4.689.000 4.397.000 3.662.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.908.000 9.246.000 2.943.000 2.558.000 1.736.000
Likviditetsgrad 1 18.5 77.4 589.6 427.3 290.3
Likviditetsgrad 2 18.5 77.4 589.6 427.3 290.3
Soliditet 93.5 96.8 99.9 99.9 99.8
Resultatgrad 69.9 78.8
Rentedekningsgrad 489.0
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 9.5 57.2 6.3 16.7 16.1
Signatur
28.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex